slim
samen
werken

Het Scrum Manifesto: de 6 principes en hun waarden

Het Scrum Manifesto, ooit van gehoord? Nee? Dat is niet zo gek want het bestaat officieel ook helemaal niet. De Scrum Guide functioneerd als een soort manifest, het is een uitleg van de spelregels van Scrum, echter bestaat deze uit maar liefst 17 pagina’s. Daarom heb ik de belangrijkste punten eruit verzameld, om tot een kort en bondig ‘Scrum Manifesto’ te komen.

Het Scrum Manifesto

Wat bedoelen we wanneer we het woord Manifesto gebruiken?

Het woord Manifesto kent verschillende betekenissen:

  • Een bekendmaking van beginselen
  • Een openbare tekst met een duidelijk standpunt.
  • Een voorlopige afspraak met de intentie om op een later moment een formele overeenkomst te ondertekenen.

Met deze definities als uitgangspunt zijn er 6 principes gevormd. Deze principes kaderen hoe we Scrum praktisch uitvoeren.

De 6 principes van het Scrum Manifesto

In dit Manifest heb ik 6 kernprincipes opgenomen die samen de basis vormen voor het succes van scrummen.

1. Empirische procesbeheersing

De kernfilosofie, Empirisme, in Scrum is gebaseerd op drie basisconcepten ook wel pillars genoemd: Transparantie, Inspectie en Aanpassing. Dit betekent dat we ontwikkelen doormiddel van experimenteren en observatie. De tussentijdse observaties bepalen welke richting we opgaan voor de voortgang van het project. We ontwikkelen dus niet van begin tot eind, uitgaande van een gedetailleerd plan.

Waarde van empirische procesbeheersing:
Het ontwikkelen in kleine delen doormiddel van korte cycli verlaagt het risico en vaste niveau. Het stelt ons in staat al vroegtijdig feedback te krijgen op een Minimal Viable Product.

2. Zelforganisatie

Het Scrum Team produceert meer als ze zichzelf organiseert. In het traditioneel management wordt het team vaak op microniveau beheerd. Dit is bij Scrum niet het geval. Een onafhankelijk Scrum Team resulteert in een betere buy-in en gedeeld eigenaarschap.

De waarde van een zelf organiserend team:
Scrum vindt het belangrijk dat Developers hun werk zelf kunnen invullen. Hoe en wanneer er gewerkt moet worden is in Scrum nauwelijks gedirigeerd. De prioriteit ligt erbij dat het team uiteindelijk het Sprint Doel haalt.

Het principe zelforganisatie bevordert een creatieve en innovatieve omgeving die groei bevordert. Hierdoor vergroot het gevoel van eigenaarschap bij de Developers waardoor ook de toewijding naar het project groeit.

3. Samenwerking

Het samenwerkingsprincipe heeft 3 dimensies: bewustzijn, communicatie en eigenaarschap.

Bewustzijn houdt in dat elk teamlid zich bewust is van zijn rol en ook die van de anderen.

Communicatie: betekent dat er in teams effectief gecommuniceerd dient te worden zodat duidelijk is wie wat doet.

Eigenaarschap: dit omvat dat teamleden hun eigen verantwoordelijkheid pakken om hun taken en verplichtingen te volbrengen.

Het principe van samenwerking geeft aan dat projectmanagement volgens het Scrum Framework een gedeeld waardeproces is.

De waarde van Samenwerken:
Het ontwikkelingsproces waarin er waarde wordt geleverd (het project) is afhankelijk van teams die samenwerken en met elkaar interacteren om betere resultaten te behalen.

4. Op waarde gebaseerde prioriteitenstelling

Het is van belang dat het Scrum Team taken prioriteert op basis van belang en waarde voor zowel de eindgebruikers als bedrijfsdoelstellingen. Simpelweg, doen wat belangrijk en nodig is. De prioritering van deze taken is een voortdurend evoluerend proces dat begint bij het begin van ieder project en doorgaat tot het project succesvol is voltooid.

De waarde van prioritering:
De waarde van prioritering zit vooral in het vermijden van overschrijdend of zinloos werk. Deze prioritering vindt plaats op de Product Backlog en is ook te zien op de Sprint Backlog.

5. Time-boxen

Scrum plant en wijst bepaalde hoeveelheden tijd toe voor verschillende activiteiten. Zoals we weten is tijd iets waar een limiet op zit. Gezien we allemaal, ook tijdens projecten, te maken hebben met tijd, is het belangrijk dat we tijd weten te maximaliseren. Time-boxen is een hulpmiddel om de planning en uitvoering van het project effectiever te beheren. In dit manifest hebben we de 5 timeboxen die Scrum onderschrijft beschreven als:

Sprints: De werk gerelateerde releasecyclussen van maximaal een maand.

Waarom is een Sprint waardevol?
De waarde van de Sprint zit in de werkwijze waarbij we op verschillende momenten bij de juiste personen feedback ophalen. Bij welke personen, individuen of partners moeten we dan feedback ophalen?

Dat wordt hieronder duidelijker uitgelegd.

Sprint Planning vergadering: Tijdens deze vergadering worden de taken bepaald en dit duurt maximaal 8 uur bij een sprint van 1 maand.

Waarom is Sprint Planning waardevol?
De Sprint Planning is waardevol omdat we hier samen met de Product Owner, Scrum master en de Developers dieper ingaan op de Product Backlog Items. Doormiddel van een gezamenlijke vergadering en relevante feedback over de items (requirements van het product) kunnen we beslissen welke werkvoorraad wordt opgepakt tijdens de volgende Sprint.

Dagelijkse stand-up meetings: Ook wel bekend als een Daily Scrum, tijdens deze meeting van max. 15 minuten per dag wordt besproken hoe de voortgang verloopt en of er belemmeringen zijn die de voorgang richting het Sprintdoel zouden kunnen beperken.

De waarde van Stand Up’s:
Is het creëren van tijd voor de Devolopers om de voorgang richting het Sprintdoel te kunnen bespreken. Geen urenlange meetings meer, maar een korte check-up met het uitgangspunt: Zijn we nog op schema om het doel van de Sprint te halen? Zo niet, waar lopen we tegenaan? Wat moeten we doen om dit op te lossen?

Sprint Review: Dit is een beoordelingsvergadering met als doel het krijgen van feedback op hetgeen dat is ontwikkeld gedurende de Sprint. Tijdens de Sprint Review inspecteert het Scrum Team samen met de Stakeholders het Increment. Door middel van de verkregen feedback maken we vervolgbeslissingen voor de volgende werkcyclus (Sprint).

De waarde van een Review:
De Sprint Review is een waardevol principe dat ons de mogelijkheid geeft feedback te kunnen krijgen van de Stakeholders of eindgebruiker. Het stelt het Scrum Team in staat een product te ontwikkelen dat ook daadwerkelijk de klantbehoefte vervult.

Sprint Retrospective: Tijdens deze meeting is er een time-box gereserveerd om de effectiviteit en kwaliteit van het team te evalueren. Er wordt ook een plan gemaakt om de vergaarde verbeterpunten te implementeren.

Is een Retrospective nodig?
De waarde van een Retrospective wordt vaak onderschat. Toch is deze meeting van cruciaal belang. De focus tijdens deze meeting is het verbeteren van de kwaliteit van het Scrum Team. Verbetering leidt tot zelfstandiger en kwalitatief beter teams.

Iteratieve ontwikkeling:
Iteratief ontwikkelen betekent dat we de ontwikkeling van een groot project/product in kleinere delen opsplitsen. Dit principe benadrukt hoe ruimte voor evaluatie en constante aanpassing productiever en effectiever kunnen worden beheerd.

De waarde van iteratieve ontwikkeling:
Door op iteratieve wijze te produceren en te ontwikkelen kun je een eindproduct creëren dat beter aansluit op de behoefte van de klant of eindgebruiker.

Samenvatting Scrum Manifesto

Nu je de 6 principes van het Scrum Manifesto kent is het handig om na te gaan in hoeverre deze principes tot hun recht komen binnen jouw team/organisatie.

  • Hieronder een aantal vragen die je kunt stellen om dit te analyseren:
  • Is de scope (werkvoorraad) transparant voor het team en zijn de afhankelijkheden duidelijk in kaart gebracht?
  • Hoe verloopt de communicatie momenteel? Durven de teamleden inbreng te geven? Wat kan er verbeterd worden?
  • Hoe zorgen we ervoor dat het team focus heeft en niet gehinderd word het Sprintdoel te behalen door onderbreking van ongepland werk?
  • Welke time-box meetings hebben in praktijk een andere inhoud dan voorgeschreven staat in het Scrum raamwerk en hoe kunnen we dit rechttrekken?
  • Wat moet er worden verbeterd om écht iteratief te kunnen ontwikkelen?
  • In hoeverre zijn we ervan bewust dat we iedere Sprint een Minimal Viable Product ontwikkelen en dus niet te veel werk oppakken?

Disclaimer: de grondleggers van Scrum hebben nooit een Scrum Manifesto gepubliceerd, dit is dan ook geen officiële publicatie, maar enkel een afkadering van gedachtenstelling, acties en waarden van Scrum. 

Nieuwsgierig geworden hoe Scrum jouw organisatie verder kan helpen? Heb je vragen over Scrum of een ander Agile raamwerk? Neem contact op via info@agilescrumgroup.nl of 020 2614 195 en een van onze consultants helpen je graag verder.

Ook interessant:

Over de auteur: Lucky Sania

Lucky is Agile Coach en trainer bij de Agile Scrum Group. Lucky is na een studie communicatiemanagement een aantal jaar ondernemer geweest, daarna is ze langzaam in de rol als projectmanager gerold. Afgelopen jaren heeft Lucky veel Agile en Scrum projecten geholpen, waarbij ze haar bruisende persoonlijkheid en aanpak mentaliteit gebruikt om verandering te weeg te brengen.