slim
samen
werken

Scrum Sprints

Een Scrum Sprint is een vooraf vastgestelde time-box waarbinnen een bepaald onderdeel van het Scrum project afgerond moet zijn. Elke Scrum Sprint binnen het project heeft dezelfde time-box en deze Sprints volgen elkaar elke keer direct op. Een Sprint duurt maximaal een maand.

scrum sprint

Waarom werken in Sprints

Feedback en bijsturen
Waarom is het volgens de Scrum aanpak een must om het gehele project op te delen in kortere tijdsperiodes? De reden hierachter is eigenlijk simpel en best logisch. Aan het einde van de Sprint wordt het eindproduct van de desbetreffende Sprint  (Increment) gepresenteerd aan de stakeholders, die vervolgens direct de kans hebben om feedback te geven. Door deze constante mogelijkheid tot bijsturing -indien nodig- wordt het hoogst mogelijke resultaat bereikt voor zowel de opdrachtgever als de eindgebruikers. Het staat het Scrum Team overigens vrij om gedurende de Sprint meerdere Increments op te leveren en niet te wachten tot het einde van de Sprint om waarde op te leveren.

Korte “time to market”
Een ander voordeel is dat er, in geval van het ontwikkelen van een product, volgens een vast ritme steeds een werkend (deel)product wordt opgeleverd waarmee de klant de markt op kan. Denk aan een extra functionaliteit in een webshop zoals een extra betaalmethode.

Lees hier meer over voordelen van Scrum

Scrum team

Sprints in de praktijk

Maar, hoe ervaren leden uit het Scrum Team deze afgebakende tijdsperiodes? Het klinkt allemaal heel handig, maar zou het soms stressvol kunnen zijn? Of is de tijdsdruk juist wel fijn om onder te werken? Wij vroegen het Marieke van den Broeke, Scrum Master van een Scrum Team.

“Ik merk dat de Sprints ervoor zorgen dat het team telkens opnieuw enthousiast wordt om de schouders eronder te zetten. Door user stories te formuleren en deze als team uit te werken in concrete acties, wordt het inzichtelijk wat er precies moet gebeuren en hoeveel werk er al verzet is en nog gedaan moet worden. Dit werkt vaak ook stimulerend. De verdeling van een groot en nog wat vaag project in sprints maakt het mogelijk concreet te werk te gaan, doordat de dingen worden aangepakt die de hoogte prioriteit hebben. Je hebt hierdoor veel minder het geval van ‘jeetje waar moet ik beginnen?’. Het inschatten van hoeveel tijd iets kost en daarmee bepalen hoeveel je in een sprint aankan, blijft wel lastig. Maar, we zijn nu een half jaar bezig en over het algemeen merk ik wel dat we steeds productiever worden. Ook doen we veel taken in teams van 2, waardoor we veel van elkaar leren. Dit wordt alleen maar versterkt wanneer je een taak oppakt waar je zelf geen ervaring mee hebt, maar de ander wel. Bij Scrum is timeboxen heel belangrijk en dit helpt juist goed om niet te verzanden in een cirkelredenering of discussies. Acties worden gedefinieerd en 1 voor 1 uitgevoerd. Dit houdt het overzichtelijk en iedereen kan productief te werk gaan.”

Relevante begrippen

Er zijn een aantal begrippen die van belang zijn wanneer we het hebben over een Sprint:

  • Sprint Planning. Tijdens deze meeting bepaalt het gehele Scrum Team welke taken uit de Product Backlog in de aankomende Sprint behandeld gaan worden. Daarnaast wordt bepaalt hoe deze taken precies uitgevoerd dienen te worden.
  • Sprint Backlog. De Sprint Backlog refereert naar alle taken die vervuld moeten worden binnen een bepaalde Sprint. Deze taken selecteert het Scrum Team gezamenlijk vanuit de Product Backlog. Elke taak wordt vervolgens een ‘To Do’ onderdeel op het takenbord.
  • Sprint burn-down chart. De Sprint burn-down chart geeft in één oogopslag weer wat het resterende werk is binnen een bepaalde Sprint.
  • Sprint Retrospective. Elke Sprint eindigt met de Sprint Retrospective. Hierbij wordt er teruggekeken op de sprint met als doel alles wat beter kan ook daadwerkelijk anders aan te pakken in de volgende Sprint.
  • Sprint Review. Dit is een informele bijeenkomst waarin het Scrum Team aan de stakeholders laat zien wat er bereikt is in de afgelopen Sprint.
  • Definition of done. Dit is een beschrijving van het resultaat waar een Sprint aan moet voldoen. Deze wordt door het team zelf van tevoren opgesteld en fungeert vooral als hulpmiddel.

Enthousiast geworden om meer te weten te komen over Sprints in Scrum? Of over Scrum in zijn algemeen. Volg dan een van onze Scrum trainingen.

Ook interessant:

Volg ons op LinkedIn (we delen onze blogs met je)

 

 

Over de auteur: Bas Kooijman

Met zijn creatieve geest weet Bas groepen in beweging te krijgen. Hij maakt het liefst gebruik van niet-alledaagse methoden om medewerkers te inspireren. Bas houdt de nieuwste technieken in de gaten, naast Agile, Zelforganisatie zijn er zoveel meer interessante methodes. Houd zijn blogs in de gaten om op de hoogte te blijven van de laatste ontwikkelingen.