slim
samen
werken

11 voordelen van Scrum werken

We zien steeds meer teams gedeeltelijk of volledig overstappen op Scrum. Scrum is een raamwerk waarmee op productieve en creatieve wijze complexe werkzaamheden opgeleverd kunnen worden. Het raamwerk is makkelijk te begrijpen en deze laagdrempeligheid maakt het een aantrekkelijk alternatief voor rigide traditionele projectmanagement methoden.

In dit blog beschrijven we 11 voordelen van Scrum werken. Hierbij maken we het onderscheid tussen voordelen voor het Scrum Team, de klant, en de organisatie als geheel.

voordelen scrum

Voordelen van Scrum voor het Team

  • De eigen inbreng van teamleden is groot binnen scrum, waardoor motivatie toeneemt

Niemand vindt het leuk als iemand anders voor je bepaalt wat je moet doen. Autonomie is belangrijk, en daarin voorziet Scrum de teamleden optimaal. Een Scrum Team is namelijk zelforganiserend en de verantwoordelijkheden die traditioneel gezien bij één teamleider of projectleider laten, liggen nu verspreid binnen het team.

  • Scrum gaat uit van individuen en interactie, waardoor het teamgevoel vergroot

Traditionele projectmanagement methoden kunnen zo bureaucratisch aanvoelen dat je bijna niet meer het idee hebt dat je samenwerkt, maar langs elkaar of zelfs tegen elkaar in. Binnen Scrum staan individuen en interacties tussen teamleden centraal. Je werkt écht samen op dagelijkse basis waardoor een sterk teamgevoel ontstaat. En sterke teams leveren sterk werk; een groot voordeel dus.

Binnen Scrum reflecteert het team niet alleen (samen met klanten) op het opgeleverde werk, maar ook op de samenwerking. En dit gebeurt niet eens in de zoveel tijd, maar minimaal één keer per maand. Hierdoor krijgen frustraties minder de kans om hoog op te lopen en vergroot je de kans op een soepele samenwerking. Deze verbeter-cyclus is een continu verbetermechanisme binnen Scrum.

  • Scrum is makkelijk te begrijpen

Nieuwe dingen leren en vervolgens toepassen in de praktijk is lastig. Denk maar eens aan hoe lastig het is om een nieuwe gewoonte als meer sporten op te nemen in je wekelijkse routine. Gelukkig is Scrum gemakkelijk te begrijpen en daarmee ook toegankelijk in de toepassing in de praktijk. In veel organisaties wordt op basis van ‘gezond boeren verstand’ gewerkt. En daarmee kun je ver komen. Echter, vandaag de dag is dit niet meer overal toereikend. De toegankelijkheid van een simpel raamwerk als Scrum is voor deze doelgroep een enorm voordeel.

Voordelen van Scrum voor de klant

  • De klant krijgt wat ‘ie wil, want vroege feedback is gebruikelijk

Iedere Sprint krijgen stakeholders de mogelijkheid om feedback te geven op het opgeleverde werk tijdens de review. Dit betekent dus dat je in Scrum in een nauwe samenwerking met klanten werkzaamheden oplevert. Omdat je de klant kort-cyclisch en vroeg betrekt kun je nooit volledig de plank mis slaan. Kortom: je krijgt als klant wat je wilt omdat je vaak kunt bijsturen.

  • Hoeft minder lang te wachten

Binnen Scrum werkt het team naar een Minimum Viable Product (MVP) toe. Een MVP is het minimale product dat aan de klantwens voldoet. Het doel is om zo snel mogelijk een kwalitatieve werkende versie van hetgeen je ontwikkelt in gebruik te hebben zodat klanten hun voordeel er mee kunnen doen. Deze versie hoeft echter (lang) niet volledig te zijn. Denk bijvoorbeeld aan een AlbertHeijn app die gereleased wordt als er alleen recepten in de App beschikbaar zijn. Ook een App met alleen recepten levert al klantwaarde. Als klant hoef je dus minder lang te wachten op werkende producten.

  • Beter verwachtingsmanagement

Traditionele projecten staan er om bekend slechte inschattingen te maken over wanneer werk afgerond is en beschikbaar komt voor klanten. Of je het nu hebt over grote bouwprojecten of ICT-programma’s. Binnen Scrum werkt het team met een Product Backlog en een Burndown chart, waarmee op termijn een nauwkeurige inschatting gemaakt kan worden van wanneer welke werkzaamheden opgeleverd kunnen worden.

voordelen van scrum werken

Voordelen van Scrum voor de organisatie als geheel

  • Reduceert risico door vroege validatie

In een wereld die snel verandert moet je als organisatie voortdurend nieuwe dingen proberen. D.m.v. Scrum kun je nieuwe experimenten vroeg valideren door het releasen van MVPs waarna klanten tijdig feedback kunnen geven. In bovenstaande afbeelding staat dit afgezet tegen traditionele teams die veelal veel langer bezig waren met een project volledig afronden alvorens om feedback wordt gevraagd. Door de veel grotere investering is het risico van deze benadering vele malen groter.

  • Vroeg inkomsten genereren

Uiteindelijk heeft een organisatie alleen bestaansrecht als het klantwaarde genereert en daarvoor een bedrag in rekening brengt. Door projecten vroeg in gebruik te laten nemen door klanten kan ook de inkomstenstroom naar voren gehaald worden.

  • Transparantie zorgt voor betrokkenheid, effectiviteit, en efficiëntie

Scrum Teams zijn transparant over het werk waar zij mee bezig zijn en gaan. Dit is zichtbaar op de Product Backlog en de Sprint Backlog. Deze transparantie zorgt ervoor dat binnen een organisatie collega’s van elkaar weten waar ze mee bezig zijn. Hierdoor is het onmogelijk om langdurig te werken aan zaken die geen prioriteit hebben of voor langere tijd eigenlijk weinig te doen. De transparantie zorgt voor betrokkenheid, effectiviteit, en efficiëntie.

  • Wendbaarheid bij onvoorspelbaarheid

Een Scrum Team plant werkzaamheden per sprint in. Mocht zich iets onverwachts voordoen in de omgeving dan kan het team zich daar snel op aanpassen. Omdat je geen detailplanning hebt voor een langere periode heb je weinig ‘waste’ op het gebieden van planningen die toch net wat anders uitpakken, of planningen die tegen beter weten in door worden gezet omdat er nu eenmaal ‘akkoord op is gegeven’. De wendbaarheid die Scrum een team biedt is voornamelijk een voordeel als de omgeving onvoorspelbaar is of als het team nog niet precies weet hoe zij werkzaamheden gaan opleveren.

Wil je eens doorpraten met een van onze ervaren coaches of trainer’s over wat Scrum voor jou kan doen? Neem contact op via 020 2614 195 of info@agilescrumgroup.nl en we plannen vrijblijvend wat in.

Ook interessant:

Volg ons op LinkedIn (we delen onze blogs met je)

Over de auteur: Rik van der Wardt

Rik is Agile Coach met specialisatie op innovatie en zelforganisatie. Zijn expertise ligt op het ontwikkelen van teams die zelf verantwoordelijkheid nemen voor hun werk en tot waardevolle vernieuwing komen. Dit doet hij door het inzetten van elementen uit het Agile gedachtegoed, het aanspreken van intrinsieke drive, een dosis gezond verstand en aanstekelijk enthousiasme.