slim
samen
werken

Feedback in Scrum: het Belang van Feedback (+5 praktische tips)

Feedback Scrum

Wat is feedback?

Allereerst is het goed om stil te staan bij wat feedback eigenlijk is. In veel organisaties heeft de term ‘feedback’ een negatieve bijklank gekregen. Dat komt doordat feedback soms wel erg lijkt op kritiek, terwijl dat niet zou moeten. Als je teruggaat naar de essentie, geef je feedback zodat iemand zo efficiënt en effectief mogelijk naar een doel toe kan bewegen.

Cole (2015) definieert feedback dan ook als ‘een constructieve conversatie over de voortgang richting een doel, en de volgende acties en beschikbare opties om een doel te bereiken (en te overtreffen)’.

Logischerwijs vergroot je als organisatie de kans dat je je doelstellingen behaalt wanneer medewerkers meer feedback geven en ontvangen.

 

Feedback model

Feedback geven en ontvangen, hoe doe je dat?

Maar hoe geef je op een prettige manier feedback? Omdat feedback ontvangen lastig is, is het van belang dat mensen weten hoe je feedback geeft en idealiter zelf om feedback gaan vragen.

feedback

Het begint bij het beschrijven van de situatie: je beschrijft wat je observeert, de feiten. Bijvoorbeeld: ‘Ik wil je graag wat zeggen over onze wekelijkse teamvergadering’. Beschrijf vervolgens het gedrag van de ontvanger van feedback binnen de situatie en vertel welke gevoelens dat gedrag bij jou opwekt. Bijvoorbeeld: ‘Je hebt de laatste maand steeds het grootste gedeelte van de teamvergadering naar je laptop zitten kijken. Dat geeft mij het gevoel dat je niet gemotiveerd bent om een bijdrage te leveren.’ Ten slotte geef je aan wat het gevolg daarvan is: ‘Daardoor ben ik minder geneigd je te betrekken bij nieuwe ontwikkelingen binnen het team.’

Scrumteamleden geven elkaar regelmatig feedback in de Retrospective. Het geven van feedback komt niet altijd vanzelf op gang; daarom is het aan te raden om als Scrum Master in de eerste Retrospective te bespreken (1) wat het belang is van feedback en (2) hoe men elkaar feedback wil geven. Als Scrum Master let je voortdurend op of teamleden feedback op de bovengenoemde wijze structureren.

Hoe ontwikkel je een feedbackcultuur in jouw Scrumteam?

Cole (2015) geeft in zijn artikel ‘Why a feedback culture will transform your business’ een aantal praktische tips om in elke organisatie een feedbackcultuur te realiseren.

    • Stel duidelijke doelen: feedback gebruik je om effectief en efficiënt naar doelen toe te werken. Zonder doelen bestaat er daarom geen goede feedback. Stel daarom altijd duidelijke doelen op organisatie-, team- en individueel niveau en zorg dat hier overeenstemming over is. Bij de Sprint Planning zorg je hiervoor door bijvoorbeeld af te sluiten met het herhalen van het Sprintdoel en te vragen of iedereen zich hiervoor gaat inzetten.
    • Bespreek met elkaar waarom feedback nuttig is: niet iedereen vindt feedback geven en ontvangen vanzelf de moeite waard. Cole beveelt daarom aan te bespreken hoe je elkaar feedback geeft en waarom dat nuttig is voor het behalen van de doelstellingen. Bij een kick-offsessie kun je er als Scrum Master bij stilstaan hoe het Scrumteam feedback wil ontvangen en geven. Maak de succesfactoren en randvoorwaarden transparant, bijvoorbeeld door ze aan de muur te hangen. Hier kun je het model bij zetten als geheugensteuntje voor jezelf en het team.
    • Organiseer feedbackmomenten: door structureel momenten in te plannen waarop men elkaar feedback kan geven, zorg je dat de waan van de dag niet altijd overheerst. Dit resulteert in een hogere betrokkenheid van medewerkers en een grotere kans om de organisatiedoelstellingen te bereiken.
  • Ideale verhouding: onderzoek laat zien dat er meer positieve dan negatieve prikkels nodig zijn om een systeem in balans te houden. Over de beste verhouding zijn wetenschappers het nog niet eens, maar een verhouding van 3:1 wordt vaak genoemd.
  • Wees specifiek in waardering: een gebrek aan waardering (positieve feedback) is voor veel mensen een reden om van baan te wisselen. Zorg er als Scrum Master daarom voor dat teamleden elkaar voldoende positieve feedback geven. Als je wilt dat feedback écht aankomt, helpt het om wederom situatie, gedrag en gevolg te benoemen. Daarnaast werkt het extra motiverend als in de feedback een stapje extra is gedaan, bijvoorbeeld door een kaartje te schrijven of iemand publiekelijk in het zonnetje zetten.

Heb je nu antwoord op de vraag ‘Wat is Feedback in Scrum?” maar wil je nóg meer leren over Scrum? Misschien is een scrum training dan iets voor jou.

Vind je dit artikel interessant?

Volg ons op LinkedIn (we delen onze blogs met je)

Ook interessant:

Over de auteur: Rik van der Wardt

Rik is Agile Coach met specialisatie op innovatie en zelforganisatie. Zijn expertise ligt op het ontwikkelen van teams die zelf verantwoordelijkheid nemen voor hun werk en tot waardevolle vernieuwing komen. Dit doet hij door het inzetten van elementen uit het Agile gedachtegoed, het aanspreken van intrinsieke drive, een dosis gezond verstand en aanstekelijk enthousiasme.