slim
samen
werken

Wat is een Agile Coach? (+ 3 Brillen van een Agile Coach)

Een Agile Coach is iemand die teams helpt met het toepassen van Agile in het werk. Agile werken vraagt om een gedragsverandering die niet van de ene op de andere dag gerealiseerd is. Een Agile Coach brengt tijd met een (Scrum) team door en helpt hen om bewuster te worden van hoe Agile het team kan helpen om tot betere resultaten te komen.

wat is een agile coach taken

Wat zijn de drie niveau’s waarop een Agile Coach werk kan verzetten?

  1. het niveau van het team,
  2. het niveau van de relaties van het team,
  3. het niveau van de gehele organisatie.

Dit artikel beschrijft de drie bovengenoemde brillen (ook wel niveau’s genoemd) die een Agile Coach op kan zetten.

Wat is een Agile Coach op teamniveau?

Als organisaties starten met Agile, begint de Agile Coach vaak op teamniveau. De eerste uitdaging van de Agile Coach is om een team te inspireren en enthousiasmeren over Agile werken. Dit kun je het best realiseren in een training. Je leert het team in veel gevallen Scrum aan, maar kan ook focussen op bijvoorbeeld Kanban of Extreme Programming.

Als het team enthousiast is en met een bepaalde Agile methodiek aan de slag wil, moet een Agile Coach in de beginperiode heel duidelijk de meerwaarde van een methodiek laten zien. Dit doe je als Agile Coach door het inbrengen van eigen ervaringen, door te herinneren waarom bepaalde gebruiken waardevol zijn, en door voor te doen, door strak te faciliteren. Je helpt het team met het creëren van nieuwe gewoonten. In deze fase ben je als Agile Coach redelijk intensief betrokken bij het team.

Als het team meer en meer de voordelen van het slimmer samenwerken gaat ondervinden, zet je als Agile Coach een stapje terug. Je laat teamleden zo veel mogelijk zelfstandig het proces doorlopen. Je blijft echter dichtbij om vanuit een stabiele coach-relatie verder te leren. In deze fase doe je het niet meer voor, maar doe je het samen.

Na enige tijd zal het team zelfstandig zijn, maar af en toe nog vragen hebben. Dit is het moment dat je als Agile Coach echt meer afstand kan nemen, en op afroep beschikbaar blijft om antwoord te geven op vragen.

Op teamniveau is je werk als Agile Coach nu voor een groot deel geslaagd. Je kunt langduriger betrokken blijven om teams te helpen alles uit zichzelf te halen, maar daar moet je als team en als organisatie voor kiezen.

Wat is een Agile Coach?

Betrokkenheid Agile Scrum Group Coach

Wat is een Agile Coach op relatieniveau?

Een team staat nooit volledig geïsoleerd in een organisatie. Daarnaast heeft een team buiten de organisatie vaak belangrijke relaties (denk aan klanten of gebruikers). Als Agile Coach probeer je de communicatie en informatie-uitwisseling zo optimaal mogelijk in te richten. Daardoor kan het team optimaal resultaat behalen. Op relatieniveau wordt duidelijk dat Agile werken meer is dan bijvoorbeeld een set van meetings en rollen. Agile is een mindset die in de cultuur van een organisatie moet gaan zitten. Dit overstijgt het team waarmee je in eerste instantie bent begonnen.

Scrum coach

Wat is een Agile Coach op organisatieniveau?

Als de Agile Coach het team- en relatieniveau op orde heeft, kan primair de aandacht uitgaan naar het systeemniveau. Iedere organisatie is een systeem met een beperkte hoeveelheid resources waardoor het stellen van prioriteiten noodzakelijk is om concurrerend te blijven in de wereld van vandaag. Kiezen tussen verschillende belangrijke dingen is over het algemeen iets wat ons niet heel makkelijk afgaat. Als Agile Coach kun je hier een belangrijke meerwaarde in leveren.

Het is van belang de verschillende Agile initiatieven met elkaar te verbinden. Dit kan vanuit een team van Agile Coaches. Nieuwe manieren van samenwerken hebben veel impact op systeemniveau. Als je een volledige transformatie wil doormaken als organisatie is zowel een bottom-up als een top-down benadering noodzakelijk. Dat betekent dat medewerkers nieuwe competenties moeten ontwikkelen, maar ook het HR-beleid verandert, de rol van traditioneel management komt onder druk te staan, en ouderwetse organisatie strategieën moeten losgelaten worden.

Veel organisaties zijn op een ontdekkingsreis, waarin zij erachter komen wat de gevolgen zijn die andere manieren van samenwerken met zich meebrengen. Er is geen blauwdruk hoe je Agile wordt, en die moet er in onze ogen ook nooit komen. Iedere situatie is uniek en moet ook als zodanig worden benaderd. Pak er de elementen uit die werken voor jou.

Check ook eens ons Scrum Master Kennisplatform voor meer info, tips & tools.

Zelf Agile Coach worden? Bekijk onze Agile Coach opleiding.

Of wil je eens een koffie drinken en doorpraten over hoe Agile Coaching jouw organisatie wendbaarder kan maken? De afgelopen jaren hebben we veel organisaties geholpen om een transformatie door te maken. Je kunt ons bereiken via 020 2614 195 of info@agilescrumgroup.nl.

Ook interessant:

Volg ons op LinkedIn (we delen onze blogs met je)

Over de auteur: Rik van der Wardt

Rik is Agile Coach met specialisatie op innovatie en zelforganisatie. Zijn expertise ligt op het ontwikkelen van teams die zelf verantwoordelijkheid nemen voor hun werk en tot waardevolle vernieuwing komen. Dit doet hij door het inzetten van elementen uit het Agile gedachtegoed, het aanspreken van intrinsieke drive, een dosis gezond verstand en aanstekelijk enthousiasme.