slim
samen
werken

Wat is het verschil tussen een Scrum Master en een projectleider? (+ illustratie)

Rik van der Wardt is Scrum Coach en trainer bij Agile Scrum Group. Regelmatig deelt hij zijn kennis en ervaring door middel van columns. Deze keer over: de Scrum Master vs projectleider.

(Dit artikel beoogt geen volledig overzicht te geven van de Scrum Master taken, want dat overzicht vind je hier al: Scrum Master taken. Wel vind je onderin een animatie die duidelijk uitleg geeft over de Scrum Master rol.)

“Wij merken dat organisaties vaak veel vragen hebben over de verschillen tussen traditionele projectleiders die volgens de Prince2 methodiek werken en Scrum Masters die het Agile gedachtegoed aanhangen.”

Een veelvoorkomende misvatting is dat je projectleiders kunt vervangen door Scrum Masters als je een transitie van “Waterval” naar “Agile” doormaakt.

Waarom is dit een misvatting?

Omdat de verantwoordelijkheden van een projectleider niet volledig worden afgedekt door een Scrum Master. De verantwoordelijkheden van een projectleider worden binnen Agile en Scrum namelijk verdeeld over de Scrum Master, Product Owner, en Developers (voorheen: Development Team). Om meer inzicht te verschaffen in verschillen die je kunt tegenkomen hebben wij hiervan een overzicht gemaakt.

scrum master vs projectleider overeenkomsten en verschillen

Wat is het verschil tussen een Scrum Master en een projectleider?

Taken ProjectleiderTaken Scrum Master
De projectleider houdt tijdlijn, budget, en scope in beeld om business requirements te halen.De Scrum Master helpt het team om succesvol te zijn. Door te faciliteren en coachen. Verantwoordelijkheid voor het budget, de scope, en de tijdlijn ligt bij de Product Owner.
De projectleider rapporteert over de voortgang richting een stuurgroep of opdrachtgever.De Scrum Master rapporteert niet over de voortgang, dat doet het ontwikkelteam in de review meeting. De Scrum Master faciliteert wel de voortgang door Scrum meetings goed te laten verlopen en obstakels weg te nemen.
De projectleider wijst taken toe aan teamleden. Er vindt als het ware een top-down “push” plaats waar het toewijzen van taken betreft. De projectleider is zowel verantwoordelijk voor wat er gedaan wordt als hoe het werk uitgevoerd wordt.De Scrum Master zorgt ervoor dat teamleden zelf werk uitkiezen en uitsplitsen tot taakniveau. De Scrum Master helpt met het inschatten wat een realistische workload is o.b.v. prestaties uit het verleden (ook wel velocity genoemd). Dus “pull” i.p.v. “push”. De Product Owner is verantwoordelijk voor wat er gedaan moet worden, maar het ontwikkelteam voor hoe het werk uitgevoerd wordt. Dit verschil met traditioneel projectmanagement heeft grote impact op de betrokkenheid van medewerkers.
De projectleider beslist wat belangrijk is en wat niet. Het werk dat gedaan moet worden wordt dus door de projectleider geprioriteerd.De Scrum Master prioriteert de werkzaamheden niet. Dit is een taak van de Product Owner. Dit is een groot verschil met traditioneel projectmanagement.
Een projectleider stelt vaak de scope voor het op te leveren werk aan het begin van een project vast.
De Scrum Master helpt de Product Owner met iteratief projectmanagement. Dit betekent dat je er per definitie vanuit gaat dat je scope incompleet kan zijn en voortdurend kan wijzigen.
De projectleider is vaak druk met het blussen van brandjes. Zaken die minder goed lopen worden opgepakt of overgepakt door de projectleider.De Scrum Master coacht het team in zelforganiserend worden. Dit betekent dat het team tot op zekere hoogte zelf verantwoordelijk is voor het realiseren van projectdoelstellingen, ook als het even tegen zit. Bij grote obstakels springt de Scrum Master in.
De projectleider heeft contact met alle teamleden.De Scrum Master zorgt dat ontwikkelteamleden contact hebben met elkaar.
De projectleider zorgt ervoor dat een team het beoogde resultaat zo goed mogelijk behaald.De Scrum Master zorgt ervoor dat het Scrum Team voortdurend groeit als team, waardoor resultaten steeds makkelijker worden behaald.

Hoe ga jij om met de verschillen tussen een projectleider en de Scrum Master?

Houd er dus rekening mee dat je in een transitie naar Agile niet zomaar de projectleiders kunt hernoemen naar Scrum Master. De rol van Scrum Master vergt veel nieuwe competenties. Bovendien moet er naast de rol van Scrum Master ook aandacht worden besteed aan de rol van Developers en de Product Owner in een transitie naar Agile werken.

Bekijk ook eens deze animatie om een nog completer beeld te krijgen van de Scrum Master rol:

De Scrum Master is een facilitator en een coach, maar is niet eindverantwoordelijk voor projectresultaat (dat is de Product Owner) of het managen van het projectteam (Developers zijn zelforganiserend).

Wordt binnen jouw organisatie de rol van Scrum Master correct ingevuld? En wordt dat gedaan door traditionele projectleiders of door medewerkers met nieuwe, andere competenties? Hoe ga jij om met bovengenoemde verschillen? Wij zijn benieuwd hoe Agile en Scrum voor jou werkt!

Check ook eens ons Scrum Master Kennisplatform.

Interesse in een Scrum Master training?

Zie hier ons aanbod van trainingen, voor iedereen toegankelijk.

Ook interessant

Volg ons op LinkedIn (we delen onze blogs met je)

Over de auteur: Rik van der Wardt

Rik is Agile Coach met specialisatie op innovatie en zelforganisatie. Zijn expertise ligt op het ontwikkelen van teams die zelf verantwoordelijkheid nemen voor hun werk en tot waardevolle vernieuwing komen. Dit doet hij door het inzetten van elementen uit het Agile gedachtegoed, het aanspreken van intrinsieke drive, een dosis gezond verstand en aanstekelijk enthousiasme.