slim
samen
werken
Product Owner

Tegelijkertijd Product Owner en Scrum Master zijn, kan dat?

Tegelijkertijd Product Owner en Scrum Master zijn? Kijk… alles kan natuurlijk! De vraag is; moet je het willen? Er is natuurlijk niet voor niets een nieuw raamwerk bedacht waar deze 2 rollen expliciet uit elkaar getrokken zijn. Ze nemen beide hun eigen verantwoordelijkheden met zich mee, die op een totaal ander snijvlak zitten. Om uiteindelijk […]

Scrum Master

Faciliteren kun je leren: 5 fijne kneepjes van een Scrum Master

Een van de taken van de Scrum Master is het faciliteren van de Scrum meetings. De Scrum Master wordt daardoor ook als faciliterend Team Coach omschreven. Het bewaken van het Scrum proces, het coachen van het team en het faciliteren van Scrum meetings staan hierbij centraal. Maar wat is eigenlijk belangrijk bij het faciliteren van […]

Scrum werkwijze

Hoe ontwikkel ik als Agile Coach zelfbewustzijn binnen teams?

Een belangrijk concept binnen Agile organisaties is Learning Agility; het vermogen van medewerkers om in nieuwe situaties snel effectief gedrag te ontwikkelen. Learning Agility kenmerkt zich door 5 dimensies, namelijk zelfbewustzijn, veranderingsgericht, mentale wendbaarheid, mensgericht en resultaatgericht. Het belangrijkste startpunt bij verandering ligt vaak bij jezelf. De dimensie ‘zelfbewustzijn’ vormt dan ook het fundament om […]

Agile

Stacey Matrix: wanneer kies ik welk Agile raamwerk?

Een van de meest gebruikte Agile raamwerken is tegenwoordig Scrum. De keuze voor dit raamwerk is meestal een resultaat van de naamsbekendheid. Maar de vraag heerst: is dit raamwerk de beste keuze voor elke situatie? En vervolgens, welke alternatieven zijn er? In dit blog belichten we enkele Agile raamwerken/methoden en geven we inzicht om beter […]

Overig

Wat is NL Leert Door?

Het kabinet heeft de NL Leert Door regeling in het leven geroepen naar aanleiding van de coronacrisis. Veel mensen weten niet zeker of hun baan nog stand houdt in de toekomst. Om de dreigende werkeloosheid in Nederland in te dammen, komt het kabinet met het crisispakket NL Leert Door waarvoor € 50 mln. beschikbaar is. […]

Scrum Master

9 competenties van de Scrum Master

Het invullen van de Scrum Master-rol vraagt om diverse interpersoonlijke en operationele Scrum Master competenties. Interpersoonlijke vaardigheden zijn essentiële vaardigheden voor een Scrum Master om te kunnen omgaan met de dynamiek en de verschillende persoonlijkheden in het Scrumteam en daaromheen. Sommige situaties vragen om een coach, andere om communicatie op managementniveau, en weer andere meer […]

Agile Coaching

Agile Transformatie Coach: waar ligt het gezamenlijk vertrekpunt?

De Agile Transformatie Coach ondersteunt organisaties bij het transformeren van een traditionele werkwijze naar een Agile werkwijze. Het transformatieproces kent vele uitdagingen en vraagt om een ervaren Agile Coach om het proces in goede banen te leiden. Agile Coaches kunnen voor verschillende vraagstukken komen te staan. Bijvoorbeeld; hoe zorg ik als Agile Coach voor een […]

Scrum Master

Is een Scrum Master echt nodig bij ervaren teams? [4 redenen]

De Scrum Master heeft als rol om teams op weg te helpen naar zelforganisatie en zelfstandigheid. Een zelforganiserend team kan, binnen de gestelde kaders, bepalen hoe ze hun werk het beste uitvoeren. Een zelfstandig team kan haar eigen problemen oplossen, zoekt samen constant naar manieren om te verbeteren en levert consequent waarde voor de organisatie. […]

Agile

Veiligheid in teams: de sleutel tot ‘high performance’ [5 tips]

In deze blog zullen 5 tips aan bod komen om het gevoel van veiligheid te vergroten binnen teams. Op deze manier kunnen teams zich ontwikkelen tot high performing teams. High performing teams “Teams waarbij projecten worden uitgevoerd door gemotiveerde medewerkers, met de support die zij nodig hebben en het vertrouwen dat zij het werk op […]

Agile

Hoe stel je een roadmap op als Product Owner?

Als team prioriteiten stellen, ingewikkeld? Product Owner Richard Groen deelt zijn visie over de totstandkoming van de perfecte roadmap voor een prikkelend proces waarin collectieve prioriteiten worden afgewogen. Met behulp van de Priority Poker legt hij uit hoe je als Product Owner een team door het proces navigeert. Wie schreeuwt het hardst? Mijn moeder zei […]