slim
samen
werken
Agile Coaching

Teams met wisselende samenstelling coachen: hoe doe je dat?

Teams met een wisselende samenstelling (ook wel: instabiele teams); in veel bedrijven zien we het gebeuren. Teams die enthousiast werken, sterk zijn in de inhoud, maar qua teamontwikkeling en dynamiek niet of nauwelijks stappen voorwaarts maken. De rituelen van Scrum worden nauwgezet uitgevoerd, maar het team gaat nooit echt ‘vliegen’. Weinig ‘maturity’ zeggen we dan. […]

Agile Coaching

Transitie tips van een ervaren Agile Coach

Als Agile Coach heb ik verschillende transitie processen begeleid. Met deze blog wil ik enkele valkuilen belichten en tips geven om een bedrijf of team te kunnen begeleiden in een Agile Transformatie. Ga er niet vanuit dat mensen die Agile-jargon gebruiken Agile kennen Valkuil: Bij één opdracht was ik ingehuurd als Release Train Engineer voor […]

Slim Online Samenwerken - Curriculum

6 tips om dankzij DISC effectiever online te communiceren 

Communiceren doen we de hele dag door; verbaal, non-verbaal, en tegenwoordig meer en meer online. Effectiever online communiceren met DISC is de sleutel voor een succesvolle samenwerking en het behalen van gezamenlijke doelen. Hoe doen we dat? Het lijkt zo makkelijk, maar de praktijk is weerbarstiger. Er is veel miscommunicatie en met online samenwerken is […]

Slim Online Samenwerken - Curriculum

12 verfrissende online werkvormen voor draagvlak en resultaat

Online samenwerken met een team zorgt voor nieuwe online werkvormen die uitdagingen met zich mee brengen. Hoe zorg je ervoor dat de aandacht van de teamleden behouden blijft? Hoe zorg je ervoor dat iedereen gehoord wordt? Hoe zorg je ervoor dat er resultaat wordt behaald? In deze blog worden 12 online werkvormen genoemd, die kunnen […]

Slim Online Samenwerken - Curriculum

Hoe blijf je een online samenwerking continu verbeteren?

In deze blog geven benoemen wij handvaten om óók vanuit huis continu te kunnen werken aan het verbeteren van de online samenwerking.

Slim Online Samenwerken - Curriculum

Essentiële werkafspraken voor online teams [7 belangrijkste]

Bij de een verschijnt er een glimlach op het gezicht en bij de ander is de blik wat gefrustreerder van aard, als de zin “horen jullie mij?” weer wordt uitgesproken tijdens de dagelijkse online teammeeting. Het online Agile werken is nu realiteit geworden voor ons allemaal en dat vraagt om nieuwe essentiële werkafspraken. Hoe vergader je online op een slimme en efficiënte manier? En hoe kun je het Agile werken vertalen van de fysieke wereld naar de digitale wereld? In deze blog worden tips en handvaten gegeven om óók online optimaal samen te kunnen werken.

Slim Online Samenwerken - Curriculum

Welke laagdrempelige en innovatieve tools zijn er voor remote teams?

Het is goed mogelijk om als team online samen te werken dankzij diverse tools die de effectiviteit en productiviteit ten goede komen. In dit blog gaan we in op: Waarom werkafspraken belangrijker zijn dan tools, Dat tools logisch volgen uit werkafspraken, Welke tools onze favoriet zijn.

Slim Online Samenwerken - Curriculum

Online samenwerken: hoe structureer je samenwerking online? [3 best-practices]

Tegenwoordig werken we steeds vaker online samen: het is flexibel en mobieler, en soms is het zelfs noodzakelijk. Toch is het voor veel teams lastiger om hetzelfde ‘gevoel van samenwerken’ in de digitale wereld te creëren. In deze blog wordt uitgelegd hoe je óók online een high-performing team kunt worden.

Agile methoden

Remote Retrospective faciliteren + 2 voorbeelden voor thuis

Remote retrospective faciliteren, is dat mogelijk? Een van de belangrijke waardes binnen Agile werken is face-to-face communicatie. Maar wat doe je nou als dit niet mogelijk is? Probeer in dit geval zoveel mogelijk  ‘face-to-face’ communicatie digitaal in stand te houden met je team. Er zijn allerlei verschillende software te vinden die hierbij kan helpen zoals […]

Agile

Agile werken op afstand, hoe doe je dat? [7 tips]

Agile werken op afstand is nu de realiteit, maar hoe doe je dat? Agile werken gaat namelijk het best als het hele team op één locatie werkt. Dan is het mogelijk met een fysiek (Scrum)bord te werken. Stand-ups zijn op een vaste plek bij het bord en kennisoverdracht is dan optimaal. Dit is alleen niet […]