slim
samen
werken

Release Train Engineer vs Agile Coach: overeenkomsten & verschillen

Tijdens onze trainingen krijgen we vaak de vraag welke rol een Agile Coach inneemt en hoe deze zich verhoudt tot een Release Train Engineer. Om deze vraag te beantwoorden bekijken we eerst wat beide rollen inhouden en daarna zoomen we in op de overeenkomsten en de verschillen.
Afbeelding van twee boksende mannentjes, die de release train engineer vs de agile coach moeten uitbeelden.

Wat is een Release Train Engineer (RTE)?

De RTE is een rol binnen het SAFe framework. Voor een beknopte beschrijving van het SAFe framework verwijs ik naar dit blog over Essential SAFe.

“De RTE faciliteert en begeleidt een Agile Release Train (ART) bij het leveren van waarde in de vorm van software en systemen.”

De taken en verantwoordelijkheden zijn gevisualiseerd in onderstaande tekening afkomstig uit het SAFe framework.

De release train Engineer visueel weergegeven

Bron: Scaled Agile

Facilitating PI Planning

De Planning Interval (PI) Planning is het event binnen het SAFe framework waarin het werk wordt gepland voor een periode van 8 tot 12 weken. Dit is een 2-daags event dat door de RTE wordt gefaciliteerd. Ook de voorbereiding en de afronding zijn de verantwoordelijkheid van de RTE.

Supporting PI Execution

PI staat voor Planning Interval en is een periode van 8 tot 12 weken waarin geïntegreerde werkbare producten worden opgeleverd. Gedurende deze periode doet de RTE alles wat nodig is om de voortgang van het werk te bevorderen. Denk hierbij aan het monitoren van de voortgang, het faciliteren van System Demo’s (het event waarin hetgeen is ontwikkeld in een Planning Interval wordt getoond aan de stakeholders), het assisteren van Business Owners, etc.

Coaching the ART

De Agile Release Train (ART) is een samenstelsel van Agile teams die werken aan een gemeenschappelijk doel, product of missie. Naast de Agile teams zijn ook Business Owners, system architects en product management betrokken bij een ART. Al deze rollen worden gecoacht door de RTE. Daarnaast coacht de RTE ook de Scrum Masters/Team Coaches van de Agile teams.

Optimizing Flow

‘Flow’ is het zonder onderbreking opleveren/creëren van waarde door de Agile teams van een ART. De RTE observeert en meet de flow en adviseert over veranderingen om de flow te optimaliseren.

Improving Relentlessly

In het SAFe framework is continue verbeteren een belangrijk aspect. De RTE is degene die Agile teams observeert en coacht op dit onderwerp.

Heb je behoefte aan uitgebreidere uitleg over de Agile Release Train? Lees dan deze blog

Wat doet de Agile coach?

Nu we weten wat een RTE is en wat de bijbehorende taken en verantwoordelijkheden zijn, zoomen we in op wat een Agile Coach is. De rol van Agile Coach vinden we niet terug in bijvoorbeeld het Scrum framework en ook niet in het SAFe framework. Er is dus geen eenduidige definitie voor deze rol. Daarom een eigen definitie op basis van onze ervaringen en hetgeen we terugvinden op het internet.

“Een Agile coach begeleidt teams en organisaties bij het implementeren van het Agile gedachtengoed. Hierbij maakt deze gebruik van verschillende Agile tools/frameworks. Naast deze tools en frameworks ligt de focus op het ontwikkelen van het Agile gedachtengoed binnen een organisatie. Het coachen van het management is hier onderdeel van.”

Onderstaand een overzicht van mogelijke taken en verantwoordelijkheden van een Agile Coach.

Begeleiden bij Agile implementaties

Het ondersteunen van organisaties bij het overgaan naar Agile werkwijzen. Dit omvat zowel de implementatie van Agile tools en werkwijzen als ook het bevorderen van een Agile cultuur.

Teamcoaching

Het begeleiden en coachen van Scrum Masters en Team Coaches bij het ontwikkelen van effectieve Agile teams. Hier valt ook het verzorgen van trainingen en workshops onder.

Leiderschapsontwikkeling

Het coachen van management en managementteams bij het ontwikkelen van een Agile cultuur.

1-Op-1 coaching

Het bieden van 1-op-1 coaching aan individuele teamleden over specifieke aspecten van het Agile gedachtengoed en/of persoonlijke ontwikkeling binnen de Agile context.

De Release Train Engineer VS de Agile Coach

Kijkend naar de verantwoordelijkheden zoals hiervoor beschreven, heb je waarschijnlijk zelf al een beeld gekregen van de overeenkomsten en verschillen. Om het concreet te maken, toch nog de belangrijkste overeenkomsten en verschillen op een rijtje:

Overeenkomsten

  • Een belangrijke overeenkomst is dat zowel de Agile Coach als de Release Train Engineer geen ‘eigen’ team hebben. Ze begeven zich vooral tussen teams en coachen Scrum Masters/Team Coaches. Daarmee coachen ze indirect de Agile teams.
  • Een belangrijke andere overeenkomst is dat coachen een belangrijk deel van hun taak/verantwoordelijkheid is. Dat betekent dat zij veel observeren en de ‘juiste’ vragen stellen, zodat betrokkenen inzichten opdoen waarmee ze verder kunnen.

Verschillen

  • Een belangrijk verschil is dat een RTE, als het om tooling gaat, vooral verstand heeft van het SAFe framework en hoe het toegepast moet worden. Van een Agile Coach wordt verwacht dat hij/zij bekend is met een veelheid aan Agile tools/werkwijzen.
  • Een ander verschil is het niveau waarop een Agile coach en RTE opereren. Een Agile Coach zal in de meeste gevallen het (hoogste) management coachen. Aangezien SAFe vaak bij enterprises wordt geïmplementeerd zal een RTE niet bij het (hoogste) management aan tafel zitten. Echter, dit zal per situatie verschillen afhankelijk van de omvang van de organisatie.
  • Tenslotte staat een Agile Coach vaak aan de basis van een organisatieverandering terwijl een RTE wel onderdeel kan zijn van een verandering. Deze zal de verandering echter niet primair leiden.

Naar aanleiding van dit artikel enthousiast geworden over SAFe en wil je er eens met iemand over doorpraten? Mail of bel ons via info@agilescrumgroup.nl of 020 2614 195 en een van onze experts helpen je graag verder.

Bronvermelding: Scaled Agile

Ook interessant:

Over de auteur: Fred Batten

Fred is Agile Coach en trainer bij Agile Scrum Group. Fred heeft veel ervaring met het trainen en coachen van management en leiderschap binnen diverse organisaties. Daarnaast is hij gespecialiseerd in persoonlijke effectiviteit en het verminderen van stress en burnout binnen teams. Deze combinatie van ervaringen maakt dat Fred organisaties en teams goed kan helpen met Agile werken.