slim
samen
werken

Wat is Essential SAFe? (& het verschil met Large Solution SAFe)

Essential SAFe is de basis van het SAFe framework, hierop wordt de rest van het SAFe framework gebouwd. Maar wat betekent dit en wat is het verschil met Large Solution SAFe? In dit artikel leg ik het je uit.

Wat is Essential SAFe uitgelegd

In het kort: wat is SAFe?

Voordat we de vraag beantwoorden ‘wat is Essential SAFe’, kijken we eerst wat SAFe is en waarvoor SAFe is bedoeld.

SAFe staat voor ‘Scaled Agile Framework’ en is bedoeld voor bedrijven die hun wendbaarheid (business agility) willen vergroten. Feitelijk is het een framework dat de beginselen van Agile, Lean en Devops combineert. En dan op een zodanige manier dat het toepasbaar is voor bedrijven vanaf 50 mensen tot grote multinationals (lees: enterprises). Daar waar de complexiteit en omvang van de organisatie tot veel afhankelijkheden leidt, biedt SAFe een framework om hier mee om te gaan.

Enterprises zijn er in soorten en maten en dat is dan ook de reden waarom SAFe ‘gelaagd’ is opgebouwd zodat het voor bedrijven van verschillende omvang toepasbaar is. 

De lagen waaruit het is opgebouwd zijn:

Wat is Essential SAFe?

Essential SAFe is de basis. Daar bovenop kun je de andere lagen naar behoeven stapelen. Dat betekent dat Portfolio bovenop Essential SAFe gestapeld kan worden maar ook dat je Large Solution SAFe kunt stapelen op Essential SAFe en vervolgens Portfolio weer op Large Solution SAFe kunt stapelen.  Je kunt er ook voor kiezen om Essential SAFe en Large Solution SAFe te stapelen en Portfolio achterwege te laten. 

Onderstaand plaatje is een weergave van Essential SAFe:

Illustratie van Large solution SAFe

Wanneer gebruik je SAFe?

Als je het simplificeert dan gebruik je SAFe als je aan een product werkt dat zo omvangrijk is, dat je met meerdere Agile teams er aan moet werken om binnen een aanvaardbare termijn iets bruikbaars/waardevols op te kunnen leveren. Men spreekt hierbij over 50 tot 125 personen die verspreidt over verschillende Agile teams, samen aan een product werken. 

Door de hoeveelheid teams c.q. personen die samenwerken, ontstaan er afhankelijkheden. Als het aantal afhankelijkheden te groot wordt, gaat het tempo waarin delen van het product worden opgeleverd achteruit. Daarnaast wordt het steeds lastiger om de kwaliteit van hetgeen wordt opgeleverd, te garanderen. Uiteindelijk heeft dit tot gevolg dat de concurrentiepositie (lees overlevingskans) van het bedrijf achteruit gaat. Als dit zich voordoet bereikt een organisatie het ‘tipping point’; er is een noodzaak om te veranderen. 

Hoe lost Essential SAFe dit op?

In de basis biedt Essential SAFe een structuur waarin de Agile teams hun afhankelijkheden managen. Deze structuur bestaat uit twee delen:

De Agile Release Train

De Agile Release Train is feitelijk een virtuele organisatie met daarin opgenomen de Agile teams die vaak aan één product werken. Het kan ook dat ze samenwerken aan overeenkomstige doelstellingen binnen een groter programma of strategisch thema.

Art agile release train

Rollen

Om de samenwerking te faciliteren zijn rollen, artifacts en events gedefinieerd. Deze kun je vergelijken met verantwoordelijkheden, artifacts en events uit het Scrum framework, maar dan op het niveau van meerdere teams.

Onderstaand een overzicht van de belangrijkste rollen binnen Essential SAFe en met welke verantwoordelijkheden binnen het Scrum Framework ze vergeleken kunnen worden:

  • Release Train Engineer (RTE) vergelijkbaar met de Scrum Master, maar dat voor de ART;
  • Product Management vergelijkbaar met de Product Owner, maar dat voor de ART;
  • System Architect vergelijkbaar met een Developer, maar dan binnen de ART die de verantwoordelijkheid op zich neemt van de technische aspecten op het gebied van architectuurvisie.

Artifacts

Het belangrijkste artifact binnen Essential SAFe, is de ART Backlog. Kijkend naar het Scrum framework kun je deze vergelijken met de Product Backlog. Het is dus de voorraad aan Features waaraan door de Agile teams in een ART, nu en in de toekomst, gewerkt wordt. Net zoals de product backlog, verandert deze backlog continue. 

Events

Kijkend naar de events zijn er twee belangrijke Events, waarbij ook weer een parallel is te trekken naar de events binnen het Scrum framework: 

  • Planning Interval (PI) vergelijkbaar met de Sprint binnen het Scrum framework;
  • PI Planning vergelijkbaar met de Sprint Planning.

Het PI heeft een lengte van 8 tot 12 weken. In de praktijk wordt meestal gewerkt met een lengte van 10 tot 12 weken. De Agile teams werken met hun eigen Sprints, passend binnen de lengte van de PI zodat er gezamenlijk per PI, een waardevol increment wordt opgeleverd.

De PI Planning is het event waarin wordt bepaald wat er aan het eind van de PI wordt opgeleverd. Met dat als uitgangspunt bepalen de Agile teams met elkaar wat elk van de teams moet opleveren om het gezamenlijke resultaat aan het eind van de PI op te kunnen leveren. Tijdens dit event worden alle afhankelijkheden duidelijk. De teams bepalen vervolgens welke acties nodig zijn om de afhankelijkheden te ‘managen’.

Wat is het verschil tussen Essential SAFe en Large Solution SAFe?

Large Solution SAFe is bedoelt voor organisaties met producten die zo groot zijn dat het werk aan één product niet meer door één Agile Release Train gedaan kan worden. Waarbij Essential SAFe een step-up is ten opzichte van het Scrum framework, is Large Solution SAFe een step-up ten opzichte van Essential SAFe.

Daar waar bij Essential SAFe, teams worden samengevoegd in een Agile Relase Train (ART) worden bij Large Solution SAFe, ARTs samengevoegd in een Solution Train. Dit betekent dat Large Solution SAFe altijd samengaat met Essential SAFe. Ook hier vind je weer rollen, artifacts en events om de afhankelijkheden tussen ARTs te managen. Er is bijvoorbeeld een Solution Train Backlog die vergelijkbaar is met de ART Backlog maar dan op een hoger niveau. Qua rollen zijn er een Solution Train Engineer (vergelijk met de RTE), Solution Management (vergelijk met Product Management) en een Solution Architect (vergelijk met System Architect).

Zie onderstaande plaatje van Large Solution SAFe met Essential SAFe:

SAFe Essential + Large solution visualisatie

Deze blog beschrijft in hoofdlijnen wat Essential SAFe is en het verschil met Large Solution SAFe.

Nieuwschierig hoe SAFe jouw organisatie verder kan helpen? Neem contact op en onze experts helpen je vrijblijvend verder via 020 2614 195 of info@agilescrumgroup.nl

Ook interessant:

Bronnen:

1. Wat is Essential SAFe

2. Wat is SAFe

3. Wat is Large Solution SAFe

Over de auteur: Fred Batten

Fred is Agile Coach en trainer bij Agile Scrum Group. Fred heeft veel ervaring met het trainen en coachen van management en leiderschap binnen diverse organisaties. Daarnaast is hij gespecialiseerd in persoonlijke effectiviteit en het verminderen van stress en burnout binnen teams. Deze combinatie van ervaringen maakt dat Fred organisaties en teams goed kan helpen met Agile werken.