slim
samen
werken

Portfolio SAFe: van strategische thema’s naar klantwaarde

Het Scaled Agile Framework is een raamwerk dat organisaties in staat stelt Agile te werken. Het is een veelgebruikt raamwerk in organisaties die meerdere teams opschalen en transparantie willen creëren tussen teams. Werken met SAFe zorgt voor afstemming, samenwerking en oplevering in een complexe omgeving met veel teams.

Het strategische niveau binnen SAFe wordt Lean Portfolio Management genoemd. Door dit goed in te richten kun je ook op strategisch niveau Agile werken. We doorlopen verschillende belangrijke onderwerpen, namelijk:

  • Strategische Thema’s
  • Portfolio Canvas
  • Portfolio Kanban
  • Portfolio Backlog
  • De Portfolio rollen binnen SAFe

Strategische Thema’s

De basis van Portfolio SAFe begint bij de onderneming, de organisatie of instantie waar een portfolio aan toebehoort.

Een organisatie heeft een visie, bedrijfsstrategie en/of -doelen. Vanuit daar worden Strategische Thema’s (onderscheidende bedrijfsdoelstellingen) bepaald.

Portfolio Canvas

Nadat de Strategische Thema’s bepaald zijn, kan een Portfolio Canvas worden opgesteld. Deze heeft het doel de structuur en de doelen van het SAFe Portfolio te omschrijven. De Portfolio Canvas laat zien hoe je waarde creëert voor een onderneming, dankzij een Portfolio van oplossingen. Het is eigenlijk een soort Business Canvas. De Portfolio Canvas is een handig hulpmiddel als je oplossingen wilt definiëren en afstemmen met de overkoepelende bedrijfsdoelen.

Portfolio Kanban en Epics

Portfolio Kanban

Uit het Portfolio Canvas komt verschillende strategische initiatieven die door de organisatie opgepakt moeten worden.

De Portfolio Kanban helpt je de prioritering en flow van deze strategische initiatieven (portfolio epics) te visualiseren, managen en analyseren. Dit gebeurt van de ideeën-fase tot aan implementatie.

Portfolio Epics hebben een hoge impact op de waardestromen binnen jouw organisatie. Daarom is het belangrijk dat Portfolio Epics eerst geanalyseerd worden in de Portfolio Kanban om de haalbaarheid, een Lean business case en een MVP te definiëren. Door Portfolio Epics transparant te maken op de Portfolio Kanban, kunnen zij worden geïnspecteerd en aangepast (gemanaged).

Alleen goedgekeurde Portfolio Epics worden op de Portfolio Backlog geplaatst, waar zij klaar staan voor implementatie door een Agile Release Train (ART) of Solution Train.

Portfolio Backlog

De Portfolio Kanban is de Backlog op het hoogste niveau in de organisatie. De Portfolio Backlog bevat Epics die zijn goedgekeurd en geprioriteerd voor implementatie. Gezien hun omvang vragen Portfolio Epics geregeld om substantiële investeringen. De Portfolio Backlog maakt Epics die zijn goedgekeurd maar nog wachten op capaciteit voor implementatie zichtbaar.

Geprioriteerde Epics waar resources voor beschikbaar worden gesteld verschuiven van de Portfolio Backlog naar de implementatiestatus op de Portfolio Kanban.

De Epic Owner werkt met Product/Solution Management en System & Solution Architect/Engineering. Dit is een belangrijke schakel om te zorgen dat Portfolio Epics worden doorvertaald in Program- of Solution Epics (Features and Capabilities). De Portfolio Epic blijft in de implementatiestatus totdat de MVP is gerealiseerd.

Portfolio Kanban

Epic Owners

Bij Portfolio SAFe spelen Epic Owners een belangrijke rol. Zij zijn verantwoordelijk voor de coördinatie van Portfolio Epics op de Portfolio Kanban. Ze definiëren Epics, de MVP en een Lean Business case. Wanneer de Epics goedgekeurd zijn, faciliteren Epic Owners de implementatie.

Als een Epic geaccepteerd is, werkt de Epic Owner direct met de Agile Release Train (ART) en Solution Train stakeholders, zodat de Features en Capabilities die waarde leveren gedefinieerd kunnen worden.

Wil je meer weten over SAFe? Volg dan onze Leading SAFe Training of neem eens contact met ons op om vrijblijvend telefonisch kennis te maken met een van onze ervaren Agile trainers & coaches. We beantwoorden je vragen graag, bel 020 2614 195.

Andere relevante blogs:

Vind je dit artikel interessant?

Volg ons op LinkedIn (we delen onze blogs met je)

 

Over de auteur: Willemijn van Lier

Willemijn is Zelforganisatie- en Agile Coach. Haar passie om teams in beweging te krijgen is merkbaar zodra ze de ruimte binnen stapt. Zij benadrukt dat vertrouwen, autonomie en purpose de basis vormen voor succesvolle teams. Dit stimuleert dat teams zelf de verantwoordelijkheid voelen om gezamenlijke resultaten te behalen. Willemijn vertaalt makkelijk theorie naar praktijk; actie wakkert het leervermogen aan en daarmee de potentie om als team te groeien.