slim
samen
werken

Wat is een Agile Release Train? [in 10 stappen aan boord]

Hoe ziet een Agile Release Train (ART) er eigenlijk uit, en wat is een ART als je het hebt over SAFe? De stappen die wij in deze blog beschrijven vertellen je wat een Agile Release Train is en wat er nodig is om een ART op stoom te brengen.

art agile release train

Wat is een ART?

Net zoals een trein de passagiers in een vaste kadans van A naar B brengt, zo zorgt een Agile Release Train voor het vervoer van waarde naar de eindklant. Het is een zelforganiserend team van meerdere Agile teams, bestaande uit passagiers vanuit alle delen van de organisatie. Deze teams (treinstellen zoals je wilt) samen zijn verantwoordelijk voor een bepaald eindproduct. Dit team, bestaande uit Scrum teams vanuit meerdere disciplines, plant en voert gezamenlijk werkzaamheden uit binnen een bepaalde timebox (Programma Increments, ookwel PI’s genoemd). Een Programma Increment duurt gemiddeld 5 sprints.

Het ART team is ontworpen om organisatiebreed een gezamenlijke doelstelling te realiseren, om zo sneller op veranderingen in te kunnen spelen en daardoor meer waarde voor de klant te leveren.

Hoe start je met een Agile Release Train?

In de stappen hieronder lees je hoe je start met een ART:

  1. SAFe opleiden: allereerst is het goed om intern mensen op te leiden. Zij kunnen dan  de transformatie naar een ART begeleiden. Zij zorgen ervoor dat andere stakeholders worden opgeleid.
  2. Train je Agile leiders: het doel hiervan is dat de leiders binnen je organisatie snappen wat Agile is en het werken met SAFe ondersteunen. Zij stimuleren medewerkers en stellen resources beschikbaar.
  3. Value Stream Maps en de eerste ART: aan de hand van Value Stream Maps bepaal je de processen welke waarde toevoegen binnen jouw organisatie. Je start met een ART voor de Value Streams die de meeste waarde toevoegen voor de eindklant.
  4. Set-up van de ART en de teams: bepaal allereerst een zo concreet mogelijk eindproduct dat je wilt opleveren met jouw ART. Zorg voor ondersteuning van het idee vanuit management en creëer teams op basis van op te leveren deelproducten.
  5. De belangrijkste rollen binnen de ART: de rollen die moeten ingevuld zijn eigenlijk grotendeels gelijk aan die van een los Scrum Team. Echter de Release Train Engineer is een extra rol. Hij of zij is een overkoepelend Scrum Master van alle Scrum Teams.
  6. Opzetten van de Backlog: Management maakt een lijst van eigenschappen van het einddoel en deze worden opgedeeld in stories voor de verschillende teams.
  7. Opleiden van de teams: De deelnemers aan de teams moeten ook weten wat SAFe is voordat zij starten bij een ART.
  8. PI planning: alle deelnemers komen bij elkaar en horen de visie van het eindproduct vanuit het management en stakeholders. Op basis van de stories wordt het werk vervolgens verdeeld over teams en de Programma Increments.
  9. Uitvoeren van de eerste PI: ook bij een ART is er ruimte voor een demo aan het einde van een Sprint en is er behoefte aan tijdige synchronisatie van alle losse teams.
  10. Op basis van een Inspect en Adapt workshop wordt het deelproduct uit de PI geëvalueerd. De resultaten komen op een improvement Backlog welke wordt toegevoegd aan de volgende PI.

Een Agile Release Train is overigens geen rigide systeem en moet worden afgestemd op de specifieke behoeftes van jouw organisatie. Zorg ervoor dat je ervaren Agile Release Train engineers aan boord hebt om goed te begeleiden. Eens doorpraten over SAFe in jouw organisatie? Neem gerust contact op met één van onze consultants. We zijn bereikbaar op 020 2614 195 of info@agilescrumgroup.nl

Meer lezen?

Over de auteur: Bas Kooijman

Met zijn creatieve geest weet Bas groepen in beweging te krijgen. Hij maakt het liefst gebruik van niet-alledaagse methoden om medewerkers te inspireren. Bas houdt de nieuwste technieken in de gaten, naast Agile, Zelforganisatie zijn er zoveel meer interessante methodes. Houd zijn blogs in de gaten om op de hoogte te blijven van de laatste ontwikkelingen.