slim
samen
werken

Product Management in SAFe: wat is dat?

SAFe, dat staat voor Scaled Agile Framework, is het meest gebruikte framework om Agile op te schalen. SAFe is een complexer framework (vergeleken met Nexus of het Spotify Model), omdat men meer rekening houdt met de complexiteit en afhankelijkheden waar grote projectorganisaties mee kampen. Het relatief grote aantal rollen is bedoeld om samenwerking en afstemming te waarborgen. Eén van die rollen is het Product Management.

product management in safe

Het Product Management

Een Product Manager opereert op het programma niveau binnen SAFe.  Ze beheren op programma niveau de Feature Backlog. Daarmee bepaalt het Product Management waar de Agile Release Train (met daarin verschillende Agile Teams) op feature niveau aan samenwerkt. De Product Manager zorgt dus voor alignement tussen de Product Owners, zodat opgeleverde elementen samen maximale waarde verwezenlijken. Om maximale waarde te kunnen leveren is het van belang dat de Feature Backlog juist geprioriteerd is.

De Roadmap

Om goed te kunnen prioriteren is het Product Management continue bezig met de veranderingen op de markt: bij klanten, concurrenten, op technologisch vlak, etc. Door deze ontwikkelingen goed te vertalen worden de meest waardevolle Features als eerste gebouwd door de Agile Release Train. Dit vraagt communicatie en overleg met interne klanten, externe klanten en de Agile Teams. Bij interne klanten gaat het bijvoorbeeld om afstemming met de koers van de organisatie en de strategische thema’s (portfolio niveau). Ook is er afstemming nodig met andere programma’s en de Agile Teams. Kennis van de externe klant gaat bijvoorbeeld over het kennen van de urgente behoeften en problemen van de eindgebruiker.

Om de Roadmap te ontwikkelen wordt er nauw samengewerkt met de System Architect. De System Architect is ervoor verantwoordelijk dat alle onderdelen technisch goed samenwerken en dat nieuwe productontwikkelingen technisch mogelijk zijn en blijven. In overleg met de System Architect wordt bepaald of en wanneer er aan Enablers gewerkt moet worden voordat bepaalde Features worden opgepakt. Al deze inzichten verwerkt het Agile Management in de Roadmap en de Programma Backlog. In de Roadmap staan ook de momenten waarop (naar verwachting) Releases worden vrijgegeven.

Duidelijkheid

Hoewel het kan klinken als een open deur is het van groot belang dat het voor de Agile Teams zo duidelijk mogelijk is wat er opgeleverd moet worden en wat de samenhang is. De Product Owners van de Agile Teams specificeren de Features in User Story’s. De Product Owners hebben hierover overigens ook contact met (specifieke) eindgebruikers, klanten, etc. Op hun beurt voorzien de Agile Teams het Product Management van bottom-up input.

Inspirerende visie

Een onderbelichte verantwoordelijkheid van het Product Management is het scheppen van duidelijkheid over de visie die nagestreefd wordt. Een goede Product Manager weet de teams te inspireren. Door de grote schaal van een programma kan het voor teams lastig zijn om de meerwaarde te blijven zien van hun individuele werk. Het is daarom belangrijk om als Product Manager ook te blijven communiceren over het ‘waarom’. Waarom is deze Feature van groot belang voor de eindgebruikers en wat gebeurt er als het niet ontwikkeld wordt? Een heldere, ambitieuze en realistische visie zorgt voor inspiratie en motivatie. Een natuurlijk moment om deze visie te bespreken is de PI Planning. Hierin wordt immers duidelijk waar de Agile Release Train de komende iteraties aan gaat werken.

Marktkennis & Metrics

Als Product Manager wil je de nieuwe producten die live gaan evalueren. Daarom speelt de Product Manager een actieve rol bij de System Demo’s en de Programs Increment. Hierin wordt het geïntegreerde werk van de Agile Teams gedemonstreerd en wordt er feedback gegeven door de stakeholders.

Het Product Management monitort ook de Business Value die wordt opgeleverd en bekijkt of dit verloopt zoals verwacht. Het is verstandig om al tijdens de ontwikkeling van de producten evaluatiesystemen in te bouwen. Hierdoor ben je verzekerd van snelle en actuele marktkennis. Met deze kennis kan het Product Management effectief het gesprek voeren met het hoger management zoals de Business Owners en Epic Owners.

Investeren in jezelf en jouw organisatie?

Meer lezen?

Wil je met ons sparren over de manier waarop jij, je team of de organisatie waardevoller en slimmer samenwerkt? Neem gerust contact op met één van onze consultants. Neem contact op met ons: tel. 020 2614 195 of info@agilescrumgroup.nl

Over de auteur: Thijmen Sietsma

Thijmen Sietsma is Agile Coach en consultant. Hij heeft meer dan 10 jaar ervaring als trainer, teamcoach en consultant. Zijn specialisaties zijn motivatie, organisatieontwikkeling en de Agile Mindset. Hij heeft ruime ervaring met het vormgeven van participatieprocessen en het coachen van zelforganiserende teams. Binnen de Agile Scrum Group begeleidt hij Agile Transformaties. Zijn insteek is daarbij altijd maatwerk: samen op zoek naar de cultuur en structuur die optimaal aansluit bij de unieke situatie.