slim
samen
werken

Harvard methode als hulpmiddel bij stakeholdermanagement

In de vorige blog over Stakeholdermanagement, hebben we met name gesproken over de structuur waarbinnen je Stakeholdermanagement kunt bedrijven. In deze blog gaan we in op de zachte aspecten van Stakeholdermanagment de toepassing van de Harvard methode als hulpmiddel.

Harvard methode bij stakeholdermanagement

Stakeholdermanagement gaat in grote mate over samenwerken en samen naar een doel toe werken. Structuur helpt daarbij maar het blijft mensenwerk. Dat betekent automatisch dat niet alles maakbaar is. Wat daarbij helpt is je te verdiepen in de ander. Vandaar deze blog over de zachte kanten van Stakeholdermanagement waarbij we de Harvard methode bespreken die hierbij kan helpen.

Verschil tussen een belang en een standpunt

In de vorige blog is het belang om je te verdiepen in de belangen van een stakeholder uitgelegd, in plaats van te blijven ‘hangen’ in standpunten. Wat is het verschil nu tussen een belang en een standpunt?

Een standpunt is een mening waar je niet makkelijk vanaf te brengen bent. Dit heeft vaak zijn oorsprong in een principe en/of een overtuiging. Wanneer er een geschil is tussen twee personen, dan is er meestal sprake van tegengestelde standpunten. Geen van de partijen is snel bereid zijn eigen standpunt prijs te geven of water bij de wijn te doen. Hierdoor ontstaat een discussie waarin het verschil tussen de beide standpunten niet wordt overbrugd en er dus geen oplossing komt.

Een belang is meestal minder onderdeel van de persoon zelf dan een standpunt. Een belang heeft betrekking op een voordeel. Dat kan geld zijn maar ook iets anders. Partijen kunnen bij een geschil ieder een ander belang hebben. Waar het om gaat is om de belangen bij elkaar te onderzoeken en vervolgens samen te kijken of er een oplossing is die invulling geeft aan de wederzijdse belangen.

Bekijk ook onze: stakeholder management training

Harvard methode als hulpmiddel

De Harvard methode is een goede leidraad hiervoor. De Harvard methode is ontstaan als gevolg van een onderzoek naar effectieve methodes van onderhandelen. Onderstaande afbeelding geeft de kernpunten weer van de Harvard methode.

Voorbeeld van de principes van de Harvard methode

  • Scheid de mensen van het probleem

Waarneming of perceptie is het proces van het verwerven, registreren, interpreteren, selecteren en ordenen van zintuigelijke informatie. Waar het om gaat is dat je ervan bewust bent dat aannames, veronderstellingen en meningen een onderdeel zijn van een onderhandeling. Dit kan leiden tot emoties die vervolgens een rol gaan spelen bij de onderhandeling. Dat er emoties vrijkomen bij onderhandelen ligt voor de hand, want er zijn belangen. Maak emoties bespreekbaar en laat ze niet de overhand nemen. Communiceer door actief te luisteren, zorg dat de non-verbale communicatie congruent is met de verbale.

  • Focus op belangen en niet op posities

Een standpunt geeft over het algemeen niet weer wat men wil bereiken, want mensen zeggen niet altijd wat ze bedoelen, belangen definiëren het probleem:

  • Vraag “Waarom?” (5 times why), “Waarom niet?”;
  • Besef dat elke kant meerdere belangen heeft;
  • De meest krachtige belangen: menselijke basisbehoeften.

Pas op voor het doen van aannames, maar probeer de belangen van de ander echt te doorgronden. Verifieer dit ook bij de ander door jouw begrip van het belang van de ander te formuleren en terug te geven.

  • Creëer opties voor wederzijds voordeel

Zoek naar opties voor wederzijdse voordeel door je te gedragen als een partner! Zoek niet naar DE oplossing, zoek eerst naar meerdere opties. Bedenk zoveel mogelijk oplossingen, oplossingen die de gezamenlijke belangen dienen of tegengestelde belangen verkleinen. Ga niet te snel, neem de tijd.

  • Gebruik objectieve criteria

Zoek naar gezamenlijke redelijke criteria en als de gevonden oplossing daaraan voldoet, heeft niemand verloren of gewonnen. Als er een geschilpunt is, dan pas je deze geaccepteerde en objectieve criteria samen toe.

Voorbeelden van objectieve criteria:

  • Eerlijke normen: de wet, marktwaarde, wetenschappelijk oordeel, professionele normen, gewoonte, morele normen, traditie;
  • Eerlijke procedures: om de beurt, loten, iemand anders laten beslissen (deskundige).

Kijkend naar Stakeholdermanagement zal het niet altijd nodig zijn om het Harvard methode toe te passen. Er zullen genoeg situaties zijn waarin stakeholders op een vrij natuurlijke wijze het met elkaar eens worden. Echter, daar waar dat niet het geval is, biedt de Harvard methode handvatten om effectief met elkaar in gesprek te gaan.

Geïnteresseerd naar stakeholdermanagement? Volg onze stakeholdermanagement training of ga er eens over in gesprek  met een van onze consultants. Neem contact op via 020 2614 195 of Info@agilescrumgroup.nl

Ook interessant:

Over de auteur: Fred Batten

Fred is Agile Coach en trainer bij Agile Scrum Group. Fred heeft veel ervaring met het trainen en coachen van management en leiderschap binnen diverse organisaties. Daarnaast is hij gespecialiseerd in persoonlijke effectiviteit en het verminderen van stress en burnout binnen teams. Deze combinatie van ervaringen maakt dat Fred organisaties en teams goed kan helpen met Agile werken.