slim
samen
werken

Stakeholdermanagement bij Agile werken

Binnen het Agile werken, en in het bijzonder binnen het Scrum framework, hebben stakeholders een prominente plaats. Hiermee wordt invulling gegeven aan het eerste principe van het Agile manifesto ‘de klant centraal’. In deze blog staan we stil bij verschillende aspecten van Agile stakeholdermanagement.

Agile stakeholdermanagement

Wat is stakeholdermanagement?

In plaats van met een mooie definitie te beginnen, kijken we wat je ermee wilt c.q. kunt bereiken. Daarbij kun je aan de volgende zaken denken:

  • Inzicht krijgen in de behoeftes die er leven i.r.t. een product of project;
  • Draagvlak creëren voor een gezamenlijk resultaat;
  • Zorgen voor kennis over elkaars processen zodat er meer begrip is;
  • Gezamenlijke verantwoordelijkheid creëren voor team/afdelingsoverstijgende processen.

Hoe begin je met Agile stakeholdermanagement?

Uiteindelijk gaat het erom dat je van een groep individuen met (tegengestelde) belangen een team maakt met een gemeenschappelijk doel. Je wilt er een team van maken omdat je als Product Owner weliswaar het mandaat hebt om besluiten te nemen, maar idealiter wil je dat de stakeholders gezamenlijk besluiten nemen. De Product Owner hoeft dan alleen in uitzonderlijke gevallen een besluit te nemen.

Als je van een groep stakeholders een team wilt maken, dan gelden dezelfde ‘regels’ als voor een willekeurig ander team. Dat begint bij onderling vertrouwen en het hebben van een gemeenschappelijk doel. Onderling vertrouwen begint bij het elkaar beter leren kennen. Om elkaar beter te leren is de Liberating Structures werkvorm, Appreciative Interview een fijne werkvorm om toe te passen. Daarnaast is het goed om van elkaar te weten wat ieders belang is bij het project/product. Daarbij is het dan weer interessant om de belangen achter standpunten helder te krijgen. Het Harvard model is hierbij een mooi hulpmiddel.

Het creëren van een helder gemeenschappelijk doel

Dat een groep van stakeholders een gemeenschappelijk doel moet hebben, is een open deur. Echter, wat dat gemeenschappelijke doel dan daadwerkelijk is, is niet altijd helder. Het gaat hier feitelijk om het vaststellen van de visie op de verandering. Maar al te vaak bestaat de visie uit de realisatie van ‘een’ oplossing. Terwijl de visie zou moeten gaan over hetgeen je wilt bereiken c.q. welk probleem je wilt oplossen of welk voordeel men beoogt met de realisatie van het project/product.

Hoe kom je nu aan dat gemeenschappelijke doel? Om te beginnen is het goed om met elkaar een helder beeld te hebben aan welke waardeketen waarde toegevoegd gaat worden met de realisatie van het project/product. Als die helderheid er is dan geven de kaders die er zijn voor die waardeketen, een mooi startpunt voor de kaders van het project/product. Vervolgens is helderheid over de waarde die toegevoegd moet worden het definitieve kader c.q. de visie voor het project/product. Afhankelijk van de omvang van de groep stakeholders kun je verschillende Agile werkvormen inzetten om het gemeenschappelijke doel te bepalen. De Liberating Structures werkvorm, Conversation Café is een nuttige werkvorm als de groep niet al te groot is.

Hoe houd ik de stakeholders betrokken?

Het betrokken houden kan een flinke uitdaging zijn. Op een Agile manier werken, gebaseerd op bijvoorbeeld het Scrum framework, helpt al enorm om stakeholders betrokken te houden. Regelmatig is er contact tussen de stakeholders en degenen die het product ontwikkelen tijdens een Sprint Review. Daarnaast heeft de Product Owner doorlopend contact met de stakeholders.

Agile stakeholdermanagement tool de stakeholdermap

Een stakeholdermap is daarnaast een goed hulpmiddel bij Agile stakeholdermanagement. Het helpt je om zicht te krijgen op de verschillende stakeholders maar ook over de mate waarin ze betrokken moeten zijn en op welke manier. Onderstaand een voorbeeld van een template dat gebruikt kan worden om stakeholders te ‘mappen’ gebaseerd op hun invloed en het belang dat ze hebben bij het project/product.

Vervolgens kan de stakeholdermap worden gebruikt om vast te stellen hoe men betrokken is bij het project: informeren via een nieuwsbrief, participeren in de Sprint Reviews, informeren via de intranet portal, etc..

De klant wordt niet voor niets als eerste genoemd in het Agile Manifesto. Agile Stakeholdermanagement is daarmee een belangrijke taak van de Product Owner om daar maximaal invulling aan te geven.

Nieuwsgierig hoe Agile Scrum Group jou kan helpen met verbeterd stakeholdermanagement? Bekijk dan onze stakeholder management training eens. Aarzel niet om vrijblijvend kennis te maken met een van onze ervaren Agile trainers & coaches. Je kunt ons bereiken via info@agilescrumgroup.nl of 020 2614 195.

Ook interessant:

Over de auteur: Fred Batten

Fred is Agile Coach en trainer bij Agile Scrum Group. Fred heeft veel ervaring met het trainen en coachen van management en leiderschap binnen diverse organisaties. Daarnaast is hij gespecialiseerd in persoonlijke effectiviteit en het verminderen van stress en burnout binnen teams. Deze combinatie van ervaringen maakt dat Fred organisaties en teams goed kan helpen met Agile werken.

[class^="wpforms-"]
[class^="wpforms-"]