slim
samen
werken

Hoe stel je een Scrum team samen?

Scrum biedt een simpel en effectief raamwerk om in teams snel en goed concrete producten te maken of problemen op te lossen. Die teams zijn zelforganiserend / zelfsturend en multidisciplinair. Scrum geeft helaas maar weinig richtlijnen over hoe je zulke teams moet samenstellen. Terwijl een goed geformeerd team cruciaal is voor succesvol functioneren. In dit blog leggen we uit hoe je een succesvol Scrum Team kunt bouwen volgens een aantal criteria.

hoe scrum team samenstellen

Scrum richtlijnen

Naast dat Scrum Teams dus zelfsturend en multidisciplinair moeten zijn, gaan we bij Scrum uit van maximaal 10 leden per team (inclusief de Scrum Master en de Product Owner). Met multidisciplinair bedoelen we dat 80% van het werk dat gedaan moet worden, in en door het team zelf kan worden gedaan. In grote, langdurende projecten met inhoudelijk stevige bedenk-, ontwikkel- en implementatiefasen is het vaak niet haalbaar (en ook niet wenselijk) om alle benodigde competenties in één team te hebben dat gedurende de gehele looptijd bij elkaar blijft. In dat geval is het beter om een klein vast kernteam te formeren en daar gaande het project mensen bij te zetten en af te halen.

Succesvolle Scrum teams bouwen

Hoe je Scrum Teams snel, wendbaar, zelfsturend en continu verbeterend maakt, vinden we niet concreet in het Scrum raamwerk terug. Het is in ieder geval één van de taken van de Scrum Master. En geen kleintje, want we weten allemaal hoe moeilijk het is om mensen succesvol in teams te laten samenwerken. Het begint in ieder geval bij een zo passend mogelijke samenstelling van het team.

hoe stel je een scrumteam samen

Criteria voor Scrum Team formatie

In de non-IT omgevingen waarin ik Scrum Teams coach kijk ik bij de samenstelling van teams naar de volgende criteria:

  • 1. Inhoudelijke competenties. Als minimaal 80% van het werk in het team moet worden gedaan, kunnen we meestal vrij makkelijk vaststellen welke functionele gebieden er vertegenwoordigd moeten zijn. Ik ben hier overigens heel zuinig bij: als het minimum met 7 mensen gehaald kan worden doe ik dat vele malen liever dan met 9, ondanks dat we dan bijvoorbeeld bijna al het werk in het team zouden kunnen doen.
  • 2. Diversiteit. Om in een team zo veel mogelijk interactie, productiviteit en creativiteit te kunnen realiseren is diversiteit nodig. Dan bedoel ik een mix van man/vrouw, oud/jong en internen/externen. Maar vooral ook diversiteit in typen mensen. Je kan hier bijvoorbeeld kijken naar de leerstijlen van Kolb (doener, denker, beslisser, bezinner) of kleurentests waarmee een indicatie van persoonlijkheid kan worden gegeven. Hou hierbij ook in gedachten dat het accent in sommige projecten meer op creativiteit kan liggen en in andere misschien op analyse. Dat wil je liefst ook in de samenstelling van een team kunnen terugvinden.
  • 3. Communicatieskills. Van Scrum teamleden wordt veelal gevraagd dat ze niet alleen met de andere teamleden goed kunnen communiceren, maar dat ze ook in staat moeten zijn om informatie buiten het team op te halen, in de rest van de organisatie betrokkenheid en draagvlak moeten kunnen creëren en in reviews teamresultaten moeten kunnen presenteren. Mensen die makkelijk toegang hebben tot belangrijke stakeholders in het project hebben een grote streep voor.
  • 4. Houding t.o.v. Agile werken. Mensen die bij voorbaat negatief staan t.o.v. werken met Scrum vallen voor mij bij voorbaat af. Juist bij de start van een Scrum team heb je motivatie en inzet nodig om het vliegwiel van enthousiasme en resultaat in gang te krijgen. Dan moet je je in je team niet bezig hoeven te houden met weerstanden en negativiteit. Mensen die kritisch staan t.o.v. Scrum maar het graag eens willen proberen zijn wel altijd welkom.

Maar nu de praktijk

Helaas is er meestal geen carte blanche voor het samenstellen van een Scrum Team, en zul je het vooral moeten doen met de mensen die gewoon beschikbaar zijn. Heb je enige speelruimte, laat in je achterhoofd dan de 4 genoemde criteria meespelen bij selectie. En kijk heel bewust zodra het team wordt getraind of anderszins wordt voorbereid op de start, hoe het functioneert en hoe de teamleden op elkaar reageren. Pas het team dan zo nodig alsnog aan.

Wil je leren hoe je zelf een Scrum Team het beste kan samenstellen? Volg dan onze opleiding tot Scrum Master en begeleid jouw teams in hun werkwijze met Scrum.

Ook interessant:

Volg ons op LinkedIn (we delen onze blogs met je)

 

Over de auteur: Rik van der Wardt

Rik is Agile Coach met specialisatie op innovatie en zelforganisatie. Zijn expertise ligt op het ontwikkelen van teams die zelf verantwoordelijkheid nemen voor hun werk en tot waardevolle vernieuwing komen. Dit doet hij door het inzetten van elementen uit het Agile gedachtegoed, het aanspreken van intrinsieke drive, een dosis gezond verstand en aanstekelijk enthousiasme.