slim
samen
werken

Wat is een Product Goal in Scrum?

Een van de meest recente toevoegingen in de Scrumguide is de Product Goal. Een zeer logische toevoeging, in de praktijk wordt het er vaak al met praktische tools zoals de Product Visie template gewerkt. Vanuit een tactische invalshoek is het immers enorm relevant om een richtinggevende doelstelling te hanteren. Zonder tactische doelstelling is er een groot risico dat op operationeel niveau niet aan de meest waardevolle items wordt gewerkt. Een goede werkvoorraad komt idealiter voort uit een heldere strategische en tactische planning. In de praktijk zie je echter nog wel eens dat de taken meer bottom-up ontstaan zijn. Dit kan natuurlijk een keuze zijn, echter reist dan de vraag: moet je dan nog Scrummen of gewoon een praktische taakplanning maken?

De Product Goal

In dit blog gaan we dieper in op de toegevoegde waarde van de Product Goal. De Product Goal is één van de drie commitments in Scrum. Indien je deze als essentieel onderdeel toevoegt in je Scrum, heb je niet alleen een fijn communicatiemiddel richting alle stakeholders, maar heb je ook een goed kader voor het Scrum Team om met de juiste werkzaamheden aan de slag te gaan.

De Product Goal

De Product Goal beschrijft de toekomstige staat van het product of dient als kader voor het Scrum Team. Zo kunnen de Developers een goede doorvertaling maken naar de planning en werkzaamheden (hoe). De items op de Product Backlog ontstaan vanuit de Product Goal, door in nauw contact met de stakeholders te blijven en de items aan te passen wanneer nodig. Kortom, er wordt duidelijk ‘wat’ de Product Goal zal vervullen. De Product Goal is de lang termijn-doelstelling van het Scrum Team. Daarom is het belangrijk dat deze eerst behaald wordt voordat er met een ander doel wordt gestart. Een goede Product Goal heeft een duidelijke begrenzing, kent invloed van de juiste stakeholders, gebruikers en klanten en geeft richting aan het opgeleverde product of de dienst.

De Product Backlog en Product Visie template

De Product Backlog is dus vanuit de Scrumguide de belangrijkste ondersteunende tool voor de Product Goal. Soms wordt er ook nog apart met een Product Visie template gewerkt (deze staat echter niet in de Scrumguide omschreven). Dit is een praktische tool voor uiting van de Product Goal, hier kan je meer over lezen in onze blog over de Product Visie . En absoluut aan te raden tijdens de kick-off van een project. Tijdens elke Refinement kan hier continue aandacht aan besteed worden, zodat voorafgaand aan elke volgende Sprint de tactische kaders weer scherp gesteld zijn. Dit is een fijn kader voor de Product Backlog. De Product Backlog wordt dan een juiste doorvertaling vanuit een strategisch doel.

De Sprint Goal als afgeleide van de Product Goal

Als de Product Goal op een gedragen manier is vorm gegeven (tip; betrek zowel stakeholders als Developers vroegtijdig hierbij!), dan heb je al vroegtijdig kennisoverdracht. Dit vergemakkelijkt het planningsproces tijdens de Sprint Planning. Indien de Product Goal door Developers begrepen wordt, is het voor hen ook veel makkelijker de items in te schatten en zodanig te bepalen hoeveel zij de komende Sprint kunnen oppakken. Op deze manier wordt de Sprint Goal een logische afgeleide van de Product Goal, met niet alleen een duidelijk doel maar ook een groter commitment van het gehele Scrum Team.  Wil je meer weten over de Sprint Goal, lees hier dan verder over wat de Sprint Goal is en wat je ermee kan.

Ook interessant:

Benieuwd wat een van onze ervaren coaches of trainer jou kan vertellen over hoe Scrum jouw organisatie kan helpen? Neem contact op via 020 2614 195 of info@agilescrumgroup.nl en we plannen vrijblijvend wat in.

Over de auteur: Willemijn van Lier

Willemijn is Zelforganisatie- en Agile Coach. Haar passie om teams in beweging te krijgen is merkbaar zodra ze de ruimte binnen stapt. Zij benadrukt dat vertrouwen, autonomie en purpose de basis vormen voor succesvolle teams. Dit stimuleert dat teams zelf de verantwoordelijkheid voelen om gezamenlijke resultaten te behalen. Willemijn vertaalt makkelijk theorie naar praktijk; actie wakkert het leervermogen aan en daarmee de potentie om als team te groeien.