slim
samen
werken

Wat is een Sprint Goal in Scrum?

‘Scrum?, dat is toch uitvoerend werken zonder plannen?’ of ‘Als we Scrummen dan hebben we geen doel meer.’ Deze foutieve interpretaties van hoe Scrum bedoeld is komen toch nog voor. Een ervaren teamspeler weet echter dat samenwerken zonder doel of zonder afstemming en planning gedoemd is te mislukken. Daarom is ook in Scrum gedacht aan beide. Sterker nog, het zorgt fundamenteel voor het behalen van succesvolle resultaten en dus het leveren van waarde. Doelstelling en planning gaan hand in hand, met  de Sprint Planning en Sprint Goal wordt hier specifiek tijd voor gereserveerd.

The sprint goal

Sprint Planning geeft focus

De Sprint planning is de eerste officiële meeting in de reeks rituelen van Scrum. Tijdens deze sessie zijn alle Scrum Teamleden aanwezig; de Product Owner, de Developers en de Scrum Master. De Product Owner deelt zijn geprioriteerde Product Backlog met het Scrum Team. Daarom is het zeer belangrijk dat de voorbereiding (stakeholder-behoeftes ophalen, items schrijven voor op de Product Backlog en deze prioriteren) zorgvuldig gedaan is. Idealiter verwijst de Product Owner hier ook weer even naar de Product Goal of visie. Door de Developers mee te nemen in de context, de keuzes van prioriteiten op basis van waarde en de wensen van de klant, kunnen de Developers bepalen hoeveel zij de komende Sprint op kunnen pakken. Tezamen zijn de Developers verantwoordelijk voor de gezamenlijke commitment op de hoeveelheid items die zij oppakken. Daarom is het aan te raden eerst vanuit totale hoeveelheid werk commitment te zoeken en daarna op te splitsen naar de individuen, koppels of subgroepen. Alles waar hier aan gecommitteerd wordt is hetgeen waar komende Sprint aan gewerkt wordt. In principe dus: niets meer en niets minder. Zo behoud je focus op hetgeen echt waarde toevoegt.

De Sprint Backlog

De Sprint Backlog is de lijst met de door de Developers geselecteerde items voor komende Sprint. Essentieel hierbij is dat ten allen tijde de door de Product Owner bepaalde prioriteiten in ogenschouw worden gehouden. Elke afwijking in volgorde dient met de Product Owner overlegd te worden. De Scrumguide omschrijft de Sprint Backlog als de samengestelde lijst voortkomend uit de Sprint Goal (waarom), de set Product Backlog items die geselecteerd zijn voor de Sprint (wat), evenals het uitvoerbare plan voor het leveren van het increment (hoe). Zo is de Sprint Backlog dus het plan dat voor en door de Developers is opgesteld. Gedurende de Sprint kan de Sprint Backlog worden bijgewerkt naarmate er meer wordt geleerd. Het is belangrijk dat hier een bepaalde mate van detail zichtbaar is, dit ondersteunt de transparantie en het inspecteren van de voortgang. Zo kan er vroegtijdig bijgestuurd worden indien nodig.

De Sprint Goal

De Sprint Goal is een van de drie commitments van Scrum en heeft een directe link met de Sprint Backlog, zoals in voorgaande paragraaf te lezen viel. De Sprint Goal is de enige doelstelling voor de Sprint. Het is een commitment van de Developers en daarmee ook de verantwoordelijkheid van hen om deze op te leveren aan het eind van de Sprint. Dat betekent dat overkoepelend aan de strategie (wat) niets veranderd wordt, maar in het hoe wel veranderingen kunnen ontstaan. De flexibiliteit zit dus in het exacte werk dat gedaan moet worden. De gezamenlijke commitment op de Sprint Goal zorgt niet alleen voor focus maar ook voor coherentie. Het versterkt immers dat een Scrum Team meer samenwerkt in plaats van dat het individuele initiatieven ontplooit. De Sprint Goal dient voortdurend in gedachte gehouden te worden, om te voorkomen dat er toch bottom-up taken worden bedacht die geen waarde toevoegen. Mocht er ander werk nodig zijn dan verwacht, dan is het de bedoeling altijd met de Product Owner samenwerking te zoeken om de scope van de Sprint Backlog te bespreken. Belangrijk is dat de initiële Sprint Goal hier geen effect van heeft.

Kortom, een Sprint Goal geeft richting, focus en commitment. Het is belangrijk dat het Scrum Team gezamenlijk verantwoordelijkheid hiervoor draagt en gedurende de Sprint continue inspecteert om taken aan te passen naarmate er meer geleerd wordt. Zo houd je in een veranderende wereld enigszins grip op het leveren van de meest accurate waardevolle werkzaamheden.

Eens doorpraten over wat onze ervaren coaches of trainer’s voor jou kan doen? Neem contact op via 020 2614 195 of info@agilescrumgroup.nl en we plannen vrijblijvend wat in.

Ook interessant:

Over de auteur: Willemijn van Lier

Willemijn is Zelforganisatie- en Agile Coach. Haar passie om teams in beweging te krijgen is merkbaar zodra ze de ruimte binnen stapt. Zij benadrukt dat vertrouwen, autonomie en purpose de basis vormen voor succesvolle teams. Dit stimuleert dat teams zelf de verantwoordelijkheid voelen om gezamenlijke resultaten te behalen. Willemijn vertaalt makkelijk theorie naar praktijk; actie wakkert het leervermogen aan en daarmee de potentie om als team te groeien.