slim
samen
werken

Wat is een Chief Product Owner?

Chief Product Owner? Huh, maar die bestond toch niet? Wellicht herken je hem uit het bekende Product Owner examen. Vanuit de Scrum theorie kennen we slechts de Product Owner en niet de Chief Product Owner. Inmiddels hoor je laatstgenoemde toch steeds vaker opkomen. Hoe zit dat dan? Wanneer is deze rol van toegevoegde waarde en wat doet hij/zij dan?

Chief Product Owner en reguliere Product Owners

Opschalen is de essentie

Daar waar grote Agile projecten met meerdere teams samen werken voor de oplevering ervan, is de reguliere Product Owner rol vaak veel te groot voor één persoon. Dit vraagt dus om opschalen. De Product Owner die immers zowel interne (prioriteren, planning, voortgang) als externe (stakeholders spreken, behoeftes ophalen, waarde bepalen) verantwoordelijkheden heeft, zal zodra deze toenemen vaak concessies doen. Niet altijd worden dan de meest waardevolle verantwoordelijkheden opgepakt. Dit efficiëntie-verlies wil je natuurlijk het liefst zoveel mogelijk reduceren. Dat doe je door onder andere de hoeveelheid werk te erkennen en verantwoordelijkheden te herverdelen waar ze horen. Je creëert zodanig rollen, die elkaar niet overlappen maar juist versterken. Een rol die in de praktijk steeds vaker in het leven wordt geroepen, is de Chief Product Owner. Zoals de benaming al doet voorkomen, is de Chief Product Owner het ‘opperhoofd’ van de te realiseren waarde van het product. Tezamen met Product Owners zijn zij verantwoordelijk voor het opleveren van een waardevol product.

Verdeling van Product Owners over teams

In een ideale situatie laat je het aantal Product Owners meegroeien naarmate het aantal teams toeneemt. Dit is echter niet altijd het geval en voor je het weet ben je reactief je rol aan het uitvoeren. Idealiter heb je als Product Owner maximaal 2 teams. Net zoals je in reguliere organisatie-inrichtingen ziet, is het logisch dat naarmate er meer mensen in de organisatie werken, een opschaling ontstaat. Deze hiërarchie geeft weer waar de afstemming tussen alle lagen plaatsvindt. In het geval van de Chief Product Owner zie je vaak dat er meerdere Product Owners afstemming hebben met hem/haar (zie plaatje).

The Chief Product Owner in the hierarchy of product owners

Wat doet de Chief Product Owner?

De Chief Product Owner is verantwoordelijk voor het hebben van een overkoepelende visie van het gehele product. Hiervoor spreekt hij/zij natuurlijk veel met stakeholders. De visie brengt hij/zij over op het gehele team tijdens meetings, e-mail, samenkomsten en alle communicatiemethodes die je je kunt bedenken. Gezien de grote bulk aan waarde is het iemand die niet veel in detail treedt. Tegelijkertijd is een goede Chief Product Owner natuurlijk wel betrokken bij zijn teams door operationele meetings bij te wonen, tijdens werktijd aanwezig te zijn en hulp en feedback aan te bieden. Vervolgens is het aan de Product Owners zelf om verdiepende details over specifieke productsegmenten over te dragen, die uiteraard bijdragen aan de overkoepelende productvisie. Verantwoordelijkheden van de Chief Product Owner zijn:

  • Opstellen en verantwoordelijk voor de productvisie en strategie (inclusief ongoing communicatie)
  • Communicatie met de belangrijkste en grootste stakeholders en product ambassadeurs/sponsors
  • Overkoepelende budgetten en criteria
  • Coördinatie van product development op een strategisch en tactisch niveau
  • Definiëren van MVPs die het product continue verder ontwikkelen
  • Coördinatie van het opsplitsen van criteria in andere product gerelateerde onderdelen (tezamen met Product Owners)
  • Bedrijfsthema’s, features en Epics definiëren, NIET voor user stories

Wanneer je er dus voor kiest om met een Chief Product Owner te werken, ga je uit van een opgeschaalde situatie. Je zult de verantwoordelijkheden moeten herverdelen om een collectief systeem te bouwen waar iedereen elkaar goed aanvult en versterkt. Overigens is de term Chief Product Owner maar een naamgeving, uiteraard kun je hier ook andere benamingen aan hangen!

Ook interessant:

Benieuwd naar de manier waarop jij, je team of de organisatie waardevoller en slimmer kan samenwerken? Neem contact op met één van onze Agile Scrum trainers of consultants. Bel naar 020 2614 195 of  mail info@agilescrumgroup.nl

Over de auteur: Willemijn van Lier

Willemijn is Zelforganisatie- en Agile Coach. Haar passie om teams in beweging te krijgen is merkbaar zodra ze de ruimte binnen stapt. Zij benadrukt dat vertrouwen, autonomie en purpose de basis vormen voor succesvolle teams. Dit stimuleert dat teams zelf de verantwoordelijkheid voelen om gezamenlijke resultaten te behalen. Willemijn vertaalt makkelijk theorie naar praktijk; actie wakkert het leervermogen aan en daarmee de potentie om als team te groeien.