slim
samen
werken

Het Nexus Framework: een makkelijke manier om Scrum op te schalen

Wat is het Nexus Framework?

Het Nexus Framework is een eenvoudige manier om een Scrum project op te schalen met 3 tot 9 Ontwikkelteams. Lees deze blog om te begrijpen wat het precies inhoudt.

Meerdere Ontwikkelteams

De meeste organisaties die met Scrum beginnen, starten klein. Een Scrum team met een Scrum Master, Product Owner en het Ontwikkelteam. Maar wat als je project of product zo’n grote Product Backlog heeft dat er met meerdere Ontwikkelteams aan gewerkt moet worden? Het Nexus Framework geeft hier een antwoord op.

Scrum schrijft voor dat er per product of project één Product Backlog bestaat. Deze backlog wordt beheerd door een Product Owner.
Wel kun je met meerdere Ontwikkelteams werken aan die Product Backlog.

Dit vergt uiteraard wel afstemming. Je moet zorgen dat alle teams werken aan een geïntegreerd Increment. Het werk van elk team moet dus geïntegreerd worden tot een Sprint resultaat. Ook moeten afhankelijkheden snel geïdentificeerd en afgehandeld worden.

Leading SAFe training volgen? Wordt expert in het opschalen van Agile.

Nexus Framework

Een mogelijkheid om Scrum op te schalen is het Nexus framework.

Het Nexus framework is nuttig voor 3 tot 9 Ontwikkelteams. Deze teams werken intern op de ‘normale’ Scrum manier. Het Nexus framework komt hier dan boven op. Dit framework gaat uit van deelnemers die veel eigen initiatief nemen. De deelnemers moeten, net als in het Scrum framework, goed op de hoogte zijn van de doelen van het framework.

Het Nexus Framework

Onderdelen Nexus framework

Het Nexus Framework kent ten opzichte van de Scrum Guide een aantal extra onderdelen.

Rollen

Zoals gezegd is er slechts één Nexus Product Owner, deze rol is gelijk aan die van Product Owner in het Scrum Framework. De normale verantwoordelijkheden van deze rol gelden ook in Nexus. De Product Owner is dus verantwoordelijk voor het maximaliseren van de waarde van de Nexus Product Backlog.

Voor de integratie en het verwerken van de afhankelijkheden is het Nexus Integration Team verantwoordelijk. Dit team bestaat uit de Nexus Product Owner, een Scrum Master en een of meerdere teamleden. Deze Scrum Master mag ook Scrum Master zijn van een van de Scrum Teams en is net als bij Scrum verantwoordelijk voor het proces. De Nexus Integration Teamleden, mogen ook lid zijn van een Ontwikkelteam. De integratiewerkzaamheden hebben dan wel voorrang boven het werk in een van de Scrumteams. Deze teamleden moeten ervaren zijn in het werken met Scrum omdat zij ook een coachende rol hebben naar de Ontwikkelteams.

Meetings

Alle meetings binnen Nexus volgen de Timeboxen zoals die in het Scrum Framework zijn beschreven.

Aan het begin van een sprint vindt de Nexus Sprint planning plaats. Deze meeting wordt bijgewoond door een vertegenwoordiging van alle Ontwikkelteams en het Nexus Integration Team.

Tijdens deze meeting bespreekt de Nexus Product Owner de items die hij graag in de komende sprint opgenomen wilt zien. Er wordt een Nexus Sprint doel opgesteld zodat het doel van alle Scrum teams gedurende de sprint duidelijk is.

Vervolgens gaat elk individueel Scrum team zijn eigen Sprint planning doen en stelt zijn eigen Sprint Backlog op.

Een keer per dag vindt de Nexus Daily Scrum plaats. Vertegenwoordigers van alle Ontwikkelteams komen dan bijeen om de voortgang richting het Nexus Sprint doel te bespreken Ook worden dan nieuwe afhankelijkheden geïdentificeerd en besproken.

Tijdens deze meeting worden drie vragen beantwoord:

  1. Is het werk van de voorgaande dag succesvol geïntegreerd, zo niet waarom niet?
  2. Welke nieuwe afhankelijkheden zijn geïdentificeerd?
  3. Welke informatie moet gedeeld worden tussen de Nexus teams?

Dit is ook het moment om de Nexus Sprint Backlog bij te werken.

De deelnemers aan de Nexus Daily Scrum nemen de bevindingen vervolgens mee naar de individuele Daily Scrums die per Ontwikkelteam gehouden worden.

Een groot verschil met het Scrum Framework is dat bij het Nexus  Framework tijdens de Nexus Sprint Review geen individuele resultaten per Scrum team worden besproken. Tijdens de Nexus Sprint Review wordt het geïntegreerde Increment gedemonstreerd aan de stakeholders. Feedback wordt dan ook gevraagd over dat geïntegreerde resultaat. Wellicht ten overvloede, er zijn dus geen individuele Sprint Reviews per Ontwikkelteam.

De Nexus Sprint Retrospective gaat in drie delen. Eerst komen vertegenwoordigers van alle individuele teams bij elkaar en bespreken wat wel en niet goed ging tijdens de totale sprint en integratie.

Daarna houden alle Scrum teams los van elkaar hun eigen Sprint Retrospective. Hierin wordt het functioneren van het eigen Scrum team besproken (volgens de regels van de Scrum Guide) en worden issues die tijdens het eerste deel zijn geïdentificeerd besproken. Vervolgens komen vertegenwoordigers van elk team weer samen om de uitkomsten en de actiepunten van de afzonderlijke Sprint Retrospectives met elkaar te bespreken.

Artefacten

Zoals Scrum voorschrijft is er één gezamenlijke Product Backlog. De items op deze backlog moeten zo gerefind zijn dat afhankelijkheden zoveel mogelijk geïdentificeerd zijn. En waar mogelijk weggenomen. Daarnaast moet per item duidelijk zijn welk Ontwikkelteam aan de story gaat werken. Hiervoor moeten de stories zo klein mogelijk gemaakt worden.

Alle items die door de afzonderlijke Scrum teams geselecteerd zijn voor de sprint worden opgenomen in een gezamenlijke Nexus Sprint Backlog. Deze backlog wordt gebruikt om de gehele voortgang van alle Scrum teams te volgen en wordt minimaal een keer per dag bijgewerkt.

Het resultaat van de Nexus Sprint is een geïntegreerd Increment. Het werk van alle afzonderlijke Ontwikkelteams wordt hierbij geïntegreerd tot een potentieel releasable deelproduct.

Voor al het werk binnen Nexus geldt een Definition of Done. Deze beschrijft wat de kwaliteitseisen zijn om te zorgen voor een geïntegreerd Increment. Afzonderlijke Scrum teams mogen een strengere Definition of Done voor hun eigen werk opstellen. Deze moet minimaal de Nexus Definition of Done bevatten.

Hulp nodig bij de toepassing van het Nexus Framework binnen jouw organisatie? Neem dan contact op met ons over een Nexus Framework brainstormsessie.

Ook interessant:

Volg ons op LinkedIn (we delen onze blogs met je)

Over de auteur: Christiaan Kleczewski

Christiaan is Agile Coach en trainer. Zijn expertise ligt op het implementeren en begeleiden van Agile in organisaties en Scrum en andere raamwerken in teams. Dit doet hij op een pragmatische manier met aandacht voor de specifieke omstandigheden in de organisatie en de teams. Immers, organisaties en teams bestaan uit mensen en mensen zijn allemaal anders. Christiaan deelt zijn kennis en ervaring in blogs die regelmatig te lezen zijn op deze website.

LINKEDIN
Follow by Email
Schrijf je in om om de week de nieuwste Agile inzichten te ontvangen