slim
samen
werken

Scrum@Scale: Wat is ScrumatScale?

Met Scrum ontwikkel je complexe producten met een enkel team, maar het raamwerk zegt niets over hoe je slim samenwerkt met meerdere teams tegelijk. Scrum@Scale is ontwikkeld om op efficiënte wijze een netwerk van teams op te zetten en te coördineren door middel van een minimum viable bureaucracy, vergelijkbaar met het principe van het minimum viable product.

scrum at scale

Scrum@Scale maakt het opschalen van Scrum eenvoudig, omdat het het eigen Scrum raamwerk gebruikt om op te schalen. Net zoals Scrum onderscheid maakt tussen het “wat” dat wordt bepaald door de Product Owner en het “hoe” dat wordt begeleid door de Scrum Master, maakt Scrum@Scale dit onderscheid ook om optimale productiviteit te bereiken.

ScrumatScale is ontwikkeld door Jeff Sutherland, bedenker van het Scrum raamwerk. Dit artikel legt in begrijpelijke taal uit wat Scrum@Scale is.

De Cycli van Scrum@Scale

Zoals onderstaande afbeelding weergeeft, kent Scrum@Scale twee cycli:

 1. De Scrum Master cyclus
 2. De Product Owner cyclus
Wat is Scrum@Scale

Klik voor een uitvergrote versie

De Scrum Master cyclus

De cyclus die het “hoe” coördineert, bestaat uit een aantal elementen:

 1. Het team-level proces
 2. Cross-team coördinatie
 3. Een Executive Actieteam
 4. Continue verbetering

In onze Scaled Agile Framework Training leer je meer over het opschalen van Agile werken.

 1. Het team-level proces

Dit wordt uitgebreid besproken in de Scrum Guide. Daarom gaan we hier niet dieper in op wat Scrum op teamniveau is. Ben je hier minder bekend mee? Kijk dan onderstaande video.

 1. Cross-team coördinatie

De cross-team coördinatie wordt geborgd door een Scrum of Scrums meeting (SoS). In deze meeting stuurt ieder scrumteam afzonderlijk een afgevaardigde naar de meeting zoals zichtbaar wordt in onderstaande afbeelding.

De SoS bestaat uit drie vragen:

 • Welke obstakels heeft mijn team?
 • Doet mijn team iets dat andere teams hindert?
 • Hebben we nieuwe afhankelijkheden tussen teams ontdekt?

ScrumatScale Scrum of Scrums

Het SoS team werkt zelf ook aan de hand van het Scrum Raamwerk, met een eigen Product Owner en Scrum of Scrums Master (SoSM). De Scrum of Scrums Master is verantwoordelijk voor de releasbaarheid van het totale product dat door alle teams bij elkaar wordt ontwikkeld. Daarnaast prioriteert de SoSM de totale backlog van obstakels. De SoSM heeft daarnaast de verantwoordelijkheden van een normale Scrum Master.

 1. Het Executive Actieteam

Grote organisaties hebben boven het SoS niveau nog een hoger abstractieniveau; die van het Executive Actieteam. Het Executive Actieteam krijgt te maken met obstakels die door de Scrum of Scrums Master niet kunnen worden opgelost. Het Executive Actieteam moet tenminste eenmaal per sprint bij elkaar komen en ook zij moeten een transparante backlog hebben.

Het Executive actie team uit ScrumatScale

De verantwoordelijkheid van het Executive Actieteam is om een Agile Transformatie Backlog op te stellen. Hier staan onderwerpen op als: (i) ruimte geven aan nieuwe manieren van werken, (ii) stimuleren van continue ontwikkeling van Agile professionals, (iii) meten en verbeteren van de kwaliteit van Scrum binnen een organisatie, of (iv) het van klein naar groot opschalen van Scrum door de organisatie heen.

 1. Continue verbetering

Continue verbetering is de verantwoordelijkheid van de hele Scrum Master organisatie bij elkaar. Iedere Scrum Master identificeert obstakels en neemt deze weg. Dit alles in een veilige en transparante omgeving.

De Product Owner cyclus

Ook de cyclus die het “wat” vaststelt bestaat uit verschillende belangrijke onderdelen die om beurten besproken worden:

 1. De MetaScrum
 2. De Chief Product Owner
 3. De Executive MetaScrum
 4. Het resultaat van deze Product Owner organisatie

 

 1. De MetaScrum

Een groep Product Owners die met diverse scrumteams aan hetzelfde product werken moeten een MetaScrum houden. Iedere Product Owner moet aanwezig zijn bij de MetaScrum. De MetaScrum is het moment voor stakeholders en klanten om hun wensen uit te spreken. De MetaScrum vindt minimaal één keer per sprint plaats, met als doel:

 • Overkoepelende visie vaststellen
 • Neuzen dezelfde kant op met stakeholders
 • Maken van één geprioriteerde backlog
 • Maken van een Release Plan
 • Monitoren van KPIs gerelateerd aan het product

MetaScrum uit het Scrum@Scale raamwerk

Net als Scrum of Scrums functioneren deze MetaScrums als scrumteams op zichzelf. De Product Owner van de MetaScrum noemen we de Chief Product Owner.

 1. De Chief Product Owner

De Chief Product Owner kan ook Product Owner van een individueel scrumteam zijn, maar heeft dit veelal als enige rol. De verantwoordelijkheden van de Chief Product Owner zijn naast de gebruikelijke verantwoordelijkheden van een Product Owner:

 • Visie opstellen voor het overkoepelende product
 • Maken van een enkele Product Backlog met hoog over User Stories die opgepakt worden door de teams
 • Samenwerken met de SoSM
 • Monitoren van feedback van klanten
 1. De Executive MetaScrum

De Executive MetaScrum is een MetaScrum op het hoogste niveau, alleen nodig in grotere organisaties. Dit team is verantwoordelijk voor de organisatievisie en zet strategische prioriteiten voor de hele organisatie, zodat alle teams toewerken naar dezelfde doelen.

Executive MetaScrum

 1. Het resultaat van de Product Owner organisatie

Wanneer alle Product Owners zich op deze wijze organiseren ontstaat een organisatie waarin aan de juiste dingen wordt gewerkt. Dit leidt tot:

 • De juiste strategische visie gebaseerd op wensen van klanten en andere stakeholders
 • Geprioriteerde backlogs waarbij men rekening houdt met afhankelijkheden tussen de teams
 • Een decompositie van al het werk van hoog tot laag abstractieniveau
 • Een duidelijke planning van wanneer klanten bepaalde producten of diensten kunnen verwachten

Overlap tussen de cycli

De Scrum Master en Product Owner cyclus overlappen op een drietal punten:

 1. Het team-level proces: zowel de Product Owner als de Scrum Master hebben een rol in het team-level proces zoals omschreven in de Scrum Guide.
 2. Feedback: Product Owners verzamelen feedback op het “wat” (vanuit klanten) en Scrum Masters op het “hoe” (in retrospectives). Door middel van continue feedback zijn we in staat continu te blijven verbeteren.
 3. Metrics & transparantie: Scrum werkt alleen in organisaties die transparant zijn over de status van werk. Hier hoort het bijhouden van bepaalde metrics bij. De Scrum Master- en Product Owner organisatie stellen beide hun eigen KPIs op en monitoren die. Een minimale set van metrics bestaat uit: Waardecreatie (perspectief van de klant), duurzaamheid (perspectief van de teams), en productiviteit (perspectief van de organisatie).

Scrum@Scale stelt je in staat om door middel van alleen het Scrum Raamwerk een hele organisatie efficiënt en effectief in te richten. Onderstaande afbeelding kan daar een resultaat van zijn.

Scrum@Scale organisatiestructuur

 

Hulp nodig bij de toepassing van Scrum@Scale binnen jouw organisatie? Neem dan contact op met ons over een Scrum@Scale brainstormsessie.

Ook interessant:

Volg ons op LinkedIn (we delen onze blogs met je)

Over de auteur: Rik van der Wardt

Rik is Agile Coach met specialisatie op innovatie en zelforganisatie. Zijn expertise ligt op het ontwikkelen van teams die zelf verantwoordelijkheid nemen voor hun werk en tot waardevolle vernieuwing komen. Dit doet hij door het inzetten van elementen uit het Agile gedachtegoed, het aanspreken van intrinsieke drive, een dosis gezond verstand en aanstekelijk enthousiasme.

[class^="wpforms-"]
[class^="wpforms-"]