slim
samen
werken

Het increment: Wat is het en hoe moet je het gebruiken?

Het increment: uitgelegd

Increment, volgens het woordenboek

Het increment is een belangrijk begrip binnen Scrum, dat regelmatig voor verwarring zorgt. Daarom is het wel goed het hier nog eens te duidelijk uit te leggen. Laten we eerst kijken naar wat het woordenboek erover zegt.

  • Increment, Zelfstandig naamwoord:iets dat toegevoegd of gewonnen is; toevoeging; toename.”
  • Incrementeel, Bijvoeglijk naamwoord/ Bijwoord:
    • Eigenschap van de handeling of het proces van verhogen; groeien, doen toenemen.”
    • “Een bedrag waarmee iets toeneemt of groeit: een wekelijkse salarisverhoging van €25”
    • “Één van een reeks regelmatige toevoegingen: u kunt stortingen doen in stappen van€50”

Het increment volgens de Scrumguide

De Scrumguide 2020 beschrijft het als volgt: “An Increment is a concrete stepping stone toward the Product Goal. Each Increment is additive to all prior Increments and thoroughly verified, ensuring that all Increments work together. In order to provide value, the Increment must be usable.”

Het increment is datgene wat we hebben opgeleverd in de laatste Sprint en dat het einddoel, de Product Goal, een stukje dichterbij brengt. Het is een toevoeging op alles dat we hiervoor hebben opgeleverd. Bovendien is het getest en gevalideerd, zodat het zeker is dat het aansluit op wat we eerder hebben opgeleverd én dat het bruikbaar/waardevol is voor de klant. Dit testen en valideren is heel belangrijk. Dat heeft te maken met complexiteit, waarover later meer.

Een fantastisch huis

Om het wat te verduidelijken, gebruik ik als metafoor vaak  het bouwen van een huis. De Product Owner heeft al het noodzakelijke werk om het huis te kunnen bouwen op de Product Backlog staan. De fundering, de muren, de elektrische installatie, de aan- en afvoer, het interieur, etc. Nu is het zaak te prioriteren: wat doe je eerst? Het ligt voor de hand dat je begint met het fundament, dan de muren, etc, om uiteindelijk te eindigen met het interieur. Voor elke Sprint wordt er een passend plan gemaakt en elke Sprint lever je op wat op dat moment noodzakelijk en waardevol is.

De Product Owner is verantwoordelijk voor het prioriteren van de Product Backlog. Om dit te kunnen doen dient de Product Owner een duidelijke visie te hebben. Zonder visie kan de product owner niet bepalen wat nu het meest noodzakelijk en waardevol is. Goed prioriteren is dan niet mogelijk waardoor de increments niet, of minder waardevol zijn en bijdragen aan het geheel. Dit levert verspilling op en dat is uit den boze. Immers, elke stap moet je dichter bij het einddoel brengen: dat fantastische huis om in te wonen.
increment scrum agile

Complexiteit, Increment en Empirisme

Om bij onze metafoor te blijven: het bouwen van een huis is geen eenvoudige taak. Het is een behoorlijk complex project, waarvan we niet precies kunnen voorzien hoe het gaat lopen. Wat we wel zeker weten, is dat er tijdens de bouw van alles gaat gebeuren dat ons dwingt ons plan (de Product Backlog) aan te passen.

Bijvoorbeeld: er blijken allerlei foute aannames te zitten in het oorspronkelijk ontwerp, ons idee over wat waardevol is blijkt niet juist, de klant verandert van gedachten, materialen zijn niet meer leverbaar, regels en richtlijnen veranderen, etc. Kort samengevat: Complex en Onvoorspelbaar. De Product Backlog is om die reden een dynamisch document, dat voortdurend wordt aangepast op basis van voortschrijdend inzicht.

Incrementeel werken helpt een team met het tackelen van dit soort complexiteit. In een complexe omgeving heeft een team wel een bepaald idee, maar weet het niet zeker wat nu echt waardevol is, of hoe dat te realiseren. Een team zal dat voortdurend moeten leren en dat kan alleen maar in kleine concrete, incrementele stappen, Sprint na Sprint.

Het is van cruciaal belang dat de Product Owner en het team voor elke Sprint een haalbaar doel stellen. Het doel moet klein genoeg zijn om ín de Sprint in concrete vorm te worden opgeleverd. Alleen dan kan het, in de Sprint, worden doorgetest en gevalideerd met de klant en kom je erachter of het een waardevol increment is. Dit is empirisme, “kennis komt voort uit de daadwerkelijke ervaring” Als je op empirische wijze hebt vastgesteld dat iets niet waardevol is, dan maak je aanpassingen, zodat het de volgende keer wel goed is. Dit is wendbaarheid.

Complexiteit vereist dat je wendbaar bent en wendbaarheid vereist een empirische aanpak. Gevalideerde kennis komt voort uit het telkens opleveren van kleine dingen die je kunt testen. Doordat je steeds test weet je of je een waardevol increment hebt opgeleverd, of waar je moet aanpassen of verbeteren. Zo werk je incrementeel toe naar een optimaal eindresultaat: een fantastisch huis om in te wonen.

Wil je meer leren over de theorie van Scrum en wil je leren hoe je Scrum succesvol toepast in de praktijk? Agile Scrum Group biedt diverse Scrum trainingen aan. Ben je er nog niet helemaal over uit welke rol binnen Scrum het beste past bij jouw wensen en doelen? Neem dan contact met ons op. We helpen je graag verder.

Ook interessant:

Over de auteur: Frank Verhelst

Frank is Agile Coach en Scrum trainer. Hij helpt teams met het aanleren van de routines rond Scrum en Kanban. Vanuit ‘Voordoen, na- doen, zelf doen’ is het de bedoeling de teams zo snel mogelijk op eigen kracht op gang te brengen. Frank is een gepassioneerd trainer; energie, inspireren en doen! kenmerken zijn stijl. Naast de Scrum methode heeft hij ook ervaring met Design Thinking en Design Sprints en besteedt hij veel aandacht aan het schrijven van goede User Stories.