slim
samen
werken

Agile Coach: individuele vs teamcoaching?

De Agile Coach rol wordt steeds vaker ingevuld in organisaties. De uitvoering van de rol kenmerkt zich door vele variaties. Dit heeft logischerwijs met verschillende facetten te maken. Het niveau van de organisatie (strategisch, tactisch, operationeel), de noodzaak, de onderwerpen, het zijn slechts enkele elementen van de velen die bepalen waar jij als Agile Coach ‘het spel speelt’.

De petten die je als Agile Coach op hebt zie je wel frequent op dezelfde wijze terugkomen. Het meest voorkomend zijn die van trainer, facilitator, consultant, veranderaar, bruggenbouwer en natuurlijk coach. Laatstgenoemde is een breed begrip. Grofweg onderscheiden we hier de rollen individuele coach en team coach. Op deze 2 varianten gaan we in deze blog nader in.

individuele vs team coaching welke form pas je wanneer toe?

De Agile Coach is een team coach

Het is belangrijk om de rol van Agile Coach fundamenteel als team coach te zien. Wanneer we dit goed begrijpen kiezen we er dus hoofdzakelijk voor om team interventies als uitgangspunt te hanteren. Dit heeft alles te maken met het gezamenlijke doel en belang. Hier zijn enkele redenen voor te noemen:

  • Agile gaat over gelijkwaardigheid. Indien we op teamniveau interveniëren erkennen we dat we allemaal als teamlid wel zaken hebben waar we soms minder effectief zijn. Doordat je niet 1 individu uitdiept, maar bij het onderwerp het hele team faciliteert/activeert, ontstaat er gelijkwaardigheid.
  • Teamdynamiek en interactie zorgt ervoor dat betrokkenheid vanuit verschillende hoeken komt met de meeste waardecreatie tot gevolg
  • Op procesniveau kan de voortgang versterkt worden door de metaview die hieruit resulteert (urgentie ten opzichte van totaal belang geeft perspectief)
  • Het gaat er uiteindelijk om dat teamleden met elkaar kunnen samenwerken dus dat zij onderling de verbindingen met elkaar creëren en niet zozeer dat het via jou de Agile Coach gaat. Individuele coaching lijkt sterk, maar zorgt vaak voor een versterkte band tussen de 2 personen, niet zozeer in het team als geheel.

 Er zijn ook genoeg situaties waarbij individuele coaching ook werkt, enkele voorbeelden:

  • Als er een specifieke hulpvraag is van een teamlid om afzonderlijk te zitten, bijvoorbeeld omdat diegene zijn ei kwijt wil
  • Als je eerst eens onderzoek en begrip bij het teamlid wilt ophalen om ook te begrijpen wat diegene zelf wil
  • Coachen van verantwoordelijkheden, zoals Product Backlog management, Sprint Backlog management, Stakeholder management, prioriteren
  • Coachen van inhoudelijke aspecten
  • Coachen van persoonlijke vraagstukken die niet team gerelateerd zijn (de vraag is echter: pakt de Agile Coach dit altijd op?)

Hoe maak je dan team coaching mogelijk waar we eerder neigen naar individuele coaching?

Het risico is dat door ervaringen waarbij team coaching niet goed ging, de conclusie snel getrokken wordt dat het per definitie niet veilig is om in een groep iets bewust te maken. Echter is eerder de vraag, hoe zorgen we voor een veilig fundament zodat dit wel gebeurt? Het voorkomen van traditionele stijlen, zoals iemand direct aanspreken, kan als aanval voelen. Ervoor zorgen dat de bewustwording een gelijkwaardig en open fundament heeft is van belang, zodat mensen zich veilig voelen om deze kwetsbare laag te laten zien. Gebruik daarvoor de Retrospective. Dan kan je op het moment dat er een dysfunctie voordoet men hier wel direct veilig bewust van maken door het te benoemen. En vervolgens kan je voorstellen om daar de komende Retrospective, middels een werkvorm waar iedereen bij betrokken is, aandacht aan te geven.

Tot slot

Als dit niet je standaard werkwijze is, dan zal dit ook voor jou in het begin spannend zijn. Erken dat dus ook, bijvoorbeeld door dit meteen in de groep te delen en hen zelf te vragen wat zij zouden willen. Dat maakt direct dat je zelf je kwetsbaarheid laat zien en dat geeft vaak al een veilig fundament voor de groep. De eerste keren zal het ongetwijfeld niet gaan zoals je voor ogen had, misschien wat ongenuanceerd of juist te uitgebreid. Grijp dan vooral niet terug naar de oude patronen van toch maar weer 1-1, maar blijf het team en jezelf de kans geven hierin te ontwikkelen.

Nieuwsgierig geworden en wil je hier meer van weten? Kijk dan nu naar de nieuwe Agile Coach Leergang of volg eerst de Agile Coach opleiding waar ook verschillende tools aan bod komen. Je kan ook altijd contact opnemen op via 020 2614 195 of info@agilescrumgroup.nl en we plannen vrijblijvend wat in.

Ook interessant

Over de auteur: Willemijn van Lier

Willemijn is Zelforganisatie- en Agile Coach. Haar passie om teams in beweging te krijgen is merkbaar zodra ze de ruimte binnen stapt. Zij benadrukt dat vertrouwen, autonomie en purpose de basis vormen voor succesvolle teams. Dit stimuleert dat teams zelf de verantwoordelijkheid voelen om gezamenlijke resultaten te behalen. Willemijn vertaalt makkelijk theorie naar praktijk; actie wakkert het leervermogen aan en daarmee de potentie om als team te groeien.