slim
samen
werken

Scrum Artifacts: wat zijn het en waarom zijn ze er?

In Scrum wordt gesproken over een drietal “Scrum Artifacts”. Wat betekent deze term nou eigenlijk, wat zijn de artifacts binnen Scrum en waarom zijn ze er? In deze blog leer je er alles over.

scrum artifacts wat zijn het en waarom zijn ze er

Scrum Artifacts betekenis

Allereerst zoek ik eens op wat de letterlijke betekenis is. Het Engelse woord Artifact vertalen naar het Nederlands levert niet veel op, want dan kom ik op “Artefact”. OK, ik zoek verder in het woordenboek, dit vertelt mij dat dit woord een aantal verschillende betekenissen heeft. Ik noem hier alleen de Scrum-betekenis: “door mensenhand vervaardigd voorwerp” of “door mensen gemaakte dingen”.

Welke Scrum Artifacts zijn er en waarom zijn ze er?

De Scrum Guide zegt: “de artifacts in Scrum vertegenwoordigen werk of waarde”

De 3 Scrum Artifacts die worden genoemd zijn:

  1. het increment
  2. de Product Backlog
  3. de Sprint Backlog

Welk werk of waarde vertegenwoordigen deze Scrum Artifacts dan?

Om hier verder op in te gaan neem ik even een uitstapje naar de basis van Scrum, de 3 pijlers: transparantie, inspectie en aanpassing (zie ook: empirisme). Met transparantie wordt bedoeld dat het proces en werk dat ontstaat zichtbaar moet zijn voor diegene die het werk doen én voor diegene die het werk ontvangen. Nou zijn het precies de Artifacts die moeten zorgen voor maximale transparantie. Hoe gaat dat in zijn werk?

1. Het increment

Een increment is dat wat je oplevert aan het eind van de Sprint. Het is de optelsom van alle backlog-items die tijdens de huidige sprint zijn gerealiseerd, boven op de waarde van de voorgaande increments (uit voorgaande sprints). Je zou kunnen zeggen “het opgeleverde sprintdoel”. Het is een concrete stap in de richting van het productdoel.

Het opleveren van een increment aan het einde van de sprint, maakt perfect transparant waar het scrum team aan gewerkt heeft: een stakeholder kan het increment inspecteren (tijdens de Sprint Review) en er feedback op geven. Voordat een increment opgeleverd mag worden checkt het Scrum Team eerst of het increment voldoet aan de Definition of Done (lijst met criteria waaraan ieder opgeleverd item moet voldoen).

scrum artifact product backlog

Iets verder naar onderen kun je een verzameling templates van de artifacts downloaden.

2. De Product Backlog

Dit is de (enige) bron waaruit het Scrum Team werk selecteert en oppakt. Het is een lijst van alles wat opgeleverd kan worden in het project. De verantwoordelijke voor de Product Backlog is de Product Owner. Deze zorgt dat de lijst er komt en dat er prioriteit in aangebracht wordt. De lijst is nooit af en kan voortdurend worden bijgewerkt.

Als artifact zorgt deze lijst dus voor transparantie: informatie over alles wat opgeleverd moet gaan worden. De lijst is dan ook zichtbaar voor iedereen. Idealiter hangt deze lijst aan de muur, maar in de huidige tijd waarin we veel online samenwerken is het meestal middels een online tool in te kijken. (bijvoorbeeld in Trello of Jira).

scrum artifact sprint backlog

Iets verder naar onderen kun je een verzameling templates van de artifacts downloaden.

3. De Sprint Backlog

Het team van Developers heeft een werkplan voor de Sprint, dat is te zien middels de Sprint Backlog. Hierop staat het werk dat is geselecteerd vanaf de Product Backlog en dat deze sprint opgepakt wordt, in de kolom “To Do”. Al deze items samen zullen ervoor zorgen dat het sprintdoel wordt opgeleverd. De kolommen “Doing” en “Done” zijn ook alvast gemaakt.

De items zullen tijdens de sprint in “Doing” komen te staan gedurende de tijd dat een teamlid (of leden) er ook daadwerkelijk mee bezig is (zijn). Zodra het item klaar is én aan de Definition of Done voldoet, schuift het naar de “Done” kolom. De Sprint Backlog is dus een real-time weergave van het werk dat de Developers in de sprint doen. Maximale transparantie dus!

Wat we hieruit kunnen concluderen

Je ziet het, aan de pijler “transparantie” wordt invulling gegeven door de artifacts. Vervolgens vindt op basis van deze transparante informatie de “inspectie” gedaan. Op basis daarvan wordt besloten welke aanpassingen gedaan moeten worden, waarbij het doel altijd is om maximale waarde voor de klant/stakeholder op te leveren. In scrum worden dus belangrijke keuzes gemaakt op basis van de waargenomen staat van de drie artifacts. Erg belangrijk dus om er zorgvuldig mee om te gaan. Je kan het ook nog anders bekijken: de backlogs zijn een manier om de kennis die in de hoofden zit, naar buiten te brengen en georganiseerd weer te geven. Zo ontstaat de mogelijkheid om slim samen te werken.

Wil je meer leren over de theorie van Scrum en wil je leren hoe je Scrum succesvol toepast in de praktijk? Agile Scrum Group biedt diverse Scrum trainingen aan. Ben je er nog niet helemaal over uit welke rol binnen Scrum het beste past bij jouw wensen en doelen? Neem dan contact met ons op. We helpen je graag verder.

Ook interessant:

Over de auteur: Ingrid Manasse

Ingrid is Agile coach en trainer bij Agile Scrum Group. Na een studie Psychologie en Communicatiewetenschappen, heeft Ingrid veel ervaring opgedaan als consulant, teamleider en manager. Met veel kennis over leiderschap, Agile en Scrum werken, Deep Democracy, DISC en NLP, is Ingrid uitermaten geschikt om organisaties te helpen veranderen en slimmer samen te werken door middel van Agile werken.