slim
samen
werken

Wat is Definition of Done? Check de uitleg en voorbeelden (IT & non-IT)

Wat is Definition of Done? Het is een belangrijk onderwerp als je jouw Scrum Team goed wilt laten functioneren. Iedereen in het team moet het eens zijn over wanneer een (Product Backlog) item als ‘done’ beschouwd kan worden. Is dit niet het geval, dan kunnen misverstanden en conflicten tussen Developers (voorheen: Development Team) en de Product Owner ontstaan, voornamelijk tijdens de Sprint Review meeting. En dat willen we niet. In dit artikel lees je wat een Definition of Done is en worden voorbeelden gegeven. Zowel voor IT Scrumteams als non-IT Scrumteams.

wat is definition of done uitleg

Wat is een Definition of Done?

Een Definition of Done geeft een duidelijke omschrijving van hoe een opgeleverde Product Backlog item er uit moet zien. Het is een manier om de kwaliteit van opgeleverde producten binnen Scrum te borgen. Het zorgt voor transparantie en duidelijkheid. Developers geven commitment op het volgen van de Definition of Done.

Een Definition of Done is een checklist met activiteiten die afgevinkt moet worden voor iedere User Story. Dat betekent dus dat het activiteiten zijn die voor iedere User Story van toepassing zijn. Je bereikt onder andere het volgende met een goede Definition of Done:

 1. Overeenstemming bereiken tussen het ontwikkelteam en de Product Owner over wanneer een User Story daadwerkelijk klaar is. Heldere verwachtingen zijn de basis voor goede samenwerking.
 2. Het verhogen van de snelheid waarmee werk opgeleverd kan worden. Doordat je een algemeen geldende checklist hebt die je af kan vinken kun je snel werk van hoge kwaliteit leveren.

De Definition of Done wordt tijdens de start van iedere sprint in de Planning Meeting herhaald. Daarnaast wordt de Definition of Done aangescherpt op basis van voortschrijdend inzicht.

Wat is het verschil tussen een Definition of Done en Acceptatie Criteria?

Acceptatie Criteria worden toegevoegd aan een User Story en richten zich op de voorwaarden waar werk aan moet voldoen voor een User Story om goedgekeurd te worden door de Product Owner. Acceptatie Criteria zijn specifiek voor slechts één User Story. De Definition of Done bevat die Acceptatie Criteria die voor iedere User Story gelden.

Wat is Definition of Done

Definition of Done voorbeeld (in een IT Scrumteam):

 • Alle code is geschreven (alle ‘to do’ items in de code zijn gedaan)
 • Relevante gebruikersdocumentatie is gemaakt en beschikbaar gesteld
 • Er is een installatiehandleiding voor de installatie van de software
 • ‘Alle functionele tests’ zijn gedraaid
 • Code heeft een peer review ondergaan

Wat is Definition of Done

Definition of Done voorbeeld (in een non-IT Scrumteam):

 • Alle to do items voor de User Story zijn voldaan
 • Een ander teamlid heeft feedback gegeven op het werk
 • Er is een spellingscheck gedaan voor de documenten
 • De documenten zijn gecontroleerd op huisstijl
 • De documenten zijn gecontroleerd door compliance
 • Er is feedback van eindgebruikers gevraagd op het opgeleverde product

Antwoord op de vraag ‘Wat is Definition of Done?’ en wil je meer leren over Scrum? Check hier ons trainingsaanbod.

Ook interessant:

Volg ons op LinkedIn (we delen onze blogs met je)

Over de auteur: Willemijn van Lier

Willemijn is Zelforganisatie- en Agile Coach. Haar passie om teams in beweging te krijgen is merkbaar zodra ze de ruimte binnen stapt. Zij benadrukt dat vertrouwen, autonomie en purpose de basis vormen voor succesvolle teams. Dit stimuleert dat teams zelf de verantwoordelijkheid voelen om gezamenlijke resultaten te behalen. Willemijn vertaalt makkelijk theorie naar praktijk; actie wakkert het leervermogen aan en daarmee de potentie om als team te groeien.