slim
samen
werken

De drie Scrum pillars: wat houden ze in?

Weet jij wat de drie Scrum pillars inhouden en waarvoor ze dienen? Mocht dit niet het geval zijn dan is er een grote kans dat Scrum verkeerd wordt toegepast (met vervelende gevolgen). De pilaren van Scrum helpen de onderliggende principes van Scrum te begrijpen.

De drie Pillars van Scrum uitgelegd

Waar komen de Scrum Pillars vandaan?

Voordat we beginnen, eerst even iets rechtzetten: De Scrum pillars zijn eigenlijk pilaren waarop het empirisme gebaseerd is. Empirisme wordt breder toegepast dan alleen het Scrum framework. Je zou de Scrum pillars dus ook de de pilaren van het Empirisme kunnen noemen.

De drie pilaren maken onderdeel uit van een tempel, zie bovenstaand plaatje. De tempel is gebouwd op een fundament van Vertrouwen en heeft drie pilaren: Transparantie, Inspectie en Aanpassing. Deze pilaren ondersteunen samen het dak van Empirisme.

Empirisme

Laten we eens met dat dak beginnen. Wat is empirisme? Je kent misschien de uitdrukking: “Empirisch bepaald”. Dat betekent dat iets proefondervindelijk is vastgesteld. De Engelse uitdrukking “trial and error” zit hier heel dicht tegenaan, want je probeert wat en maakt wellicht fouten. Dan weet je dat je het op een andere manier moet doen. Kortom, je leert door te ervaren.

De tegenhanger van empirisme is overigens rationalisme, dat betoogt dat de rede, het logisch beredeneren, de bron van kennis is. Laten we niet onze vingers branden aan de filosofische discussie welke van de twee de ware of de beste is, de waarheid ligt vast in het midden.

Bij het empirisch werken leren we van ervaringen. Nu willen we wel iets gerichter te werk gaan dan lukraak proefballonnetjes oplaten en zien wat daar uitkomt. We willen het graag efficiënt en effectief aanpakken. En daar hebben we de drie Scrum pillars voor nodig.

Transparantie

Stel, we gaan iets uitproberen om ergens ervaring mee op te doen. Dan is het wel handig als je precies bijhoudt of inzichtelijk maakt wat je exact doet. Dat is dus Transparantie.

Een voorbeeld: We gaan een ei koken. Precies goed, dus tussen hard- en zachtgekookt in. Dan is het belangrijk om te weten of het ei direct met het water in de pan ging of pas toen het water al kookte. Was het een groot (struisvogel?) of een klein ei? Het schijnt zelfs uit te maken of je op zeeniveau zit of hoog in de bergen. Door dat allemaal goed bij te houden, zorg je voor Transparantie.

Inspectie

Als je op die manier Transparantie hebt gecreëerd, kun je het Inspecteren. Dit kun je overigens doen met processen, producten, maar ook met voortgang. Inspecteren klinkt misschien wat zwaar, maar het betekent eenvoudigweg ernaar kijken en er iets van vinden. Bijvoorbeeld: Toen ik het ei na 16 minuten koken uit het water haalde en doormidden sneed, was het (knetter)hardgekookt. Conclusie: het ei is waarschijnlijk te lang gekookt.

Aanpassing

Je raadt al wat de derde stap is: Aanpassing. Laten we nog een ei koken, maar dan korter, bijvoorbeeld zes minuten. En dan beginnen we weer van vooraf aan. Dit wil je natuurlijk systematisch aanpassen. Zo kun je al bedenken bij welke uitkomst (bijvoorbeeld ei te zacht) welk volgend experiment (bijvoorbeeld 8 minuten koken) je wilt doen.

Voorbeeld van de Scrum pillars in de praktijk

Nu is het koken van een ei een eenvoudig voorbeeld, maar empirisme heeft vooral waarde bij complexere problemen of systemen, omdat de uitkomst daarbij lastig te voorspellen is.

Zo kennen ze in de marketing het begrip AB-testen. Hierbij worden twee verschillende reclameteksten voor hetzelfde product gepubliceerd. Je zou op voorhand kunnen proberen te beredeneren welke van de twee beter is, maar er zijn veel factoren van invloed, zoals taalgebruik, invalshoek, achterliggende boodschap, lettertype, enz. en het is moeilijk, zo niet onmogelijk, om de mate van invloed te voorspellen van ieder van die factoren op het uiteindelijke succes. Wat je bij AB-testen doet, is beide varianten (en dat kunnen er natuurlijk ook drie of meer zijn) gewoon uitproberen en aan de hand van het daadwerkelijke resultaat bepalen welke het meest succesvol was. Daarmee ga je dan verder, bijvoorbeeld in een volgende sprint. Hierbij is het natuurlijk wel belangrijk dat je goed transparant hebt gemaakt welke factoren in die boodschappen verschillend waren en dat slim toe te passen (bijvoorbeeld inhoudelijk dezelfde boodschap, enkel in een ander lettertype).

Vertrouwen

En dan komen we bij het fundament van de pilaren van Scrum: vertrouwen. Het idee is dat je telkens dingen uitprobeert en daarbij waarschijnlijk een boel fouten maakt. Liefst zo vroeg en zo vaak mogelijk, want dan leer je het snelst. Dit staat ook wel bekend als “Fail early and often”. Hiervoor heb je wel het vertrouwen nodig dat je je gezond verstand gebruikt en dingen gericht uitprobeert. Maar vooral vertrouwen dat je dit ongestraft kunt doen. Want als je bang bent dat je op je kop krijgt omdat je alweer een experiment hebt verpest, laat je het op een gegeven moment wel uit je hoofd.

Agile werkwijzen zoals Scrum, maar ook Kanban, zijn gestoeld op deze empirische aanpak, en ze hebben elk individuele Scrum Pillar nodig. Ze passen bovenstaande methodiek iteratief toe en bereiken zo continu verbetering. En dus uiteindelijk dat perfect gekookte eitje.

Conclusie

De drie Scrum-pilaren Transparantie, Inspectie en Aanpassing vormen de pijlers van het empirisme. Ze maken het mogelijk systematisch gerichte experimenten te doen en zo continu te verbeteren.

Ben je nieuwschierig geworden wat Scrum voor jouw organisatie kan betekenen? Of heb je vragen over Scrum en emperisch werken? Neem contact op via 020 2614 195 of info@agilescrumgroup.nl

Ook interessant:

Over de auteur: Bart Schrap

Bart is Agile coach en trainer bij Agile Scrum Group. Hij wordt er blij van om praktische dingen te maken, die echt van waarde zijn. En deze vervolgens continu te verbeteren. Vanuit een brede praktijkervaring traint en coacht hij mensen en teams om Agile te werken. Als Bart niet aan het werk is, rijdt hij op zijn motor of op zijn mountainbike. Hij houdt ervan om de natuur in te trekken.