slim
samen
werken

Product Owner vs Business Analyst

Als er in een team zowel een Product Owner als Business Analyst aanwezig is kan de vraag ontstaan wie voor welke taken verantwoordelijk is. Is dit onduidelijk dan kan dat veel chaos en vingerwijzen met zich meebrengen. Kortom, wie schrijft de User Stories? Wie overlegt met de Stakeholders? En wie doet er marktonderzoek naar de behoeftes van de eindgebruikers?

Product owner vs business analyst wat is het verschil?

De Product Owner

Laten we een klein bedrijf als voorbeeld nemen, wat één Scrum team heeft dat één product ontwikkelt. De Product Owner (PO) werkt 40 uur per week en dit is ook genoeg om zijn of haar takenpakket uit te voeren. Deze bestaat onder andere uit:
De Productvisie en strategie samenstellen en communiceren
De product roadmap bepalen en bijhouden
• De Product Backlog vullen, bijwerken en prioriteren
Product Backlog refinement houden samen met de Developers
• Communiceren met stakeholders
• Marktonderzoek uitvoeren voor het definiëren en refinen van Product Backlog items

Op het moment dat dit bedrijf groeit, wijzigen schaal en scope ook. Het kan zijn dat de PO verantwoordelijk wordt voor meerdere producten, maar het kan ook zijn dat de grootte of impact van het product groeit, of het stakeholderbestand vergroot. Het wordt moeilijker voor de Product Owner om het volledige takenpakket uit te voeren in de gelimiteerde tijd die er is.

De Business Analyst

Dit is het moment dat de Business Analyst (BA) relevant wordt. Deze helpt namelijk de PO bij het uitvoeren van zijn of haar werkzaamheden, door een deel van het takenpakket over te nemen. In sommige gevallen kan dit zelfs betekenen dat er meerdere Business Analysten samenwerken met één Product Owner. Wat er dan precies overgenomen wordt, of waar de PO precies bij geholpen wordt, hangt af van de situatie en behoeften.

Dankzij de Business Analyst kan de PO zich in ieder geval bezighouden met de prioritering in de Product Backlog en het bijwonen van de Scrum events. De eindverantwoordelijkheid van de prioritering en waarde blijven bij de PO. De PO zal dan ook een laatste check willen uitvoeren over het geleverde werk. De BA biedt dus ondersteuning aan de PO. Daarom wordt de Business Analyst ook wel de proxy-Product Owner genoemd.

Veelvoorkomende taken waarmee een Business Analyst de PO kan ondersteunen zijn:
• Het uitvoeren van marktonderzoek
• Het definiëren en refinen van User Stories
Stakeholdermanagement

De Business Analyst als marktonderzoeker

De BA kan marktonderzoek verrichten om zowel nieuwe Epics en User Stories op te halen, als de business cases van bestaande Stories samen te stellen of te toetsen. Het doel hierbij is het vinden en bepalen van waarde leverende Stories, en deze waarden ook te definiëren.

De Business Analyst als Story schrijver

De BA kan Epics opbreken, en Stories verder uitwerken tot sprintklare Stories, zowel alleen als samen met de Developers.

De Business Analyst als stakeholdermanager

De BA kan zich bezighouden met het communiceren van doelstellingen en roadmaps, en het toetsen van de Product Backlog bij de stakeholders. Zo kan hij bepalen welke Stories waardevoller zijn voor stakeholders, en daarmee de PO helpen met het prioriteren van de backlog.

Dus wat is het verschil?

De Business Analyst is er om de Product Owner te helpen met het uitvoeren van zijn of haar werkzaamheden. De BA kan helpen met alle werkzaamheden van de PO, maar de Product Owner blijft eindverantwoordelijk. Wat de Business Analyst dan wel of niet oppakt of overneemt hangt af van wat er onderling wordt afgesproken.

Nieuwschierig geworden naar de rol als Product Owner? Neem een kijkje op de trainingspagina. Heb je vragen? Neem gerust contact op via info@agilescrumgroup.nl of 020 2614 195. 

Ook interessant:

Over de auteur: Ilhan Kalkan

Ilhan is Agile coach en trainer bij Agile Scrum Group. Hij vindt het bestuderen van sociale dynamiek in groepen zeer interessant, waarbij het analyseren en oplossen van problemen centraal staan. Ilhan is ├ęcht voldaan wanneer zijn groep de stof en het probleem echt begrijpt.