slim
samen
werken

Wat is een Epic in Agile werken?

Komt het wel eens voor dat het doel van een project uit het oog verloren raakt? Of dat er zo veel taken zijn, dat je door de bomen het bos niet meer ziet? Epics kunnen je daarbij helpen. In dit blog leer je wat Epics zijn, wanneer je ze gebruikt en de verschillende manier om ze toe te passen.

Waarom een epic in agile werken belangrijk is

Wat zijn Epics en User Stories?

Een Epic is een grote User Story die je niet binnen één sprint kan afronden. Beide termen komen overigens in de Scrum Guide helemaal niet voor; Scrum spreekt van Product Backlog Items (PBI’s). PBI’s zijn in essentie de onderdelen waarmee (klant)waarde wordt toegevoegd. Dat kan bijvoorbeeld een nieuwe manier zijn om medewerkers te werven. Of een detailpagina op een productenwebsite. Of een follow-up voor een mailing in een marketingcampagne.

Een User Story is een korte uitleg van een behoefte die is geschreven vanuit het perspectief van de eindgebruiker. In een User Story wordt ook aangegeven waarom de gebruiker die behoefte heeft. Lees in dit artikel meer over User Stories.

Waar een User Story klein genoeg en voldoende gedetailleerd is om in een sprint gerealiseerd te kunnen worden, is dat bij een Epic juist niet het geval. Een Epic strekt zich vaak uit over meerdere sprints, teams en zelfs over meerdere projecten. Een Epic vertegenwoordigt een strategisch doel met bijbehorende requirements op hoog niveau.

Epics geven samenhang aan User Stories

Je zult een Epic dus moeten refinen, voordat je er concreet mee aan de slag kunt. Refinen is het toevoegen van details, maar ook het opsplitsen van brokken werk die te groot zijn. Het resultaat is een aantal kleinere brokken, de User Stories. En misschien moet je die nog wel een keer splitsen. Doordat de User Stories telkens worden afgeleid van dezelfde Epic, zorgt de Epic voor de juiste focus op het doel. Op deze manier zorgen Epics ervoor dat teams over meerdere iteraties in de richting van het grotere doel blijven bewegen, terwijl ze telkens User Stories en dus waarde opleveren. Dit zorgt ervoor dat er elke sprint zichtbare voortgang is.

Wanneer gebruik je Epics?

Zoals we net zagen, bieden Epics een manier om User Stories te organiseren en om de voortgang richting het doel in de gaten te houden. Als een User Story te veel tijd kost of een te grote scope heeft, is het verstandig om het werk als Epic te beschouwen en dus op te splitsen. Epics gebruik je dus als je vanuit een groot doel gaandeweg steeds meer gedetailleerde onderdelen wilt uitwerken. Situaties waarin Epics van pas komen zijn bijvoorbeeld:
• Je kent het einddoel, maar de weg ernaartoe staat niet vast
• Je verwacht nieuwe input gedurende het ontwikkelproces waarop je wilt kunnen inspelen
• Je wilt iets nieuws creëren via een creatief proces

Verschillende manieren om Epics te gebruiken

Voor het gebruik van Epics is geen universele methode. Begin daarom met een gezonde dosis boerenverstand. Daarnaast gaan de hieronder genoemde toepassingen je helpen.

1. Het ontwikkelen van een groot (deel)product.

Als je een product of dienst aan het ontwikkelen bent zal dat hoogstwaarschijnlijk bestaan uit meerdere delen. Zo zal het ontwikkelen van een nieuwe Agile Scrum Group training bestaan uit het maken van slides, serious games, promotiemateriaal etc. Dit is een prima manier om je Epic onder te verdelen in kleinere stukken. Een product vereist mogelijk meerdere, tijdsintensieve stappen. Je Epic zal alles moeten bevatten om dat uiteindelijk samen te brengen om tot het eindresultaat te komen.

2. Projectfasering.

Met behulp van Epics kun je een project onderverdelen in duidelijke fases. Elke fase krijgt dan zijn eigen Epic. Neem het organiseren van een bruiloft als voorbeeld. Je hebt grote blokken werk zoals de voorbereiding, de trouwdag zelf en de volgende morgen. Elke stap binnen een fase vereist input en stappen van verschillende teamleden en zal bijdragen aan het overkoepelende doel van die fase. Dat worden dus de User Stories. Zo geef je stakeholders een helder overzicht van de voortgang van het project.

3. Inzicht in workflow of proces dat uit meerdere stappen bestaat.

Je kunt Epics maken voor de processen in je organisatie. De stappen binnen die processen, die na elkaar plaatsvinden, worden dan de User Stories. Zo kan bijvoorbeeld een marketingcampagne voor een nieuw product worden onderverdeeld in het lanceren van teasers, de online productpresentatie, blogs, mailings en opvolging.

4. Benaderen van een te ontwikkelen product of dienst vanuit meerdere eindgebruikers.

Een te ontwikkelen product kan beschreven worden vanuit de wensen en waarde van verschillende eindgebruikers. Dit geeft een goede focus op de productkenmerken die vanuit die gebruikers van belang zijn. Om een goed beeld te krijgen van hetgeen er van belang is voor die gebruikers, kan het nuttig zijn om te werken met persona’s. Dit zijn fictieve personen die in detail worden beschreven en representatief zijn voor de doelgroep.

We hebben nader kennisgemaakt met de grote broer van de User Story, de Epic. De Epic vertegenwoordigt het gemeenschappelijke doel waar de samenstellende User Stories naartoe werken. Ook hebben we gekeken naar wanneer en hoe je Epics kunt toepassen. Dit gaat je helpen om ze zelf te gebruiken. En ook hier geldt, zoals zoveel dingen in Agile: gewoon aan de slag! Succes met je Epics.

Benieuwd hoe de Agile Scrum Group jouw organisatie kan helpen nog beter Agile te werken? Bekijk onze trainingen. Heb je vragen? Neem contact op via 020 2614 195 of info@agilescrumgroup.nl. We helpen je graag verder.

Over de auteur: Bart Schrap

Bart is Agile coach en trainer bij Agile Scrum Group. Hij wordt er blij van om praktische dingen te maken, die echt van waarde zijn. En deze vervolgens continu te verbeteren. Vanuit een brede praktijkervaring traint en coacht hij mensen en teams om Agile te werken. Als Bart niet aan het werk is, rijdt hij op zijn motor of op zijn mountainbike. Hij houdt ervan om de natuur in te trekken.