slim
samen
werken

Empirisme: Van Fantaseren Naar Exploreren

Het Scrum framework kent 3 pijlers die ervoor zorgen dat je met Scrum je controle vergroot, reële plannen ontwikkelt en het product optimaal aansluit bij veranderende klantwensen. Die drie pijlers zijn transparantie, inspectie en aanpassing. Ze zijn gebaseerd op het empirisme. Maar wat houdt het empirisme in? En waarom is het zo essentieel voor echt Agile werken?

Empirisme-scrum

Het empirisme

Scrum is gebaseerd op de filosofie van het empirisme, net als empirisch onderzoek in de wetenschappen. Een stevige basis dus. Binnen het empirisme gaat men ervan uit dat kennis alleen kan voortkomen uit ervaring. Kennis is dus gestoeld op (objectieve) observaties en niet op ideeën. Er zit namelijk een verschil tussen ‘denken’ en ‘weten’. Met andere woorden: je kunt wel denken dat je weet wat klantwensen zijn, maar daarmee weet je het nog niet zeker.

Scrum is ontstaan als reactie op de watervalmethode. Hierbinnen wordt gepoogd het eindproduct zo volledig mogelijk te omschrijven, alle risico’s in kaart te brengen, een volledige planning te maken, etc. Dit vraagt heel veel denkvermogen en tegelijk zien we ook dat hetgeen bedacht is vaak mijlen afstaat van de realiteit. Het werk blijkt complexer, klantwensen veranderen en ook omgevingsfactoren wijzigen. Overmatig plannen is dus niet alleen tijdsverspilling, het zorgt er ook nog eens voor dat het eindproduct onvoldoende aansluit bij klantwensen.

Om die reden zitten in Scrum dus vele ‘reality checks’ ingebouwd en wordt er niet meer gepland dan nodig. Iedere meeting binnen het framework is een moment om de werkelijkheid transparant te maken, te inspecteren en plannen aan te passen. Door op een iteratieve manier cruciale aannames en het succes van je product te toetsen wordt je controle vergroot, de voorspelbaarheid vergroot en je risico verkleint. Niet op basis van ‘excelwijsheid’, maar op basis van ervaringen die zijn opgedaan met je team.

Agile mindset

Ook vanuit de Agile mindset ga je ervan uit dat je de werkelijkheid nooit helemaal kent en dat denken nog niet weten is. Je gaat actief op zoek naar ervaringen om je denken te toetsen: iedere meeting weer. Goede Sprint Reviews zijn bijvoorbeeld onmisbaar binnen Scrum. Ze vormen het fundament van een empirisch proces. De Sprint Review is het moment waarop je toetst of het increment of je MVP (minimum viable product) waarde oplevert. Je wilt je aannames toetsen aan de realiteit. Je laten verrassen. Je wilt leren.  Omdat leren nodig is, maar ook omdat mensen zich nu eenmaal willen ontwikkelen. Realiteitszin, de Agile mindset en motivatie gaan daarom hand in hand.

Wil je teams en organisaties leren coachen in ‘being Agile’? Volg dan de Agile Coach Opleiding. 

Realistisch plannen

Binnen Scrum probeer je niet alles eindeloos vooruit te plannen. Je plant wat nodig is, en plant op basis van ervaringen. Hierdoor worden na een aantal Sprints plannen al een stuk realistischer. Er is ervaring opgedaan met het ontwikkelen van het complexe product waardoor een reëel beeld is ontstaan van de ontwikkelsnelheid, er is feedback ontvangen van de belangrijkste stakeholders etc. De Sprint Planning wordt betrouwbaarder, maar ook de releaseplanning van de Product Owner. Het is ironisch: door te accepteren dat je geen volledige controle hebt, krijg je controle (of eigenlijk grip) op je planning. Niet door te fantaseren, maar door de realiteit te exploreren. Dat is niet alleen slimmer samenwerken, het is ook leuker en spannender. Wil je ook slimmer samenwerken? Wij helpen je graag verder!

Wil je met ons sparren over de manier waarop jij, je team of de organisatie waardevoller en slimmer samenwerkt? Neem gerust contact op met één van onze consultants. Neem contact op met ons: tel. 020 2614 195 of info@agilescrumgroup.nl

Wil je als manager of HR een Agile mindset stimuleren? Volg de training Agile Management of Agile HR. Wil je de organisatie coachen in de transitie naar Agile werken? Volg de Agile Coach Opleiding.

Ook interessant:

Volg ons op LinkedIn (we delen onze blogs met je).

Over de auteur: Thijmen Sietsma

Thijmen Sietsma is Agile Coach en consultant. Hij heeft meer dan 10 jaar ervaring als trainer, teamcoach en consultant. Zijn specialisaties zijn motivatie, organisatieontwikkeling en de Agile Mindset. Hij heeft ruime ervaring met het vormgeven van participatieprocessen en het coachen van zelforganiserende teams. Binnen de Agile Scrum Group begeleidt hij Agile Transformaties. Zijn insteek is daarbij altijd maatwerk: samen op zoek naar de cultuur en structuur die optimaal aansluit bij de unieke situatie.