slim
samen
werken

Doing Agile Versus Being Agile

Het succes van Scrum en andere Agile frameworks is afhankelijk van verschillende factoren. Eén belangrijke factor is het eigen maken van de Agile cultuur. Anders loop je het risico met elkaar Agile te doen (denk aan Daily Scrums, Sprint Planningen, etc.), zonder dat de manier van samenwerken en de omgang met uitdagingen echt Agile is.

Van Doing Agile…

Doing Agile gaat over het toepassen van de gebruiken die horen bij Scrum, Kanban en andere frameworks. Na het volgen van een training, integreer je de ‘best practices’. Bijvoorbeeld door multidisciplinaire teams samen te stellen, in Sprints resultaat op te leveren en deze te evalueren, etc. Dit heeft zeker nut, omdat de productiviteit en samenwerking ook hierdoor al verbetert. Het is dan wel belangrijk om een framework goed toe te passen, wat in het begin al een uitdaging is. Het toepassen van de ‘best practices’ levert dus al winst op, maar om echt wendbaar te worden is het belangrijk een Agile mindset te ontwikkelen (being Agile).

… Naar Being Agile

Being Agile gaat dus verder. Agile is dan onderdeel van de cultuur en de denkwijze. Being Agile gaat over de manier waarop we aankijken tegen onszelf, tegen collega’s, de omgeving, de uitdagingen en de kansen. Being Agile gaat ook over ons gedrag en onze doelen. Het resultaat is een dynamische organisatie, die echt inspeelt op verandering, terwijl je met elkaar jong van geest blijft. Prachtig allemaal, maar wat houdt Being Agile nu concreet in? Ik bespreek 4 belangrijke elementen in deze blog:

  • Veranderingsbereidheid
  • Fouten maken hoort bij leren
  • Realiteitszin
  • Ik wil…

Being Agile krijgt ook gestalte in waarden. Lees daarover meer in de blog: ‘Scrum Values’.

Veranderingsbereidheid

Het idee dat mensen niet willen veranderen is volgens ons een grote misvatting. Eigenlijk zijn we continue bezig met het verbeteren van onszelf en onze omgeving. Het is een innerlijke drive, waar we het contact wél mee kunnen verliezen.

‘Mensen willen wel veranderen, maar niet veranderd worden.’

Werken in een Scrum team vraagt, net als inspelen op verandering van buitenaf, om aanpassingsbereidheid. Het aanboren van de innerlijke drive om te experimenteren met nieuwe mogelijkheden is onderdeel van Being Agile. Bij twijfel experimenteren met iets nieuws: dat hoort bij de Agile mindset.

Fouten maken hoort bij leren

Fouten maken is niet leuk, maar wel leerzaam. Het helpt ons te verbeteren. Het besef dat je alleen uitmuntend wordt door fouten te maken en ervan te leren is de basis voor persoonlijke ontwikkeling en teamontwikkeling. Het verhaal over vallen en opstaan. Het vraagt kwetsbaarheid én veerkracht.

Realiteitszin

Iedereen kent de ervaring dat we met de beste bedoeling denken voor de ander. Een mislukt verjaardagscadeau kan het gevolg zijn, of een mislukt programma dat miljoenen kost. Ga dus niet met elkaar zitten dagdromen over prachtige oplossingen voor problemen van anderen. Besef je wanneer je te veel denkt en te weinig doet. Boor met elkaar de zin (en het lef) aan om te experimenteren, prototypes te testen en zo snel mogelijk de markt op te gaan. Dan test je jouw prachtige idee aan de realiteit. Je ontwikkelt dan realiteitszin.

Ik wil…

Op ons werk moet wel eens wat. Tegelijk zijn er veel dingen waar wij zelf voor kiezen, al is het maar door niet te kiezen. Als je zegt ‘ik moet…’, dan zet je jezelf mentaal vast. Agile is gestoeld op willen: klantwensen, een team dat kwaliteit wil leveren, samen willen werken. Ga dus op zoek naar de kwaliteit die jij wilt nastreven. Ga na hoe jij wilt samenwerken. Vervolgens kun je met collega’s en stakeholders kijken waar de win-win ligt.

Being Agile is geen doel op zich

Niemand is altijd ‘Agile’ qua mindset. Koppigheid en standvastigheid hebben ook hun functie en niets menselijks is ons vreemd. Wij geloven niet in Utopia’s. Daarom is Scrum nooit een doel op zich. En daarom is een Being Agile ook nooit een doel op zich. Wel is het een houding die waardevol is voor jou en je organisatie. Het nastreven van waardevolle zaken: dat is het doel. Daar helpen we je graag een stap verder mee.

Wil je met ons sparren over de manier waarop jij, je team of de organisatie waardevoller en slimmer samenwerkt? Neem gerust contact op met één van onze consultants. Neem contact op met ons: tel. 020 2614 195 of info@agilescrumgroup.nl

Wil je teams en organisaties leren coachen in ‘being Agile’? Volg dan de Agile Coach Opleiding.

Wil je als manager of HR een Agile mindset stimuleren? Volg de training Agile Management of Agile HR.

Ook interessant:

Volg ons op LinkedIn (we delen onze blogs met je)

Over de auteur: Thijmen Sietsma

Thijmen Sietsma is Agile Coach en consultant. Hij heeft meer dan 10 jaar ervaring als trainer, teamcoach en consultant. Zijn specialisaties zijn motivatie, organisatieontwikkeling en de Agile Mindset. Hij heeft ruime ervaring met het vormgeven van participatieprocessen en het coachen van zelforganiserende teams. Binnen de Agile Scrum Group begeleidt hij Agile Transformaties. Zijn insteek is daarbij altijd maatwerk: samen op zoek naar de cultuur en structuur die optimaal aansluit bij de unieke situatie.