slim
samen
werken

Hoe HR het verschil maakt in de Agile Transformatie

De wereld om ons heen verandert snel. Om als organisatie te blijven overleven moet je flexibel zijn. Je hoort daarom steeds meer bedrijven zeggen: ‘wij willen Agile zijn’. Maar wat betekent dat nu eigenlijk? En wat is de weg daar naar toe? Wil je transformeren naar een Agile organisatie dan zal je aanpassingen moeten doen op het gebied van mindset en cultuur, maar ook op het gebied van tools en werkwijzen. HR speelt een belangrijke rol in de Agile Transformatie. In dit artikel lees je waarom.

Dit artikel vertelt je in het kort wat Agile is, de invloed van HR op de Agile organisatiecultuur, de fundamentele rol van HR in de Agile transformatie en de grootste veranderingen in de HR processen.

Wat is Agile?
Belangrijk is dat HR op de hoogte is van wat Agile betekent. Je ziet dat er momenteel veel Agile initiatieven ontstaan elders in de organisatie, zonder betrokkenheid van HR. En dat terwijl de kern van Agile gaat over mindset, cultuur en over mensen; de professie van HR.

Agile betekent letterlijk “behendig/ lenig/ vlug”. Agile is onder woorden gebracht in het Agile Manifesto (2001). Een Agile mindset gaat uit van vier belangrijke waarden:

 1. Samenwerken met de klant is essentieel voor succes.
 2. Lever in kleine transparante stappen concreet zichtbaar of tastbaar resultaat.
 3. Inspelen op veranderende prioriteiten is belangrijker dan het volgen van een plan.
 4. Kort-cyclische face-to-face interactie met collega’s met uiteenlopende expertise leidt tot succes.

Een Agile organisatie is dus een organisatie die de klant centraal stelt, die voortdurend in beweging is, waar multidisciplinair en face-to-face wordt samengewerkt, en waar zichtbaar resultaat stap voor stap wordt geboekt.

Invloed van HR op de Agile organisatiecultuur
HR speelt een belangrijke rol in het integreren van het nieuwe paradigma in de huidige organisatiecultuur. Veel organisatieveranderingen mislukken doordat de organisatiecultuur weerbarstig blijkt. Hoe doorbreek je oude interactie- en gedragspatronen op een duurzame manier? Het is gemakkelijk om af te stappen van nieuw gedrag en terug te gaan naar het oude. De onderstroom van anders denken (de Agile waarden en principes beheersen) om vanuit daar het werk anders doen is belangrijk voor het beklijven van nieuw gedrag. ‘’Focus op het creëren van een mindset en cultuur die de purpose en creativiteit ondersteunt’’ Klik om te Tweeten

De gehele organisatie als systeem dient zo ingericht te worden dat het de Agile mindset en cultuur maximaal faciliteert. HR heeft hier een belangrijke rol in. Hoe gaan we om met leren en ontwikkelen als onze organisatie voortdurend in beweging is? Hoe worden medewerkers beoordeeld als er vooral in zelforganiserende teams wordt gewerkt? Naar welke competenties zoek je als recruiter in “de ideale Agile medewerker” en “de ideale Agile manager”? Bestaan ouderwetse functies nog of spreek je eerder over rollen? Het moge duidelijk zijn dat een visie op Agile werken voor de HR afdeling van groot belang is. En dat ook de waarden en principes van Agile werken in lijn zijn met HR-beleid en -processen.

agile hr

Fundamentele rol voor HR in de Agile Transformatie
Waar de werkvloer vaak begint met Agile werken ligt er een fundamentele rol voor HR in de Agile Transformatie. Een Agile Transformatie gaat natuurlijk op een Agile manier, niet alleen om het goede voorbeeld te geven maar ook om betrokkenheid en draagvlak te creëren. Dit is essentieel voor het slagen van de transitie. Hoe pak je zo’n transformatie aan?

Tijdens de transformatie wordt multidisciplinair samengewerkt in een transformatieteam, ook wel veranderteamteam, of leidende coalitie genoemd. De transformatie gebeurt in Sprints waarbij HR incrementeel doelen kan behalen en continu iets werkends kan opleveren. Het transformatieteam kan direct het effect hiervan meten en deze feedback gebruiken voor de volgende stap in de transformatie. Organiseer bijvoorbeeld inloopmeetings om het over Agile te hebben.

HR zal daarnaast een actieve rol moeten spelen in het ontwikkelen van Agile leiders en het coachen van medewerkers op het continu verbeteren en continu leren. De Agile leiders dragen een hoger doel uit dat richting en kaders biedt voor Agile teams en individuen. De focus van HR ligt op samenwerken en teamresultaten. Zorg ervoor dat teams inzicht krijgen in progressie richting de doelen. Als HR kun je teams hierin faciliteren door resultaten meetbaar en transparant te maken.

Tips voor de transformatie:

 • Focus op de medewerkers die willen
 • Geef medewerkers eigenaarschap en vertrouwen maar houd ze verantwoordelijk voor waar ze zich aan committeren
 • Train en ontwikkel leiders op alle niveaus in Agile werken. Zorg voor Agile coaches die het Agile gedachtegoed en de nieuwe manier van werken uitdragen
 • Ondersteun teams om zichzelf te organiseren
 • Doe je Agile of ben je Agile? Een gedragen Agile Mindset vraagt om volharding
 • Leer al doende

Grootste veranderingen in de HR processen

Beoordeling en functioneren
In Agile organisaties wordt de medewerker niet meer één keer per jaar voorzien van feedback door één baas. Iteratief leren door continue feedback en het verbeteren van prestaties past bij de Agile principes. Feedback in Agile organisaties komt van meerdere kanten. Ook is de feedback vrij direct waardoor medewerkers onmiddellijk kunnen leren. HR faciliteert directe feedback van collega’s en klanten.

‘’In het Scrum proces zitten verschillende
leermomenten waarin men elkaar feedback geeft’’
(Scrum is het bekendste Agile framework voor Agile werken. Meer weten over Scrum?)

Scrum Coach

Coaching
Voor een effectieve Agile Transformatie is het belangrijk dat het management competenties bezit op het gebied van coaching. Hiervoor kan het helpen om zelf goede coaching te ontvangen. HR heeft een belangrijke rol in de ontwikkeling van managers naar meer coachend ofwel dienend leiderschap. De focus van de manager verschuift namelijk van medewerkers beoordelen naar> coachen. Hoe kunnen de individuele doelen en ambities van medewerkers bijdragen aan de groei en innovatie van de organisatie?

Teams en feedback
Steeds meer organisaties werken projectmatig in multidisciplinaire teams. Resultaten zijn een team effort. In het Agile werken is de bijdrage van ieder teamlid transparant. Directe collega’s zijn daarom het beste in staat om feedback te geven. Dit voorkomt ook competitie onderling.
Het is essentieel een teamdynamiek te creëren waar waardering is voor feedback, een kans om te leren. Zowel HR als de manager heeft hier een belangrijke rol in als coach maar ook als voorbeeldfiguur. In Agile organisaties is het niet ongewoon dat de manager feedback vraagt en ontvangt van de medewerkers. Feedback komt dus van alle kanten in Agile organisaties.

Werving en Selectie
Agile HR beseft zich dat een wendbare organisatie om andere medewerkers vraagt dan een traditionele, stabielere organisatie. Wanneer organisaties te maken hebben met een snel veranderende wereld (extern), wordt het belangrijker dat medewerkers comfortabel zijn met continue verandering (intern).

Je kunt je afvragen: wie is verantwoordelijk voor wat in het werving en selectieproces? In sommige Agile organisaties worden teams zelf verantwoordelijk gesteld voor de werving en/of selectie als zelforganiserend team. Het team moet het immers met deze nieuwe collega gaan werken. Als HR is het belangrijk het team hierin te ondersteunen.

Rol van Agile HR in een Agile Transformatie

Leren en ontwikkelen: ‘’Learning Agility”
In Agile organisaties spreekt HR steeds vaker over Learning Agility als belangrijke competentie. Learning Agility gaat over:

 • Het vermogen je aan te passen aan veranderende situaties
 • Reageren in situaties waar je te veel of juist te weinig informatie hebt
 • Het motiveren van anderen om op een nieuwe manier te handelen

Medewerkers die hier hoog op scoren zoeken actief naar situaties om van te leren, houden van uitdagingen en complexe problemen. Het concept Learning Agility biedt nieuwe perspectieven voor de selectie en ontwikkeling van medewerkers.

Kennismaken?
Enthousiast of nieuwsgierig geworden over een Agile Transformatie voor jouw organisatie? Agile Scrum Group helpt je graag 020 – 2614 195 of info@agilescrumgroup.nl.

Wellicht vind je het leuk om een Agile HR training te volgen. Hier vind je meer informatie over de Agile HR training.

Ook interessant:

Volg ons op LinkedIn (we delen onze blogs met je)

Over de auteur: Eveline Kreuk

Eveline is Zelforganisatie en Agile coach en heeft een verantwoordelijke rol in het realiseren van succesvolle transformaties. Eveline helpt teams en leiders bij het begrijpen en consequent toepassen van de principes van Zelfsturing en Agile in de praktijk. Ook heeft zij onderzoek gedaan bij verschillende zelfsturende organisaties naar faal- en succesfactoren. Wat Eveline kenmerkt is dat ze mensen weet te inspireren en te enthousiasmeren. Eveline deelt graag haar (praktijk)kennis door het geven trainingen maar ook in het delen van blogs en artikelen. Eveline staat altijd open om een keer kennis te maken.