slim
samen
werken

Scrum Begrippenlijst: Overzicht en Uitleg (+ video, templates, checklist)

Scrum is overgewaaid uit de VS en kent daardoor allerlei Engelstalige termen. Veel organisaties houden vast aan deze Engelstalige terminologie omdat het de samenwerking met externe partijen bevordert. Iedereen die kennis van en ervaring met Scrum heeft kan hierdoor makkelijk betrokken worden bij en meedraaien met een willekeurig Scrum Team.

scrum begrippen

In deze Scrum begrippenlijst zijn alle termen in een overzicht geplaatst, voorzien illustrerende animatie video’s. Verder zijn er in deze blog templates en checklists gratis te downloaden.

Het Scrum Team: 3 Rollen/ verantwoordeijkheden

Het Scrum Team kent 3 rollen die elkaar complementeren in verantwoordelijkheden zodat er een optimale samenwerking kan worden bewerkstelligd.

Developer (voorheen Development Team) – zijn de leden van het Scrum Team die bezig zijn met het alle werkzaamheden die nodig zijn voor het creëren van de werkende (deel)producten.

Product Owner – vertegenwoordigt in het Scrum Team alle interne en externe stakeholders en vertaalt alle klantwensen naar wat er geleverd moet worden. Hiervoor gebruikt de Product Owner de Product Backlog waarin zij bepaalt wat de hoogste prioriteit heeft.

Scrum Master – faciliteert het Scrum Team en de organisatie gedurende het proces. Zij zorgt ervoor dat iedereen begrijpt hoe Scrum werkt en dat alle impediments die het proces vertragen en/of hinderen worden weggenomen.

Sprint meetings: 4 Ceremonies

Al het werk dat gedaan moet worden is georganiseerd in herhalende Sprints van 1 tot 4 weken per sprint. Tijdens elke Sprint vinden er 4 Sprint meetings (ceremonies) plaats, die de mogelijkheid bieden om het proces voortdurend aan te passen aan de omstandigheden.

Sprint Planning – elke sprint begint met een Sprint Planning waarin de Product Owner de opdracht voor de Sprint geeft en de Developers het werk voor de Sprint plannen.

Daily Scrum – een korte dagelijkse bijeenkomst van hooguit 15 minuten waarin de Developers de voortgang en de obstakels bespreken.

Sprint Review – aan het eind van de Sprint presenteert het Scrum Team de resultaten en krijgt het feedback van stakeholders, zoals klanten, managers en collega’s.

Sprint Retrospective – ter afronding van de Sprint kijkt het Scrum Team terug op de Sprint met als doel het proces te verbeteren met het oog op de volgende Sprint.

 

Artefacts

Product Backlog – een lijst van al het werk dat gedaan moet worden om een product te creëren en onderhouden. De Product Owner beheert en prioriteert de Product Backlog.

Sprint Backlog – een overzicht van het geselecteerde werk uit de Product Backlog dat het Scrum Team wilt realiseren gedurende de aankomende sprint.

Scrumbord – een bord met 3 kolommen: ‘to do’, ‘doing’ en ‘done’. Hierop worden de taken die op de sprint backlog staan (vaak in de vorm van post-its) weergegeven die door teamleden zijn opgepakt.

Commitments

Elk artefact bevat een Commitment om te zorgen voor informatie die de transparantie over en de focus naar het doel vergoten.

Voor de Product Backlog is het de Product Goal – dit beschrijft de de toekomstige staat van het product en kan dienen als het lange termijn doel van het Scrum Team. Pas als het Product Goal behaald (of verworpen) is, kan het team aan een nieuw Product Goal werken.
Voor de Sprint Backlog is het de Sprint Goal – dit is het absolute doel van de Sprint en geeft samenhang en focus en helpt het Scrum Team om samen te werken.
Voor het Increment is het de Definition of done – een lijst met vereisten waaraan een item van de Sprint Backlog moet voldoen om als voltooid te worden aangemerkt.

Andere termen

User Story – Een user story is een korte beschrijving van een onderdeel van een product, beschreven vanuit het oogpunt van de eindgebruiker. Het heeft de structuur: Als (wie?), wil ik (wat?), zodat ik (waarom?).

Dit is een levend overzicht van de meestgebruikte Scrum termen en zal voortdurend worden aangevuld, aangepast en verbeterd. Heb je een vraag of zou je een keer wat meer uitleg willen krijgen over Agile en Scrum? Neem dan contact met ons op via info@agilescrumgroup.nl of 020-2614195

Ook interessant:

Volg ons op LinkedIn (we delen onze blogs met je)

 

 

Over de auteur: Rik van der Wardt

Rik is Agile Coach met specialisatie op innovatie en zelforganisatie. Zijn expertise ligt op het ontwikkelen van teams die zelf verantwoordelijkheid nemen voor hun werk en tot waardevolle vernieuwing komen. Dit doet hij door het inzetten van elementen uit het Agile gedachtegoed, het aanspreken van intrinsieke drive, een dosis gezond verstand en aanstekelijk enthousiasme.