slim
samen
werken

Impediments in Scrum: wat zijn het & hoe ga je er mee om?

Ieder team kent verstoringen die het opleveren van waardevol werk in de weg staan. Waar sommige verstoringen vaak voorkomen (een ziek teamlid) zijn anderen juist relatief zeldzaam (zwangerschapsverlof). In Scrum spreek je over impediments. Op deze pagina leer je wat impediments zijn, geven we uitleg over hoe je er mee om kunt gaan, en vind je voorbeelden van impediments.

scrum master obstakels impediments ruimen

Wat is een impediment in Scrum?

Ondanks de hoge adoptie van het woord ‘impediment’ in de praktijk, komt het woord slechts drie keer voor in de Scrum Guide (het basisdocument waarin Scrum staat beschreven). De auteurs geven bovendien geen definitie van het woord impediment.

Onze definitie is als volgt: een impediment in Scrum is alles wat het Scrum Team ervan weerhoudt het werk op te leveren waarvoor commitment is gegeven.

Voor een volwassener Scrum Team zou je kunnen zeggen; alles wat de velocity van het team verlaagt. Impediments kunnen vele vormen aannemen zoals een zwangerschapsverlof, een manager die door het team heen walst, ontbrekende vaardigheden binnen het team, of een ongeschikte werkplek.

Hoe signaleer je impediments?

De eerste keer dat het woord ‘impediment’ in de Scrum Guide voorkomt staat het genoemd in relatie tot de verantwoordelijkheden van de Scrum Master. Het is volgens de Scrum Guide de verantwoordelijkheid van de Scrum Master om impediments te verwijderen zodat het Developers voortgang kan boeken.

De tweede en derde keer dat impediments genoemd worden is binnen de context van de Daily Scrum. De Daily Scrum is een korte dagelijkse meeting waarin de Developers de werkzaamheden bespreken en bepalen of het team nog op koers is om het sprintdoel te halen.

In de Daily Scrum komt alles wat het team afremt vanzelfsprekend als eerste aan het licht. En juist dit is de kracht van Scrum: door elkaar frequent kort te spreken komen belemmeringen snel aan het licht. Er kan dan ook snel actie op worden ondernomen.

Wie lost impediments op?

Wie de Scrum Guide voor het eerst leest zal wellicht de indruk hebben dat de Scrum Master alle impediments weg moet nemen voor de Developers en de Product Owner.

Dit is echter niet correct.

Dat wordt al duidelijk als je de Scrum Guide uit leest en ontdekt dat impediments worden geïdentificeerd en opgelost (wanneer mogelijk) door Developers in de Daily.

Maar om de werking van Scrum beter te kunnen plaatsen geeft het Agile Manifest (de grondbeginselen van Agile werken) meer context. Eén van de principes van Agile is als volgt opgeschreven:

At regular intervals, the team reflects on how to become more effective, then tunes and adjusts its behavior accordingly.

Hieruit kun je concluderen dat de Developers in de Daily Scrum zelf het gedrag aan kunnen passen om impediments uit de weg te ruimen en effectiever te worden. Stel je bijvoorbeeld voor dat één teamlid vaak te laat komt. Dit kun je gemakkelijk kort bespreken door diegene aan te spreken tijdens de Daily Scrum. Ook als er iemand ziek is binnen het team kan dit hoogstwaarschijnlijk door de Developers zelf opgevangen worden.

Een tweede principe uit het Agile Manifest is de volgende:

The best architectures, requirements, and designs emerge from self-organizing teams.

Dit principe benadrukt de eigen verantwoordelijkheid van het zelforganiserende team. Ook in deze geest lijkt het logisch dat het Developers zo veel mogelijk zelf op proberen te lossen.

Het is uiteindelijk de rol van de Scrum Master om het team te helpen zo veel mogelijk zelf op te lossen. Dit doet de Scrum Master door het team te coachen of retrospectives te faciliteren. Uiteindelijk zullen er ook impediments overblijven die de Scrum Master zelf oppakt. Dat is helemaal niet erg en ook normaal, maar de Scrum Master moet geen knecht van de Developers worden.

Welke tools zijn er om effectief met impediments om te gaan?

Het Scrum raamwerk zelf biedt al uitkomst, omdat impediments snel aan het licht komen in de Daily. Impediments die groter of hardnekkig zijn kunnen als onderwerp terugkomen in de Retrospectives. Er hoeft dus geen apart proces te worden ingericht om met impediments om te gaan. Wel is het goed om duidelijke afspraken te maken tussen de verschillende rollen van het Scrum Team over wie welke impediments oppakt.

Ook kunnen we enkele tips geven om effectief met impediments om te gaan:

  • Visualiseer de actuele impediments. Alles wat je visualiseert is duidelijk aanwezig. Dit verhoogt de kans dat een impediment daadwerkelijk wordt opgelost.
  • Acties om impediments op te lossen kunnen worden meegenomen in de Product- en Sprint Backlog. Zo veranker je het verbeterproces via de Scrum artefacten.
  • Maak duidelijke afspraken over wie verantwoordelijk is voor welke impediment.
  • Reflecteer eens in de zoveel tijd tijdens een Retrospective op de manier waarop het team impediments aanpakt. Bekijk wat hierin verbeterd kan worden.
  • Als er geen nieuwe impediments bij komen dan doet het gehele tijd onvoldoende moeite ze te zien en moet je met elkaar beter leren kijken. Er zijn altijd factoren die een effectievere samenwerking in de weg zitten!
  • Focus op enkele impediments met de hoogste prioriteit. Door slechts op enkele verbeterpunten tegelijk te focussen zorg je dat er vooruitgang geboekt blijft worden. Dit is één van de kerngebruiken uit het Kanban gedachtegoed.

Wil je eens doorpraten met een van onze ervaren coaches of trainer’s over wat Scrum voor jou kan doen? Neem contact op via 020 2614 195 of info@agilescrumgroup.nl en we plannen vrijblijvend wat in.

Ook interessant:

Volg ons op LinkedIn (we delen onze blogs met je)

Over de auteur: Rik van der Wardt

Rik is Agile Coach met specialisatie op innovatie en zelforganisatie. Zijn expertise ligt op het ontwikkelen van teams die zelf verantwoordelijkheid nemen voor hun werk en tot waardevolle vernieuwing komen. Dit doet hij door het inzetten van elementen uit het Agile gedachtegoed, het aanspreken van intrinsieke drive, een dosis gezond verstand en aanstekelijk enthousiasme.