slim
samen
werken

Agile Manifest (Voor Non-IT) + Ontstaansgeschiedenis & Teamoefening

De geschiedenis van het Agile Manifest gaat terug tot het jaar 2000. In dat jaar verzamelde zich een groep softwareontwikkelaars die volgens Extreme Programming (XP) werkten. Naar aanleiding van deze bijeenkomst werd een aantal artikelen geschreven over ‘lichtgewicht’ softwareontwikkeling. Hoewel deze bijeenkomst gezien kan worden als de voedingsbodem voor het Agile Manifest, kwam er nog niets concreets of tastbaars uit.

agile manifest

Dit is een blog uit een reeks van 3 over het Agile Manifesto, en de bijbehorende waarden en prinicpes. Lees hier de overige 2 blogs:

In 2001 kwamen sleutelfiguren van verschillende ‘lichtgewicht’ methoden bij elkaar in het Snowbird-skiresort in Utah. Hun doelstelling was om op zoek te gaan naar gemeenschappelijke inzichten in de verschillende methoden die zich tegen traditionele softwareontwikkeling keerden. De zeventien ontwikkelaars vertegenwoordigden onder andere Extreme Programming, Scrum, DSDM, Adaptive Software Development, Crystal, Feature-Driven Development en Pragmatic Programming. Geheel tegen de verwachtingen in lukte het deze diverse groep om een gemeenschappelijk gedragen Agile Manifest te formuleren. Het Agile Manifest bestaat uit vier waarden en twaalf principes.

het agile manifest voor non-it

De vier waarden

De onderstaande vier waarden van het Agile Manifest zijn vrij vertaald, zodat de toepasbaarheid van de waarden breder reikt dan op softwareontwikkeling alleen.

Agile teams waarderen:

 • mensen en hun onderlinge interactie boven processen en hulpmiddelen;
 • opgeleverde deelprojecten boven allesomvattende documentatie of plannen;
 • samenwerking met de klant boven contractonderhandelingen;
 • inspelen op verandering boven het volgen van een plan.

De twaalf principes

Deze vier waarden zijn vertaald naar twaalf principes die Agile teams hanteren. Wederom zijn de principes vrij vertaald, om een bredere toepassing mogelijk te maken:

 1. Een tevreden klant is altijd de hoogste prioriteit.
 2. Een veranderende scope is welkom, ook laat in het project.
 3. Lever werkende onderdelen van het project op in korte cycli.
 4. Werk op dagelijkse basis multidisciplinair
 5. Projecten worden uitgevoerd door gemotiveerde medewerkers, met de support en het vertrouwen dat zij nodig hebben.
 6. De effectiefste manier van informatieoverdracht is face-to-face.
 7. Een werkend product is de belangrijkste indicator van vooruitgang.
 8. Zoek naar een constant innovatietempo.
 9. Besteed voortdurend aandacht aan hoge kwaliteit.
 10. Eenvoud staat centraal.
 11. De beste ontwerpen komen voort uit zelforganisatie.
 12. Reflecteer geregeld op hoe de samenwerking verbeterd kan worden.

Bovenstaande waarden en principes komen voort uit de gemeenschappelijke kenmerken van talloze ‘lichtgewicht’ methoden. Ook na de realisatie van het Agile Manifest zijn nog vele andere Agile methoden ontstaan.

Oefening met het Agile Manifest

 • Een leuke oefening die je met het Agile Manifest kunt doen is nagaan hoe (1) jijzelf, (2) jouw team, of (3) jouw organisatie presteert op de vier waarden en twaalf principes. Dit kun je doen door teamleden een cijfer te laten geven aan elke waarde en elk principe. Als iedereen dit heeft gedaan, bespreek je gezamenlijk de resultaten.
 • Een andere toepassing is om te bespreken hoe één specifieke Agile methode de waarden en principes borgt. Zo krijg je als team een indruk van de sterke en minder sterke kanten van de gebruikte methode. Dit stelt teams in staat aanpassingen in de samenwerking te doen die een nog beter Agile team tot gevolg hebben.
 • Door het Manifest te bespreken kun je ook achterhalen welke aandachtspunten en randvoorwaarden bij de teamleden opkomen. Dit is waardevolle informatie voor een Scrum Master om eventuele obstakels te inventariseren en te verwijderen.
 • Ook is het zeer nuttig om samen met je team je eigen waarden te destilleren vanuit het Manifest. Hierdoor creëer je als Scrum Master draagkracht en een gelijke mindset. Hierdoor kun je als team eenduidig naar buiten treden.

Meer lezen?

Beck, K., Beedle, M., Van Bennekum, A., Cockburn, A., Cunningham, W., Fowler, M., … & Kern, J. (2001). Manifesto for agile software development. Geraadpleegd van www.agilemanifesto.org/iso/nl/manifesto.html en www.agilemanifesto.org/history.html.

Ook interessant:

Volg ons op LinkedIn (we delen onze blogs met je)

Over de auteur: Rik van der Wardt

Rik is Agile Coach met specialisatie op innovatie en zelforganisatie. Zijn expertise ligt op het ontwikkelen van teams die zelf verantwoordelijkheid nemen voor hun werk en tot waardevolle vernieuwing komen. Dit doet hij door het inzetten van elementen uit het Agile gedachtegoed, het aanspreken van intrinsieke drive, een dosis gezond verstand en aanstekelijk enthousiasme.