slim
samen
werken

Wat zijn de 12 Agile principes? Uitleg & praktische voorbeelden

In het zeer uitgebreide artikel Wat is Agile? valt het volgende te lezen: Definitie Agile: “Een mindset die verandering omarmt om snel waardevolle resultaten te leveren en hiervan te leren.” De Agile mindset wordt gevormd door 4 waarden en 12 principes, dit wordt het Agile Manifest genoemd. In dit artikel gaan we in op de 12 principes met uitleg & praktische voorbeelden.

De 12 Agile principes

Dit is een blog uit een reeks van 3 over het Agile en de bijbehorende waarden en principes. Lees hier de overige 2 blogs:

Wat zijn de 12 Agile principes?

De onderstaande twaalf principes van het Agile Manifest zijn vrij vertaald, zodat het ook op non-IT situaties het van toepassing is.
De 12 Agile principes zijn:

 • Een tevreden klant is altijd de hoogste prioriteit, door het doorlopend leveren van waarde aan onze klanten.
 • Een veranderende scope is welkom, ook laat in het project zolang het waarde toevoegt voor de klant.
 • Lever werkende onderdelen van het project op in korte cycli.
 • Werk op dagelijkse basis multidisciplinair samen.
 • Projecten worden uitgevoerd door gemotiveerde medewerkers, met de support en het vertrouwen dat zij nodig hebben.
 • De effectiefste manier van informatieoverdracht is face-to-face.
 • Een werkend product is de belangrijkste indicator van vooruitgang.
 • Zoek naar een constant ontwikkeltempo.
 • Besteed voortdurend aandacht aan hoge kwaliteit.
 • De eenvoud staat centraal.
 • De beste ontwerpen komen voort uit zelforganisatie.
 • Reflecteer geregeld op hoe de samenwerking verbeterd kan worden.

Waarom zijn de Agile principes belangrijk?

Ongeacht welk Agile-framework je momenteel toepast, of het nu Scrum, Kanban of SAFe is, er zullen zich ongetwijfeld situaties voordoen waar de Scrum Guide geen directe oplossing biedt. Wat doe je als de prioriteiten binnen een Sprint plotseling verschuiven en er dringende verzoeken van Stakeholders opduiken die niet eerder bekend waren? Wat doe je als er interne conflicten binnen het team ontstaan? Wat doe je als de communicatie tussen teamleden verstoord raakt doordat de Product Owner langdurig ziek is?

Dit zijn juist de vragen waarop Scrum geen kant-en-klare oplossingen biedt. Daarom kunnen de Agile principes dienen als een oriëntatiepunt en helpen mogelijk bij het nemen van beslissingen in dergelijke scenario’s. We behandelen alle Agile principes hieronder afzonderlijk.

Een tevreden klant is altijd de hoogste prioriteit, door het doorlopend leveren van waarde aan onze klanten

Natuurlijk wil je een tevreden opdrachtgever, maar ook een tevreden eindgebruiker (beide kun je zien als klant). Uiteindelijk is het de eindgebruiker die het belangrijkst is, tenslotte koopt die een product of dienst.

Situatie onderwijs: Er moet een nieuw curriculum worden gemaakt voor het volgende schooljaar. Je kunt natuurlijk alles in je team bedenken en het nieuwe curriculum in gebruik nemen. Maar wat als de studenten en docenten hier helemaal niet op zitten te wachten? Dan kun je het jaar daarop pas de feedback verwerken. Niet handig.

Agile toepassing: Door regelmatig feedbacksessies te houden met studenten, ouders en docenten kan het curriculum al verbeterd worden voordat het nieuwe schooljaar is begonnen. Op deze manier worden de behoeften van de studenten meer gehoord wat hopelijk de leerervaring ten gunste komt.

Situatie restaurant: Stel dat je een restaurant opent zonder input van potentiële klanten. Je biedt gelijk een uitgebreide menukaart aan niet wetende welke gerechten populair zijn. Dan kan het natuurlijk goed uitpakken, maar wellicht dat mensen maar twee gerechten bestellen en dat je al je andere inkopen voor niks hebt gedaan. Het zou maar biefstuk zijn, terwijl iedereen vegan besteld.

Agile toepassing: Je kunt ook beginnen met een beperkt menu zodat je op basis van feedback je menu kan aanpassen.

Een veranderende scope is welkom, ook laat in het project zolang het waarde toevoegt voor de klant

Als we Agile werken, weten we dat de omstandigheden of scope gaan veranderen. Hoe eerder we weten dat de scope veranderd, des te beter. Tenslotte kunnen we er dan naar handelen. Verder is negeren geen optie omdat dit alleen maar meer tijd, geld of kwaliteit zal kosten.

Situatie softwareontwikkeling: Stel dat het softwareteam geen veranderingen in de scope wil doorvoeren. Tenslotte: “we hebben het van tevoren niet zo afgesproken”. Dan kan dit leiden tot een product waar zowel de opdrachtgever als eindgebruiker niet gelukkig van wordt. In het ergste geval wordt de software helemaal niet gebruikt en is al het werk voor niks gedaan. Zonde van de tijd, energie en geld die erin is gestoken.

Agile toepassing: Agile teams zullen niet zomaar elke verandering omarmen. Alleen die veranderingen die ook daadwerkelijk waarde toevoegen. Wellicht dat we hierdoor minder waardevol werk links laten liggen. Dit resulteert tot eindgebruikers die software krijgen die ook daadwerkelijk aansluit bij hetgeen dat ze nodig hebben.

Lever werkende onderdelen van het project op in korte cycli

Situatie game ontwikkeling: Stel dat je de nieuwe FIFA, League of Legends, Fortnite of Call of Duty ontwikkelt. Je kunt dan het spel op de markt zetten wanneer het helemaal af is, maar liever heb je al vroegtijdig feedback om bugs boven water te halen.

Agile toepassing: Door al bepaalde spelelementen open te stellen voor een select groepje bèta testers kun je feedback ontvangen. Je wilt deze feedback in korte cycli ontvangen, zodat je geleidelijk het spel kan verbeteren.

Werk op dagelijkse basis multidisciplinair samen

Voorkom dat je in silo’s gaat werken. Dit veroorzaakt veel miscommunicatie en vertragingen. Het liefst wil je een team samenstellen dat zelfstandig werk kan oppakken en kan afronden met zo min mogelijk afhankelijkheden van andere teams.

Situatie pandemie: Tijdens een pandemie moet je snel beslissingen nemen waarbij er levens op het spel staan. Een arts infectieziektebestrijding heeft veel kennis op het gebied van infectieziekte en kan goed advies geven wat de gevolgen van bepaald beleid is. Maar het zou stom zijn om alleen maar dit type artsen bij elkaar te zetten, omdat infectieziektebestrijding niet het enige onderwerp is. Daarnaast zou het veel vertraging geven als er overlegt moet worden met andere expertises.

Agile toepassing: Een multidisciplinair team is een team dat bestaat uit verschillende specialismes (microbioloog, viroloog, epidemioloog etc.). Dit zag je bij de Coronapandemie in 2020 ook terug in het Outbreak Management Team (OMT).

Situatie marketing: Alleen marketeers in een team zetten is niet wenselijk, omdat er bij een marketingcampagne nauw samengewerkt moet worden met andere disciplines.

Agile toepassing: Een team met marketeers, designers en copywriters kunnen veel sneller ideeën delen, feedback geven en werk in productie zetten.

Projecten worden uitgevoerd door gemotiveerde medewerkers, met de support en het vertrouwen dat zij nodig hebben

Vertrouwen is een van de belangrijkste bindmiddelen van een groep. Zo laat deze meta-analyse zien dat vertrouwen tussen teamleden goed is voor de teamprestaties (De Jong, B. A., Dirks, K. T., & Gillespie, N, (2016)).

Situatie websiteontwikkeling: In een team dat websites ontwikkelt heeft de Product Owner geen vertrouwen meer in het hoger management. Ze zeggen namelijk dat de Product Owner volledige autonomie heeft over de Product Backlog, maar als het puntje bij paaltje komt mag de Product Owner niet zelf beslissen wat er op de Backlog komt te staan. De Product Owner is in de tussentijd nieuwe vacatures aan het bekijken bij andere bedrijven.

Agile toepassing: In Agile teams zit alle expertise om de beste beslissingen te maken. Je wilt niet dat beslissingen constant van hogere hand worden opgelegd. Het zou dus beter zijn geweest als hoger management de eindbeslissing aan de Product Owner overlaat aangezien hij of zij het meeste kennis heeft over de specifieke website en klant.

De effectiefste manier van informatieoverdracht is face-to-face

Het Agile Manifest is geschreven in 2001 en het was toen nog veel minder gebruikelijk om thuis te werken. Toch kun je je afvragen hoe effectief het is als je steeds communiceert via e-mail of chatapplicaties (alleen maar woorden). Bellen is al beter (stem) en videobellen (mimiek) al helemaal. Simpelweg omdat je meer communicatiekanalen hebt en daardoor minder langs elkaar heenpraat. Maar bij face-to-face heb je ook nog lichaamstaal, van het gehele lichaam in plaats van alleen een schermpje van iemands gezicht en torso. Vandaar mijn advies om de belangrijkste meetings in persoon te doen.

Situatie directieteam: Het directieteam maakt beslissingen op basis van rapportages die zijn geleverd vanuit de operationele teams. Ze merken alleen dat de verslagen erg mooi zijn, maar toch niet voor een diepgaand begrip zorgen. Bovendien is een rapport éénrichtingsverkeer.

Agile toepassing: Door face-to-face aanwezig te zijn bij de Sprint Review kan één van de directieleden goed op de hoogte zijn van een team en gelijk vragen stellen waardoor het begrip toeneemt. Verder hoeft het operationele team geen rapportages te maken waardoor ze de tijd kunnen besteden aan het daadwerkelijk bouwen van het product.

Een werkend product is de belangrijkste indicator van vooruitgang.

Als je écht wilt weten hoe het product ervoor staat, dan kun je je niet alleen baseren op mooie grafieken en progressiebalkjes. Zodra je daadwerkelijk iets kan zien en er feedback op kan geven, weet je als team dat je de Stakeholders goed hebt begrepen of de plank hebt misgeslagen.

Situatie websiteontwikkeling: Aan een Developer wordt gevraagd hoe de voortgang erbij staat van een bepaalde functionaliteit waar de Developer al een maand mee bezig is. Als de Developer zegt: “Ja goed, maar ik kan nog niks laten zien, dat doe ik pas als alles helemaal af is.” Dan moeten er alarmbellen gaan rinkelen.

Agile toepassing: Er is namelijk niet echt inzicht in de voortgang. Pas als we daadwerkelijk iets zien kunnen we zeggen of we goed op weg zijn.

Zoek naar een constant ontwikkeltempo

Het liefst wil je er een gewoonte van maken wanneer je iets oplevert. Door bijvoorbeeld elke twee weken met elkaar af te stemmen. In Scrum zijn dit je Sprints.

Situatie bouwsector: Een bouwbedrijf werkt in piekperiodes gevolgd door vertragingen. Dit kan leiden tot verlies van effectiviteit en hogere kosten.

Agile toepassing: Met Agile werken streven we naar een constant bouwtempo. Waardoor mensen niet in het weekend of na werktijd hoeven te werken.

Situatie vergaderruimtes: Na onze planningsvergadering kijken we weer druk in onze agenda’s wanneer we weer een keer bij elkaar kunnen zitten. Naast dat het ontzettend lastig is om een gaatje te vinden wanneer iedereen kan, is het ook ontzettend frustrerend om dit steeds opnieuw te doen.

Agile toepassing: De Agile manier is om er een gewoonte van te maken en in bijvoorbeeld sprints van twee weken te werken. Elke twee weken hebben we op de donderdagochtend onze Sprint Planning waardoor we onze vergaderzaal het hele jaar voorruit kunnen boeken.

Besteed voortdurend aandacht aan hoge kwaliteit.

Situatie marketing: Een marketingteam concentreert zich op het snel uitbrengen van campagnes zonder zorgvuldige planning en controle van de inhoud. Dit kan leiden tot inconsistentie en verwarring bij het publiek.

Agile toepassing: Een Agile marketingteam zal constant letten op de kwaliteit om de effectiviteit van de marketinginspanningen te vergroten.

De eenvoud staat centraal

Situatie bedrijfsprocessen: Bedrijven met complexe en verwarrende processen kunnen voor veel vertraging zorgen.

Agile toepassing: Agile bedrijven proberen onnodige stappen in bedrijfsprocessen te elimineren en te versimpelen, zodat je werkt vanuit een constante flow. Dit zie je ook veel terug in Lean.

De beste ontwerpen komen voort uit zelforganisatie

Het team heeft de expertise en het specialisme. Je wilt voorkomen dat een manager gaat bepalen wat en hoe iets gedaan moet worden, terwijl hij of zij het minste verstand heeft van het specifieke product. De manager kan natuurlijk meedenken, maar de beste ideeën komen voort uit expertise van het team.

Situatie projectmanagement: Een projectmanager dicteert elk detail van projectplanning en -uitvoering, waardoor teamleden weinig ruimte hebben voor inbreng en creativiteit.

Agile toepassing: Een zelforganiserend Agile team zorgt zelf voor de planning en uitvoering, waardoor ze flexibeler reageren op veranderende omstandigheden en betere oplossingen bedenken vanuit hun expertise.

Reflecteer geregeld op hoe de samenwerking verbeterd kan worden

Hier kunnen we kort over zijn, want dit is gewoon je Scrum Retrospective.

Samenvattend: wat zijn de 12 Agile principes?

Je weet nu de 12 Agile principes en hoe ze in de praktijk tot uiting komen. Alleen hoe geef je dit vleugels binnen jouw eigen team? Hier zijn enkele suggesties:

 1.  Verspreid dit artikel onder al jouw teamleden, zodat de Agile principes bij iedereen op de radar staan.
 2.  Evalueer tijdens een Sprint Retrospective. Kijk samen met het team naar de Agile principes en bespreek wat hartstikke goed gaat en waar ruimte is voor verbetering.
 3. Als je diepgaandere begeleiding zoekt kun je overwegen om met een van onze Agile coaches in gesprek te gaan. Wij kunnen je helpen bij het implementeren van de Agile principes binnen jouw team of organisatie.

Als je extra ondersteuning nodig hebt, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen via info@agilescrumgroup.nl of bel ons op 020 2614 195. We staan klaar om je te helpen!

Ook interessant:

Bronnen:

De Jong, B. A., Dirks, K. T., & Gillespie, N. (2016). Trust and team performance: A meta-analysis of main effects, moderators, and covariates. Journal of Applied Psychology, 101(8), 1134.

Over de auteur: Rob Koppenaal

Rob is Agile coach en trainer. Met zijn ervaring uit informatiekunde, toegepaste cognitieve psychologie, datingcoach, Product Owner en Scrum Master / Agile Coach van vele teams geeft Rob het theoretische kader met praktische oefeningen om blijvende veranderingen te realiseren. Met het resultaat dat er een hoop wordt gelachen en cursisten met motivatie en kennis naar huis gaan. Naast anderen helpen te ontwikkelen, is Rob ook altijd bezig met zichzelf te verbeteren.