slim
samen
werken

Scrum Values: Een lesje Scrum waarden

Wij zijn totaal gefascineerd door de werking van Agile teams. Zowel hoe een goed samenwerkend team iets creëert als hoe een teamlid de werking én de prestaties van een organisatie kan beïnvloeden.

scrum values illustratie waarden

Eerst nog even kort over Scrum en Agile

De Agile beweging begon als een methode om software te ontwikkelen in een iteratief proces. In plaats van een begin-tot-eind project dat noch flexibiliteit noch scopeverandering toestaat, werkt Scrum volgens iteratieve processen. Dit maakt een reeks versies mogelijk die steeds dichter bij het gewenste resultaat komen.

De Agile methodologie werd vervolgens steeds meer onderzocht, onderwezen en geïmplementeerd in de non-IT kant van het bedrijfsleven en non-profit. Het werd een serieus alternatief voor regulier projectmanagement. De sleutel tot een Agile Framework is een incrementeel proces, waarbij het project verdergaat wanneer de uitkomsten van één iteratie het begin zijn van de volgende.

Scrum is een telg van de Agile familie (net als Lean overigens) en beschrijft het proces van hoe teams samenwerken om snel op verandering van de projectscope te anticiperen, maar ook te reageren op veranderende marktomstandigheden. Kortom, het beschrijft een team dat flexibel is, zeer communicatief, gedisciplineerd en in staat om complexe projecten te voltooien.

Scrum Values (waarden)

Scrum is uniek omdat het zich concentreert rondom individuen én hun interactie, in plaats van op processen of hulpmiddelen. Het is ook georganiseerd rondom enkele gemakkelijk te begrijpen waarden die alle teams zouden kunnen benutten. Die waarden, Betrokkenheid, Focus, Openheid, Respect en Moed, zijn als volgt gedefinieerd:

Betrokkenheid

Het team wordt gestuurd door realistische doelen en een “all-in” teamwork-benadering is verplicht. De doelen zijn realistisch en teruggebracht tot duidelijk definieerbare eenheden, zodat de verantwoordelijkheden duidelijk worden bepaald en de teamleden hun verplichtingen kunnen nakomen.

Focus

Met de juiste betrokkenheid en duidelijke gedefinieerde doelen, concentreren de teamleden zich op hun eigen taken, wetende dat ieder van de andere teamleden dat ook doet. Omdat het Scrum proces iteratief is, richten teamleden zich slechts op een paar zeer specifieke doelen tegelijk en worden blokkades snel verwijderd.

Openheid

Eén van de kritische waarden van Scrum is openheid en transparantie. Het werk van elk teamlid moet beschikbaar zijn voor analyse en suggesties voor verbetering door de anderen. Dit kan een uitdaging zijn voor teamleden die zich bedreigd voelen door samenwerking, dus het is nuttig om dit niet als micromanagen te beschouwen, maar als een waarde die is gebaseerd op de Agile principes van empirisme: transparantie, introspectie en aanpassing. Empirisme beweert dat kennis voortkomt uit datgene wat al bekend is.

Respect

Een belangrijk principe van Scrum is respect. Dit gaat verder dan de regel die je misschien van huis uit hebt meegekregen “Ga om met een ander, zoals je ook wilt dat zij met jou omgaan” Leg de verantwoordelijkheid in het team om respectvol met elkaar om te gaan. Ken hierbij elkaars sterke en zwakke punten en zorg dat je als team in balans bent. De teamdoelen worden niet gehaald als er zelfs maar één persoon ondermaats presteert.

Moed

Waarom zou “Moed”, eigenlijk klinkt het in het Engels (Courage) beter, specifiek worden genoemd, denk je? Scrum gaat in de basis over eerlijk zijn naar iedereen binnen je team. En, eerlijkheid, dat kan soms pijn doen. Er is daarom moed voor nodig om op te komen tegen een teamlid, om hem of haar verantwoordelijk te houden. Ook om de “wij hebben het altijd zo gedaan” of “het is niet mijn werk” mentaliteit te overwinnen. Scrum gaat over het team vragen wat kunnen we leren en eerlijk naar jezelf toe zijn: deed ik echt het beste wat ik vandaag had kunnen doen?
Uiteindelijk is een team dat een Agile methodologie omarmt, bezig met een verandermanagement traject. Scrum is meer dan een eenvoudige richtlijn voor het volgende project.

In de officiële Scrumguide staat het als volgt: Scrum is eenvoudig te begrijpen en moeilijk te beheersen. Het naleven van de bovenstaande waarden zou echter veel teams moeten helpen die last hebben gehad van onvoldoende prestaties en hen kunnen helpen een solide basis te creëren voor het maximaliseren van het teampotentieel.

Ook interessant:

Volg ons op LinkedIn (we delen onze blogs met je)

 

Over de auteur: Willemijn van Lier

Willemijn is Zelforganisatie- en Agile Coach. Haar passie om teams in beweging te krijgen is merkbaar zodra ze de ruimte binnen stapt. Zij benadrukt dat vertrouwen, autonomie en purpose de basis vormen voor succesvolle teams. Dit stimuleert dat teams zelf de verantwoordelijkheid voelen om gezamenlijke resultaten te behalen. Willemijn vertaalt makkelijk theorie naar praktijk; actie wakkert het leervermogen aan en daarmee de potentie om als team te groeien.