slim
samen
werken

Transformeren naar een Agile organisatie

Agile werken, iedereen heeft het erover maar wat is het precies? En nog belangrijker, hoe kan je als bedrijf ervoor zorgen dat iedereen ook echt Agile gaat werken?

Agile = wendbaar
Agile is Engels voor wendbaar. Net zoals Lean onderdeel is van de Agile familie, is Scrum dit ook. Samen met nog ongeveer 40 andere Agile methoden. Ze hebben allemaal gemeen dat ze bedacht zijn om toe te worden gepast in een snel veranderende omgeving. Een belangrijk kenmerk is dat ze ook een andere rol vereisen van de personen die het toepassen. Net zoals je bij Lean de werkvloer zelfstandig weer iedere dag verbeter ideeën laat aandragen, zo is bij Scrum, het team zelf verantwoordelijk voor het projectresultaat. De traditionele projectleider die vroeger deze verantwoordelijkheid droeg is vervangen door een Scrum Master die alleen begeleidt, en inspireert om nog meer projecten met Scrum op te pakken.

Iedereen doet mee
Een groot verschil tussen Lean als proces verbetermethode en Scrum als zijn projecten-evenknie is het enthousiasme van de personen die er mee (moeten) werken. Waar Lean wordt gezien als een noodzakelijk kwaad, is Scrum een methode die door werknemers met beide handen wordt aangegrepen (uitzonderingen daargelaten natuurlijk). Waarom? Nou eigenlijk vindt iedereen het leuk dat zij met deze vorm van Agile werken meer eigen verantwoordelijkheid dragen voor hun werk.

Niet alleen voor projecten
Deze zelfstandigheid (of zelfsturendheid) die we hiervoor bespraken, kan breder worden getrokken binnen een organisatie dan alleen de inzet bij projecten. Je kan ook teams die in de lijn werken op deze manier laten samenwerken. Ze zijn dan gezamenlijk verantwoordelijk voor het behalen van vooraf afgesproken team- of afdelingsdoelstellingen. De rol van de leidinggevende van dit team of deze afdeling vervalt en wordt (tijdelijk) vervangen door die van coach.

Hoe kom je hier?
Vanzelfsprekend is een wijziging van wat hierboven is beschreven niet in een dag geregeld. Deze Agile Transformaties kennen een aantal belangrijke wijzigingen. Allereerst moeten medewerkers en management worden meegenomen en getraind in deze nieuwe manier van samen werken.

Na het trainen, moet iedereen ook in de praktijk worden begeleid bij het nieuwe slimmer samen werken. Door middel van een ervaren coach worden medewerkers aan de hand genomen in de vernieuwde samenwerking. Deze Agile coach laat in de eerste fase zien hoe alles werkt en laat vervolgens steeds meer over aan de eigen medewerkers. Hierdoor kunnen zij op een vertrouwde manier met Agile aan de slag.

De rol van Human Resources
De eigen verantwoordelijkheid en het vaak wegvallen van een direct leidinggevende hebben ook implicaties op HR vlak. De wijze van beoordelen van medewerkers zal veranderen. Daarnaast wordt ook het type medewerker dat past bij deze organisatie nog weleens anders.

Allereerst de wijze van het beoordelen van medewerkers. Door het wegvallen van de traditionele manager is er geen direct leidinggevende meer die een medewerker kan beoordelen. Een mogelijkheid is dat collega’s elkaar gaan beoordelen.

Naast het aannemen van een ander profiel medewerkers, moeten ook huidige medewerkers extra ondersteund worden. Niet alle medewerkers zullen in staat zijn om te participeren in een team waarbij er gedeelde verantwoordelijkheid is.

Agile management
Niet alleen van medewerkers wordt een hoop verandering verwacht, maar ook het management heeft een cruciale rol in een transformatie naar een Agile organisatie. Waar een traditionele manager gewend is in een top-down hiërarchie te sturen en te controleren werkt een Agile manager op basis van vertrouwen. Daarnaast ben je als wendbare organisatie veel meer in contact met de klant en met zijn of haar wensen. Een Agile management is continue bezig om de visie hierop af te stemmen en bij te stellen. De tijd van strategische vijfjarenplannen is in een Agile organisatie dan ook definitief voorbij.

Vraag jij je af of jouw organisatie klaar is om Agile te werken? Neem dan contact met ons op en wij helpen je verder.

 

Over de auteur: Rik van der Wardt

Rik is Agile Coach met specialisatie op innovatie en zelforganisatie. Zijn expertise ligt op het ontwikkelen van teams die zelf verantwoordelijkheid nemen voor hun werk en tot waardevolle vernieuwing komen. Dit doet hij door het inzetten van elementen uit het Agile gedachtegoed, het aanspreken van intrinsieke drive, een dosis gezond verstand en aanstekelijk enthousiasme.