slim
samen
werken

Het Spotify Model: Agile en Scrum voor grote organisaties

Karakteristiek voor een organisatie met een Agile mindset zijn de zelfsturende teams die Agile methoden, zoals Scrum, toepassen op projecten. Maar hoe gaat dat in z’n werk wanneer meerdere zelfstandige teams aan eenzelfde product of dienst werken? Hoe faciliteer je een optimale samenwerking tussen teams? Wie draagt verantwoordelijkheid over het geheel? Bij Spotify hebben ze een manier gevonden om een Agile manier van werken tot in de vezels door te voeren. Het organisatiemodel van Spotify dient inmiddels voor diverse multinationals, waaronder ING, als voorbeeld. In dit artikel wordt het zogeheten Spotify Model onder de loep genomen.

Agile en Scrum voor grote organisaties

Een Scrumteam is over het algemeen een groep van 7 tot maximaal 11 mensen bestaande uit een:

  • Product Owner: vertegenwoordigt de belangen van de stakeholders en beheert de product backlog.
  • Scrum Master: ondersteunt en faciliteert het proces en het Scrumteam.
  • Ontwikkelteam: een multidisciplinaire groep van 5 tot 9 werknemers die verantwoordelijk zijn voor het afleveren van een product of dienst na elke sprint.

Maar hoe wordt een project aangepakt dat in omvang en complexiteit niet door een team van 11 mensen maar door bijvoorbeeld 1000 of meer mensen moet worden volbracht? Zijn er dan meer teams nodig? En worden deze Scrumteams dan groter? En hoe werken de verschillende teams vervolgens samen? Wie neemt de leiding over het geheel?

Het organisatiemodel van Spotify

Bij de van oorsprong Zweedse muziek- en video- streamingsdienst Spotify evolueerde het gebruik van diverse Agile methoden tot een organisatiemodel die tegenwoordig bekend staat als het Spotify Model. Spotify is sinds de oprichting in 2006 uitgegroeid tot een service met maandelijks 140 miljoen actieve gebruikers die toegang hebben tot zo’n 30 miljoen liedjes. Het bedrijf telt ruim 1600 werknemers en genoot in 2015 een omzet van 2,18 miljard dollar. Geen wonder dat veel organisaties, waaronder ING, het organisatiemodel van Spotify hebben gekopieerd en geadopteerd.

Het Spotify Model

Het Spotify model is opgebouwd uit: Squads, Tribes, Chapters en Guilds.

totaalplaatje spotify model

Squads

De basis van het Spotify model wordt gevormd door de Squads.

Een Squad is vergelijkbaar met een Scrumteam. Een Squad is zelfsturend en bij Spotify is het de bedoeling dat een Squad ook echt aanvoelt als een mini-startup die met een multidisciplinair team alle kennis en competenties in huis heeft om een product of dienst van ontwerp tot eindproduct op te leveren. Elke Squad krijgt in het geval van Spotify een lange termijn missie waarbij ze verantwoordelijk worden gehouden voor het ontwikkelen en verbeteren van onderdelen van de muziekdienst.

Spotify model foto

Omdat de Squad zelfsturend is ontbreekt er een teamleider. Wel is er een Product Owner. De Product Owner is verantwoordelijk voor het prioriteren van het werk dat gedaan moet worden door het team maar bemoeit zich verder niet met hoe het team werkt.

De Product Owners van verschillende Squads werken samen om een roadmap te ontwikkelen die laat zien wat de strategische koers van het bedrijf is en elke Product Owner vervaardigt vervolgens op basis hiervan een passende product backlog voor haar team.

Verder heeft een Squad toegang tot een Agile Coach die het team helpt om obstakels te identificeren en te verhelpen en de manier van werken continu te verbeteren. De Agile Coach organiseert tevens de Retrospective en de Sprint planning meeting.

Lees meer over Scrum opschalen: Wat is Scrum@Scale?

Tribes

Een Tribe is een groep Squads die aan dezelfde of gerelateerde producten of diensten werken.

tribes uit het spotify model

Een Tribe kan gezien worden als een soort incubator van een groep mini-startups met een zekere vrijheid en autonomie. Elke Tribe heeft een Tribe leider die verantwoordelijk is voor het faciliteren van een optimale werkomgeving voor de Squads. Normaalgesproken bevinden de Squads van een Tribe zich in hetzelfde kantoorgebouw zodat samenwerking tussen de verschillende teams wordt bevorderd.

De grootte van een Tribe is vaak niet groter dan 100 man. De reden voor de beperkte grootte van een Tribe is dat mensen niet in staat zijn om meer dan 100 sociale relaties te onderhouden.

Om op de hoogte te blijven van elkaars werk worden er op regelmatige basis bijeenkomsten georganiseerd waar alle teams binnen een Tribe hun werk aan elkaar kunnen demonstreren.

Scrum of Scrums

Het komt regelmatig voor dat Squads die aan eenzelfde product werken afhankelijk van elkaars werk zijn. Bijvoorbeeld omdat een deelproduct eerst door een bepaalde Squad getest moet worden voordat de andere Squad het kan implementeren.

Om ervoor te zorgen dat de verschillende Squads elkaar zo min mogelijk ophouden in de voortgang van een bepaald project worden er zogenaamde Scrum of Scrums georganiseerd. Een Scrum of Scrums is een bijeenkomst waarin elk team vertegenwoordigd is door een afgevaardigde en waar de werkzaamheden van de teams op elkaar worden afgestemd.

Chapters en Guilds

Omdat binnen de organisatie alle werknemers met dezelfde expertise uitgesmeerd zijn over verschillende multidisciplinaire Squads zijn er Chapters en Guilds die de mensen met dezelfde expertise en vaardigheden bij elkaar brengen.

het spotify model chapters

Een Chapter bestaat uit de werknemers met dezelfde expertise binnen een Tribe. Denk bijvoorbeeld aan een Chapter van web ontwikkelaars. Onder leiding van een Chapter- leider, die zelf ook onderdeel uitmaakt van een Squad, wordt er regelmatig onderling overlegd om ervaringen, kennis en uitdagingen met betrekking tot hun vakgebied te bespreken. Tevens heeft de Chapter-leider de verantwoordelijkheid om werknemers te begeleiden in hun groei en ontwikkeling van vaardigheden en het bepalen van de salarissen.

Guilds

Een Guild is een groep werknemers met dezelfde expertise en/of interesses die niet beperkt zijn tot de Tribe maar verspreid zijn over de gehele organisatie. Zo is er dus bijvoorbeeld ook een webontwikkelaars Guild of een Agile Coach Guild. Eens in de zoveel tijd worden er door de Guild coördinator bijeenkomsten georganiseerd waarbij alle werknemers met dezelfde expertise bij elkaar komen om kennis en ervaringen te delen en de organisatie in zijn geheel verder te helpen en te verbeteren.

 

het spotify model guilds

Wanneer er door meerdere teams aan dezelfde deelproducten wordt gewerkt is het gebruikelijk om iemand verantwoordelijk te maken voor het geheel van een bepaald deelproduct en/of voor het geheel van het eindproduct. Bij Spotify is er bijvoorbeeld een System Owner die verantwoordelijk is voor de werking van Spotify op een bepaald systeem zoals bijvoorbeeld op Android of Windows. En tevens is er een Chief Architect die de gehele Spotify- architectuur in de gaten houdt en in lijn laat zijn met de actuele visie van Spotify.

De kracht van het Spotify Model

De kracht van het Spotify model is dat enerzijds werknemers met diverse expertises gegroepeerd (in Squads) samenwerken om geheel zelfstandig een product of dienst op te leveren en anderzijds werknemers met dezelfde expertise (in Chapters en Guilds) in staat worden gesteld om onderling kennis en ervaringen te delen zodat ze zich op het gebied van hun expertise kunnen door ontwikkelen. Deze transitie vraagt overigens wel veel van een Agile HR afdeling, maar dat zou geen reden mogen zijn niet aan deze transitie te beginnen.

Behalve het Spotify model zijn er meer manieren om binnen een grote organisatie een Agile manier van werken toe te passen, zoals LeSS, SAFe en Nexus. Wil je meer weten over deze organisatiemodellen? Of wil je dat we een keer een workshop komen geven over het implementeren van Agile in een snel groeiende organisatie? Neem dan contact met ons op via info@agilescrumgroup.nl of 020-2614195.

Ook interessant:

Volg ons op LinkedIn (we delen onze blogs met je)

Over de auteur: Thijmen Sietsma

Thijmen Sietsma is Agile Coach en consultant. Hij heeft meer dan 10 jaar ervaring als trainer, teamcoach en consultant. Zijn specialisaties zijn motivatie, organisatieontwikkeling en de Agile Mindset. Hij heeft ruime ervaring met het vormgeven van participatieprocessen en het coachen van zelforganiserende teams. Binnen de Agile Scrum Group begeleidt hij Agile Transformaties. Zijn insteek is daarbij altijd maatwerk: samen op zoek naar de cultuur en structuur die optimaal aansluit bij de unieke situatie.