slim
samen
werken

Wat is Agile project management?

Het ontwikkelen en succesvol naar de markt brengen van een nieuw product of dienst, is niet eenvoudig. Vooral in de hedendaagse snel veranderende wereld, gebeurt het maar al te vaak dat de vraag het aanbod heeft achterhaald op het moment van de introductie van een nieuw product of dienst. Als team en organisatie moet je dus een manier vinden om te gaan met deze veranderingen. Agile werken oftewel Agile project management, kan hier een oplossing zijn.

Wat is Agile project management? Ontdek het in deze blog!

Agile Project Management

Wat is Agile project management?

Een goede uitgangspositie voor een definitie is terug te vinden in de Agile waarden van het Agile Manifesto:

  • Mensen en hun onderlinge interactie gaat boven processen en hulpmiddelen;
  • Werkende software boven allesomvattende documentatie;
  • Samenwerking met de klant boven contractonderhandelingen;
  • Inspelen op verandering boven het volgen van een plan.

Dit kun je samenvatten in de volgende definitie:

“Agile project management is een iteratieve ontwikkelingsmethode waarin communicatie en feedback tussen mensen, aanpassing aan veranderingen en het leveren van resultaten die werken, centraal staan.”

In deze blog ga ik in op de manier waarop bij een Agile project wordt omgegaan met de stuurmiddelen scope, kosten, tijd en kwaliteit.

Wat zijn de project management stuurmiddelen?

Bij project management maken we traditioneel gebruik van een aantal stuurmiddelen. De meest toegepaste zijn: scope, kosten, tijd en kwaliteit. Bij traditioneel project management wordt geprobeerd om al deze belangen onder controle te houden. Dat wordt gedaan door vooraf de scope en de gewenste kwaliteit te bepalen en te fixeren. Vervolgens wordt bepaald hoeveel tijd en geld er nodig is om dit te realiseren. Tijdens de uitvoering wordt alles gedaan om binnen deze vooraf gefixeerde begrenzingen te blijven. Onderstaande figuur geeft dit weer.

wat is agile project management iron triangle

De praktijk is echter weerbarstig. De scope blijkt gedurende het project te wijzigen, gaandeweg blijkt niet alles van tevoren helemaal helder te zijn en doen er zich gegarandeerd onvoorziene problemen voor. Omdat de scope vaak heilig is, is de verleiding groot om concessies te doen aan de kwaliteit. Immers, testen vinden pas plaats aan het eind van een project.

Tijd en geld, dat eerder is opgegaan aan onvoorziene zaken, wordt ‘terugverdiend’ tijdens het testen. Als dat niet voldoende is om binnen tijd en budget te blijven, wordt er meer tijd en budget ‘geregeld’. Ook hier wordt gebruik gemaakt van dezelfde stuurmiddelen. We bepalen de scope en de benodigde kwaliteit van de wijziging, fixeren dit en bepalen vervolgens hoeveel tijd en budget er nodig zijn voor de realisatie. Feitelijk doen we hetzelfde als we deden voor het totale project.

Bij Agile project management zien we nog steeds dezelfde stuurmiddelen. Echter we gaan er anders mee om. Op basis van een initiële scope/productvisie worden budget, tijd en kwaliteit gefixeerd. De scope wordt dan het middel waar onvoorziene zaken en/of gewijzigde inzichten, mee opgevangen kunnen worden. Onderstaande figuur geeft dit weer.

wat is agile project management iron triangle

Het Agile uitgangspunt dat er een waardevol en bruikbaar product of dienst wordt opgeleverd, is hierbij een belangrijk gegeven. De productvisie, waaruit blijkt welk probleem opgelost wordt en/of welk voordeel er ontstaat, is hierbij leidend. Dit betekent dat het voor elke functionaliteit helder is wat de bijdrage is aan het behalen van de productvisie. Deze kennis wordt vervolgens consequent gebruikt om te prioriteren zodat de waardevolste functionaliteiten als eerste worden opgeleverd.

Vervolgens wordt per iteratie (van 2, 3 of 4 weken) bepaald welke waarde er in de iteratie geleverd wordt waardoor de productvisie dichterbij komt. Hierbij kun je de iteraties zien als kleine fixed-price projectjes. Let wel, tijdens de eerste iteraties van een project zal er geleerd moeten worden met welke snelheid geleverd kan worden. Echter, na verloop van een paar iteraties is dat bekend en zal het team opleveren conform haar belofte. Door steeds kleine stukjes waarde op te leveren die invulling geven aan de productvisie, wordt er gewaarborgd dat er altijd een product of dienst wordt opgeleverd dat, gegeven de tijd en budget, een maximale invulling geeft aan de productvisie.

Deze manier van project management vraagt een andere manier van ‘kijken’ van de stakeholders. Dit vereist van de stakeholders een versterkte focus en bewustwording van wat de productvisie is en wat nodig is om de productvisie te realiseren.

Ook vanuit een budgettair/financieel oogpunt moet anders naar projecten worden gekeken. Traditioneel is men gewend om de hoeveelheid budget 1 op 1 te koppelen aan de scope. M.a.w. of een project conform plan verloopt wordt vaak vastgesteld door de gerealiseerde scope te vergelijken met de hoeveelheid budget dat werd gebruikt. Ook hier moet gekeken worden of met iedere iteratie inderdaad de invulling van de productvisie dichterbij komt. Op die manier weet je of de gedane investering ook de moeite waarde was.

Wil je eens doorpraten met een van onze ervaren coaches of trainer’s over wat Agile werken jou kan opleveren? Bekijk dan eens onze agile en scrum trainingen of neem contact op via 020 2614 195 of info@agilescrumgroup.nl en we plannen vrijblijvend wat in.

Ook interessant

Over de auteur: Fred Batten

Fred is Agile Coach en trainer bij Agile Scrum Group. Fred heeft veel ervaring met het trainen en coachen van management en leiderschap binnen diverse organisaties. Daarnaast is hij gespecialiseerd in persoonlijke effectiviteit en het verminderen van stress en burnout binnen teams. Deze combinatie van ervaringen maakt dat Fred organisaties en teams goed kan helpen met Agile werken.