slim
samen
werken

Sandbox, Scrum in een dag bij Alligator Plastics

Bij Alligator Plastics, een zeer innovatieve ontwikkelaar en producent van spuitgietproducten in Eindhoven, bestaat de behoefte om nog sneller samen met klanten producten te ontwikkelen.

Om deze productontwikkeling nog sneller en efficiënter te kunnen doen, kwam Annemiek Adams, Manager Marketing & Branding bij Alligator Plastics, uit bij Scrum.

Annemiek Adams kreeg het idee om een Sandbox dag te organiseren na het volgen van een Scrum Master training bij Agile Scrum Group en het voeren van gesprekken met andere bedrijven waar het  Scrum Framework wordt toegepast. Het doel van deze dag was om samen met een team, bestaande uit betrokkenen rondom de productontwikkeling, al ‘scrummend’ te komen tot een draaiboek voor een op Scrum gebaseerde aanpak.

Wat is een Scrum Sandbox?

Een Sandbox is een op Scrum gebaseerde methode waarin een multidisciplinair team binnen een dag klantwaarde creëert.
De dag zelf bestaat uit twee Sprints, een in de ochtend en een in de middag.
Tijdens deze Sprints komen alle in Scrum voorkomende ceremonies aan bod.
Aan het begin een Sprint Planning. Hierin selecteert het team de Product Backlog Items, ook bekend als User Stories. Halverwege elke Sprint vindt een Daily Scrum plaats en aan het einde van elke Sprint volgen een Sprint Review en een Sprint Retrospective.

Sandbox Scrum in een dag Sandbox dag bij Alligator Plastics

De voorbereiding

Voor deze Sandbox dag werd een team samengesteld waarbij de Manager Engineering de rol van Product Owner vervulde. De multidisciplinaire Developers (voorheen het Development Team genoemd) zijn medewerkers van alle afdelingen betrokken bij de productontwikkeling. Zoals een Projectleider Engineering, Gereedschapsmaker, Proefspuiter, Engineer, Manager Operations en een Sales Manager. Ook namen twee engineers van een van de klanten van Alligator Plastics deel aan dit team. De rol van Scrum Master werd ingevuld door Annemiek Adams samen met een Agile coach van de Agile Scrum Group.

Voorafgaande aan de dag heeft de Product Owner het doel van de Sandbox bepaald. Namelijk te komen tot een handboek waarin beschreven staat hoe Alligator Plastics Scrum gaat gebruiken tijdens een productontwikkeling pilot.
Aan de hand van dit doel heeft de Product Owner een Product Backlog opgesteld.

In de week voorafgaande aan de Sandbox heeft de Agile coach van Agile Scrum Group alle Developers uitleg gegeven over Scrum. Ook zijn de Product Backlog items in een Product Backlog Refinement sessie besproken door het gehele Scrum Team.
De reden hiervoor was om ervoor te zorgen dat het team tijdens de Sandbox goed op de hoogte was van de werkwijze en doelstellingen en zo een vliegende start kon maken met waarde creatie.

Het verloop van de Sandbox

Aan het begin van elk dagdeel van 3 uur selecteerde het team de klantwensen die zij gingen omzetten in klantwaarde.
Aan het einde van het dagdeel (de Sprint) vond een Sprint Review plaats. Hierin presenteerde het Development Team de oplevering van die Sprint aan interne en externe stakeholders. De feedback die hierop kwam, was input voor de tweede Sprint.

Sandbox Scrum in een dag Aan het einde van die tweede Sprint kon het Scrum Team het handboek presenteren. De doelstelling van de Sandbox was hiermee behaald!

Daar waar het normaal gesproken waarschijnlijk enkele weken zou kosten om te komen tot een handboek om een nieuwe manier van productontwikkeling te beschrijven, heeft Alligator Plastics dit in 1 werkdag weten te realiseren.
Omdat daarnaast de eindklant nauw betrokken is geweest bij het schrijven van het handboek, is de klantwaarde tijdens de pilot vanaf het begin meegenomen. Hierdoor wordt kostbare tijd bespaard om de pilot te kunnen starten.

Sandbox Scrum in een dag Conclusie van Alligator Plastics

“Scrum helpt ons om in korte tijd een bruikbaar resultaat neer te zetten. Doordat verschillende disciplines zelf hebben meegewerkt aan dit resultaat ontstaat tegelijkertijd draagvlak voor implementatie. Een belangrijke randvoorwaarde voor succes. We gaan zeker ook sommige interne projecten op deze manier versnellen.”

Ook geïnteresseerd in het organiseren van een Sandbox bij jouw organisatie? Neem contact op met ons: tel. 020 2614 195 of info@agilescrumgroup.nl

Volg ons op LinkedIn (we delen onze blogs met je)

Over de auteur: Christiaan Kleczewski

Christiaan is Agile Coach en trainer. Zijn expertise ligt op het implementeren en begeleiden van Agile in organisaties en Scrum en andere raamwerken in teams. Dit doet hij op een pragmatische manier met aandacht voor de specifieke omstandigheden in de organisatie en de teams. Immers, organisaties en teams bestaan uit mensen en mensen zijn allemaal anders. Christiaan deelt zijn kennis en ervaring in blogs die regelmatig te lezen zijn op deze website.