slim
samen
werken

Wat is Agility? 4 tips voor het versterken van de wendbaarheid

Terminologieën, sommige bedrijven hebben er een handje van. En wellicht denk je bij de term ‘Agility’ hetzelfde. Toch is het een begrip waar je vandaag bijna niet meer omheen kan. Heb je door toenemende informatiebronnen weleens een overload aan informatie en mogelijkheden? Door de Agility van je organisatie te versterken kun je jezelf begrenzen, zonder de ogen te sluiten voor de relevante informatie.

Wat is Agility

De betekenis van Agility

Vanuit het Engels naar het Nederlands is de letterlijke vertaling van Agility: wendbaarheid. Zoek je wat breder dan wordt het ook wel omschreven als lenigheid, behendigheid, flexibiliteit. Het gaat dus over de mate van aanpasbaar vermogen, om in te kunnen spelen op veranderingen. Veranderingen die steeds sneller plaatsvinden en door de toegenomen informatiestromen ons ook steeds eerder weten te bereiken. Sluit je je ogen of surf je mee op de golven?

Hoe versterk je de Agility van jouw organisatie?

Als organisaties ervoor kiezen om Agility toe te passen in hun bedrijfsvoering, dan zie je nog wel eens dat dit te wensen over laat. Om te voorkomen dat het een soort trendy iets is, wil je dat deze nieuwe manier van werken ook in de gehele organisatie beklijft. Vaak kiezen organisaties ervoor om klein te beginnen, bijvoorbeeld door een project op te pakken op een Agile manier. Dit is zeker aan te raden, omdat je zo in kleine stappen het enthousiasme vergroot en mensen veilig stapsgewijs aan de nieuwe mindset laat wennen. Toch zie je dat er snel genoeg afhankelijkheden ontstaan in de gehele organisatie. Ook andere afdelingen worden geraakt. Daarom is het goed om ook op organisatieniveau te kijken hoe je Agile zo goed mogelijk introduceert. Om je op weg te helpen geven we 4 tips met uitleg om dit te doen.

Agility tip 1: Doorleef de purpose van de organisatie

Agility begint bij het erkennen dat een organisatie in de basis een bestaansreden heeft. Deze bestaansreden, of de zingeving, vormt het kloppende hart van de organisatie. Steeds meer bedrijven verliezen hun unieke bestaansreden doordat zij teveel meegaan in de competitiedruk om hen heen. Een gefundeerd bedrijf kenmerkt zich door een eigen purpose.

Agility tip 2: Stel de mensen centraal

De inrichting van de organisatie valt onder te verdelen in structuur, cultuur en processen. Erken dat een organisatie niet bestaat zonder haar mensen. Als je dit doet trap je minder snel in de valkuil om de systemen boven je mensen te stellen. Het zijn immers de mensen van wie wij verwachten dat zij de gedragsverandering (wendbaarheid) laten zien, stel hen dus ook centraal. Door zowel top-down als bottom-up informatie door de organisatie te laten stromen, versterk je de menselijke betrokkenheid.

Agility tip 3: Zorg dat Agility in de visie zit

Heb een duidelijke visie; waar wil je met je bedrijf naar toe? Zorg dat de route er naartoe ruimte biedt voor aanpassingen. De strategische thema’s bepaal je vaak voor meerdere jaren, de wendbaarheid zit hem in het continue signaleren van wat de prioriteiten zijn en deze strategische thema’s 1-voor-1 op te pakken. Zo kan je ze op tactisch en operationeel niveau direct in de praktijk uitvoeren. Dit voorkomt een lineair proces, welke allang zijn waarde heeft verloren gedurende de tijd.

Agility tip 4: Geef aandacht aan de thema’s die moeten veranderen

Geef aandacht aan de belangrijke organisatie-thema’s waarvan je verwacht wordt dat deze moeten veranderen. Denk aan leiderschap, mindset, way of working, capabilities, klantwaarde. Hoe vorm je nieuwe proposities op deze thema’s? Wat verwachten we van de medewerkers hierin? Hoe bepalen we de nieuwe proposities en hoe gaan we het ook daadwerkelijk doen?

Wil je meer weten over Agility in jouw organisatie? Neem contact op met Agile Scrum Group via info@agilescrumgroup.nl of bel naar 020 2614 195 en we helpen je graag verder.

Ook interessant:

Over de auteur: Willemijn van Lier

Willemijn is Zelforganisatie- en Agile Coach. Haar passie om teams in beweging te krijgen is merkbaar zodra ze de ruimte binnen stapt. Zij benadrukt dat vertrouwen, autonomie en purpose de basis vormen voor succesvolle teams. Dit stimuleert dat teams zelf de verantwoordelijkheid voelen om gezamenlijke resultaten te behalen. Willemijn vertaalt makkelijk theorie naar praktijk; actie wakkert het leervermogen aan en daarmee de potentie om als team te groeien.