slim
samen
werken

Wat is een SAFe Practice Consultant? (voorheen Program Consultant)

De SAFe Practice Consultant (SPC), voorheen ook wel de SAFe Program Consultant genoemd, is de spin in het web bij een SAFe implementatie. Maar wat betekent dit en wat doet de SAFe Practice Consultant dan precies?

Het SAFe framework en de rol van de SAFe Practice Consultant daarin

Wat is SAFe ook al weer?

Het Scaled Agile Framework (kortweg SAFe) is een framework dat erop gericht is om als organisatie wendbaar te worden door een combinatie van Lean, Agile en DevOps. Het framework is voornamelijk gericht op grotere organisaties waarin meerdere teams samenwerken binnen een zogeheten Agile Release Train (ART): een team van teams dat zich organiseert rond een waardeketen (50 – 125 personen).

Waar past de rol van SAFe Practice Consultant?

Zoals in de meeste Agile frameworks, zijn er binnen het SAFe framework verschillende rollen / verantwoordelijkheden. Voor de Agile teams zijn dit de rollen zoals deze bekend zijn binnen het Scrum framework : Product Owner, Scrum Master en Developers.

Kijkend op het niveau van de ART’s zijn er specifieke rollen gedefinieerd zoals Release Train Engineer, Solution Train Engineer, Product Management, etc.
De Safe Practice Consultant (SPC) is een rol die buiten de Agile teams en ART’s is gepositioneerd. Primair is dit degene die de verandering naar een ‘Agile Enterprise’ c.q. naar ‘Business Agility’ begeleidt.

De SPC heeft hierbij de volgende verantwoordelijkheden:

  • Het belichamen van een Lean-Agile mindset (mentaliteit);
  • Leidinggeven aan de verandering;
  • Implementeren van SAFe;
  • Coaching van de organisatie met de realisatie van ‘flow’;
  • Versnellen van de mate waarin de organisatie wendbaar is.

De SAFe Practice Consultant is de belichaming van de Lean-Agile Mindset

SPC’s zorgen dat het gesprek m.b.t. de Lean-Agile mindset plaatsvindt binnen alle afdelingen van de organisatie. Zij geven hierbij zelf het voorbeeld door Agile gedrag in de praktijk te laten zien. Concreet betekent dit het eigen maken, toepassen en uitdragen van de SAFe Core Values en SAFe Principles.

Leidinggeven aan de verandering

SPC’s weten wat er nodig is om een verandering succesvol te laten zijn. Hierbij putten ze uit hun eigen ervaring en maken gebruiken van de tools en kennis die beschikbaar is in het SAFe framework. Onderdeel hiervan is het continue uitdragen in de organisatie van de visie op de verandering, het onderhouden van de transformatie backlog, zorgen dat het veranderteam actief blijft en dat kennisdeling actief plaatsvindt binnen de organisatie.

Implementeren van SAFe

SAFe Practice Consultants gebruiken de SAFe Implementation Roadmap als middel om alle stappen te doorlopen die nodig zijn voor de implementatie van het SAFe framework. Het nauwkeurig volgen van de SAFe Implementation Roadmap zorgt ervoor dat een volgende stap in de verandering pas wordt gezet als een voorgaande stap met voldoende kwaliteit is afgerond.

De roadmap voor een SAFe implementatie

Coaching van de organisatie met de realisatie van ‘flow’

Het realiseren van ‘flow’ is een belangrijk doel van de implementatie van het SAFe framework. Kort gezegd betekent dit dat, er in een continue tempo voor de organisatie waardevolle ‘dingen’ worden opgeleverd. De SPC heeft een belangrijke rol in het bepalen en vervolgens uitdragen van wat flow betekent voor de organisatie. Dit doet de SPC door de identificatie van ‘waardeketens’ zodat niet individuele processtappen worden geoptimaliseerd maar optimalisatie plaatsvindt over de hele keten.

Andere zaken waar de SPC verantwoordelijk voor is, is de inrichting van Kanban borden om te zorgen dat strategie wordt omgezet naar operatie. Ook het helpen van de organisatie bij het bepalen van ‘flow parameters’ en het meten daarvan, hoort bij de verantwoordelijkheid van de SPC.

Versnellen van de mate waarin de organisatie wendbaar is

De SPC heeft de verantwoordelijkheid om focus te houden op de lange termijn eisen m.b.t. een wendbare organisatie. Hierbij kijken ze naar de wendbaarheid van het totale systeem. Belangrijk hierbij is aandacht voor het verder doorontwikkelen van competenties, het bestendigen van de verandering en het uitbreiden van de veranderingen naar andere delen van de organisatie.

Dus wat is een SAFe Practice Consultant?

Een SPC is de ‘spin in het web’ van de verandering die nodig is bij de implementatie van het SAFe framework om tot een wendbare organisatie te komen. Het aanstellen van een SPC is daarom vaak de eerste stap op weg naar een wendbare organisatie.

Benieuwd hoe SAFe jouw organisatie verder kan helpen, en heb je hier vragen over? Stel ze via info@agilescrumgroup.nl of  020 2614 195 en één van onze experts helpt je verder.

Ook interessant:

Bron:

Het scaled agile framework is een set organisatie- en workflowpatronen die bedoeld zijn om ondernemingen te begeleiden bij het opschalen van lean en agile praktijken. Zie voor meer details m.b.t. de rol van SPC : https://scaledagileframework.com/spc/

Over de auteur: Fred Batten

Fred is Agile Coach en trainer bij Agile Scrum Group. Fred heeft veel ervaring met het trainen en coachen van management en leiderschap binnen diverse organisaties. Daarnaast is hij gespecialiseerd in persoonlijke effectiviteit en het verminderen van stress en burnout binnen teams. Deze combinatie van ervaringen maakt dat Fred organisaties en teams goed kan helpen met Agile werken.