slim
samen
werken

Wat is een SAFe Product Owner?

De Product Owner rol is het meest bekend geworden door het Scrum Framework. Maar het werk van een Product Owner kan in een andere Agile werkwijze sterk verschillen van de Scrum theorie. Je leest in deze blog wat de rol van Product Owner inhoudt binnen het SAFe framework en wat zijn de verschillen met het Scrum Framework.

Safe product owner afbeelding met verantwoordelijkheden

De SAFe Product Owner

Het Scaled Agile Framework (kortweg SAFe) is een framework dat erop gericht is om als organisatie wendbaar te worden door een combinatie van Lean, Agile en DevOps. Het framework is voornamelijk gericht op wat grotere organisaties waarin meerdere teams samenwerken binnen een zogeheten Agile Release Train (ART): een team van teams dat zich organiseert rond een waardeketen (50 – 125 personen).

Ook binnen SAFe heeft de Product Owner de focus op het maximaliseren van waarde. Als lid van een Agile team ben je de schakel tussen de Stakeholders en de teamleden. Maar voor een SAFe Product Owner komt daar nog een derde partij bij: de andere Product Owners binnen de ART. Omdat de ART als gehele keten waarde levert aan Stakeholders, is intensieve afstemming tussen de verschillende teams noodzakelijk. De teams zijn van elkaar afhankelijk en zullen binnen dezelfde kaders aan dezelfde doelen moeten werken.

Wat zijn de taken van een SAFe Product Owner?

De SAFe Product Owner heeft dus een wat bredere focus dan de ‘standaard’ Scrum Product Owner. Het werk valt samen te vatten in vijf primaire verantwoordelijkheden:

Vertegenwoordiging van de eindgebruiker

Hoe beter je je gebruikers en andere Stakeholders kent, hoe gerichter je te werk kunt gaan. De SAFe Product Owner is de aangewezen persoon om zich te verdiepen in de verschillende eindgebruikers en andere Stakeholders. Typisch hierbij is dat de ‘eindgebruiker’ ook een ander team kan zijn: in dat geval wil je als Product Owner doorgronden welk werk dat andere team doet, en wat ze daarvoor van jou nodig hebben.

Meewerken aan de visie en roadmap

Samen met andere Product Owners en Product Management bepaalt de SAFe Product Owner de visie en roadmap voor zowel de ART als het eigen team. Een levendige roadmap helpt SAFe Product Owners om vroegtijdig afhankelijkheden met andere teams te ontdekken en af te stemmen. Gezamenlijk dragen de SAFe Product Owners hun visie uit in alles wat ze doen, bijvoorbeeld tijdens de PI planning.

Beheren en prioriteren van de Team Backlog

Alle verschillende wensen – van Stakeholders, andere Product Owners en eindgebruikers – komen samen op de Team Backlog. Deze backlog is vergelijkbaar met de Product Backlog in Scrum: al het werk dat het team nog wil gaan doen, staat hier geprioriteerd. De SAFe Product Owner hoeft niet alle items voor de Backlog zelf te bedenken, maar is wel in control: zo houdt de PO het overzicht van al het werk dat op de backlog staat, en kan de PO gericht items verfijnen en herprioriteren.

Het team helpen om waarde te leveren

Als Product Owner wil je waarde leveren aan je Stakeholders. Maar die waarde wordt pas geleverd, wanneer werk vanuit de Backlog door het team wordt gerealiseerd en vervolgens in gebruik wordt genomen door de eindgebruikers. De SAFe Product Owner helpt het team daarbij door de verschillende belangen af te wegen, een focus te leggen op kwaliteit en geregeld feedback te geven op het werk.

Feedback krijgen en verwerken

Je weet pas of werk écht waardevol is, als het na oplevering voorziet in de behoefte van een van je Stakeholders. De SAFe Product Owner speelt daarom een cruciale rol in het krijgen van feedback en zorgdragen voor het verwerken daarvan. Dat wordt makkelijker wanneer je focust op het valideren van hypotheses. Daarbij is het van belang dat je de feedback die je krijgt direct deelt met de gehele Agile Release Train.

Art agile release train

Wat is het verschil tussen een SAFe Product Owner en Scrum Product Owner?

In een SAFe context is het ‘product’ te groot om door één persoon volledig te overzien. Waarde wordt opgeleverd door een waardeketen die bestaat uit een set van producten en diensten. Op teamniveau bepaalt de PO de prioriteit van backlog items en de roadmap voor het product. Maar die roadmap en prioritering moeten wel passen binnen de visie en kaders van de gehele Agile Release Train.

Visie en strategie ligt daarom niet volledig bij de SAFe Product Owner. De PO zal, samen met andere Product Owners en Product Management, tot een gezamenlijke visie, strategie en roadmap voor de ART moeten komen. Op basis daarvan heeft de Product Owner vervolgens vrijheid om de Team Backlog in te richten. Het kan daardoor voorkomen dat SAFe Product Owners keuzes moeten maken waar ze niet volledig achter staan, maar wat voor het geheel wel de betere optie is.

Behalve een verschil in niveau van eigenaarschap, kan een relatie opbouwen met diverse Stakeholders ook uitdagender zijn voor een SAFe Product Owner. Meerdere Product Owners hebben dezelfde groep aan Stakeholders. Soms is het daarom logischer om afstemming met Stakeholders gebundeld via een Product Manager te laten verlopen. Je krijgt daardoor als PO indirecte informatie over de wensen van eindgebruikers. Dat maakt het lastiger om je goed in te leven en hun belangen te behartigen.

Op teamniveau verschilt een SAFe Product Owner dus niet van een Scrum Product Owner. Breder in de organisatie wel. De Scrum Product Owner is volledig eigenaar van een product of project, van langetermijnvisie tot concrete PBI’s. De SAFe Product Owner daarentegen is onderdeel van een groter geheel en zal zich meer moeten schikken binnen bestaande kaders.

Heb je vragen over SAFe of wil je gewoon even doorpraten over dit onderwerp? Aarzel niet en neem contact op met één van onze experts via 020 2614 195 of info@agilescrumgroup.nl

Ook interessant:

Bronnen:

Over de auteur: Fred Batten

Fred is Agile Coach en trainer bij Agile Scrum Group. Fred heeft veel ervaring met het trainen en coachen van management en leiderschap binnen diverse organisaties. Daarnaast is hij gespecialiseerd in persoonlijke effectiviteit en het verminderen van stress en burnout binnen teams. Deze combinatie van ervaringen maakt dat Fred organisaties en teams goed kan helpen met Agile werken.