slim
samen
werken

Hoe word ik een SAFe Agilist?

Wat is SAFe®?

Het Scaled Agile Framework is een model waarmee je Agile werkwijzen organisatiebreed kan opschalen (Enterprise niveau). SAFe is gebaseerd op Agile en Lean-productontwikkeling,  systeemdenken en DevOps. Als organisaties groter worden, biedt SAFe een raamwerk en een gestructureerde aanpak bestaande uit: rollen, verantwoordelijkheden en workflows, waarmee werk kan worden gepland en uitgevoerd. Dit alles gebeurt onder een paraplu van duidelijke normen en waarden. Een SAFe-Agilist houdt deze waarden bij het uitvoeren van zijn/haar werkzaamheden altijd in het vizier.

SAFe

SAFe Waarden

 • Alignment: Afstemming is nodig om gelijke tred te houden met snelle veranderingen, verstorende concurrentie en geografisch verspreide teams.
 • Built-in Quality: Ingebouwde kwaliteit zorgt ervoor dat elk element en elke stap van de oplossing, gedurende de hele ontwikkelingscyclus, conform is met de kwaliteitsnormen.
 • Transparency: Zonder openheid zijn feiten onduidelijk en is de besluitvorming gebaseerd op speculatieve aannames en een gebrek aan gegevens. Niemand kan een geheim achterhalen.
 • Program Execution: SAFe doet er niets toe als teams niet kunnen presteren en continu waarde kunnen leveren. Daarom legt SAFe een intense focus op werkende systemen en resultaten. (© Scaled Agile, Inc.)

Wat doet een SAFe Agilist?

Een SAFe® Agilist (SA) is een professional die deel uitmaakt van een Lean-Agile organisatie, of een organisatie zijn die een transformatie doormaakt richting Lean Agile. De SA is geen voorgeschreven rol binnen het Scaled Agile framework. Het is meer een “titel” die aangeeft dat een specifieke medewerker een bepaald kennisniveau heeft van het Scaled Agile Framework. Een SA bezit de basiskennis van SAFe die nodig is om de eigen rol, dus ongeacht welke, goed in te kunnen vullen binnen de eigen Scaled Agile-omgeving. Dit kunnen Product Owner of Scrum Master rollen zijn, maar ook elke andere rol die je in een willekeurig Agile team tegenkomt. Dus teamleden met een achtergrond in Verkoop, Marketing, Juridisch, Beheer of Ontwikkeling kunnen allemaal SAFe-agilisten zijn. Als SA ben je in staat invulling te geven aan je eigen rol conform de Lean Agile principes en werkwijzen. Daarnaast heb je inzicht in het hoe en waarom deze zijn toegepast in de bredere organisatie. Dat is belangrijk, omdat een complex systeem beter functioneert als alle “radertjes” in dat systeem begrijpen waarom iets in elkaar zit zoals het zit.

Hoe word je een ​​SAFe Agilist?

Zoals met alles in het leven, je leert het vooral door ervaring op te doen in de praktijk. Omdat het Scaled Agile Framework wordt toegepast in grotere organisaties zal er altijd sprake zijn van complexiteit, ruis en obstakels. Een gedegen kennis van principes en best practices kan de SAFe Agilist helpen bij het oplossen van onvoorziene problemen.

Als je overweegt een ​​SAFe-agilist te worden, dan is een certificering wel noodzakelijk. Zeker als je een nieuwe functie in een Scaled Agile-omgeving ambieert, houd er dan rekening mee dat dit vaak een vereiste is.  SAFe-certificeringen heb je in verschillende niveaus: van instapniveau tot gevorderd. Om het SAFe-certificaat op instapniveau te behalen, is een Leading SAFe®-training de eerste stap. Het volgen van een training bij een gecertificeerde trainer is vereist om toegang te krijgen tot het examen. Het volgen van de training geeft overigens geen garantie voor het behalen van het examen. Daar is sowieso ook nog wat zelfstudie voor nodig.

Hoe ziet het SAFe® 5 – examen eruit?

De vragen in het SAFe Agilist-certificeringsexamen bestaat ruwweg uit de volgende onderwerpen:

 • Agile portfoliobeheer
 • De principes van Agile productontwikkeling en Lean Thinking
 • Agile Release Trains, met de focus op gemeenschappelijke levering
 • Agile architectuur omtrent opschalen en de gebruikte methodologie
 • Leiderschap in een geschaalde omgeving

Om te slagen moeten 35 van de 45 vragen goed zijn beantwoord. Het is dus wel een zaak om dit examen goed voor te bereiden

Wat krijgt je na het behalen van het SAFe Agilist-examen?

Na het behalen van het SAFe-examen krijg je:

 • Een SAFe® 5 Agilist-certificaat in pdf-formaat
 • Gecertificeerde digitale SAFe® 5 Agilist-badge (Voor op je LinkedIn)

Heb je nog geen keuze kunnen maken en wil je nog meer weten over een SAFe training of SAFe transformatie? Neem contact met ons op om vrijblijvend telefonisch kennis te maken met een van onze ervaren Agile trainers & coaches. We beantwoorden je vragen graag via 020 2614 195 of info@agilescrumgroup.nl.

Meer lezen?

Over de auteur: Frank Verhelst

Frank is Agile Coach en Scrum trainer. Hij helpt teams met het aanleren van de routines rond Scrum en Kanban. Vanuit ‘Voordoen, na- doen, zelf doen’ is het de bedoeling de teams zo snel mogelijk op eigen kracht op gang te brengen. Frank is een gepassioneerd trainer; energie, inspireren en doen! kenmerken zijn stijl. Naast de Scrum methode heeft hij ook ervaring met Design Thinking en Design Sprints en besteedt hij veel aandacht aan het schrijven van goede User Stories.