slim
samen
werken

6 Stakeholder Management vaardigheden of skills die waardevol zijn

Welke stakeholder management skills heb je als Product Owner nodig? In een Agile wereld is het de Product Owner die primair verantwoordelijk is voor het managen van de Stakeholders, vandaag bespreken we de 6 vaardigheden die nodig zijn voor goed stakeholder management.

6 stakeholder management vaardigheden of skills die een product owner nodig heeft

Communicatief op meerdere niveaus

Stakeholder management vindt plaats op verschillende niveaus binnen een organisatie. De directie is net zo goed stakeholder als de gebruiker die een softwaresysteem gebruikt ter ondersteuning van een proces. En natuurlijk de eindklant die een dienst of product afneemt. Dit zijn stakeholders met hun eigen behoeftes maar ook met hun eigen wensen m.b.t. de manier waarop ze betrokken willen worden. Ook de manier van communiceren kan totaal verschillend zijn. Een goede Product Owner begrijpt deze verschillen en heeft de vaardigheden om de manier van communiceren er op aan te passen.  

Teamdynamiek

De stakeholders die betrokken zijn bij de ontwikkeling van een product zijn niets meer of minder dan een team. Dit wordt vaak over het hoofd gezien, maar als de Product Owner de stakeholders als een team ziet, helpt dat om eenvoudiger tot besluiten te komen. In de praktijk betekent dit dat alle stakeholders worden betrokken in het proces, waardoor de collectieve wijsheid uit de groep wordt benut om bijvoorbeeld te bepalen wat het belangrijkst is om als eerste te ontwikkelen. Echter zoals in alle teams zal er sprake zijn van ongelijkwaardigheid: one-man-shows,  uitgecheckte stakeholders en weerstand. Het is dan de taak van de Product Owner om hier interventies op te plegen. Bijvoorbeeld door het toepassen van werkvormen die de teamdynamiek versterken. Liberating Structures kunnen hier bijvoorbeeld goed bij helpen.

Focus

De volgende stakeholder management skill is Focus. Vaak is er sprake van een grote hoeveelheid stakeholders. Doordat ze allemaal hun eigen wensen & ambities hebben, zorgt dat voor een enorme behoeftelijst. Het is aan de Product Owner om te bepalen wat hij/zij oppakt en focus te behouden op de geselecteerde items. “Keep the end in mind”, zijn we nog bezig met zaken die bijdragen aan de realisatie van de visie? Dat is een vraag die de Product Owner zichzelf continue moet stellen.

Mandaat en beslissingen kunnen nemen

Idealiter komen stakeholders onderling tot een besluit over wat in welke volgorde gerealiseerd moet worden. Echter, het zal ook voorkomen dat dit niet lukt en dat de Product Owner een besluit moet nemen. Een besluit waar niet iedereen zomaar achter staat. De Product Owner moet het lef hebben om risicovolle beslissingen te nemen, knopen door te hakken en daarmee het ritme van het project te bevorderen, zodat zaken niet stil komen te liggen. Soms betekent dat ook vanuit een kritische bril zaken afkeuren. De skill om mandaat en beslissingen te kunnen nemen is dan ook essentieel bij stakeholder management.

Pragmatisch visionair

Stakeholders hebben verschillende wensen, behoeftes en ambities. Het is de taak van de Product Owner om dit om te zetten in een visie die ‘allesomvattend’ is. Vervolgens is het de kunst om het onzichtbare zichtbaar te maken en mensen mee te nemen in de visie. Om van prototype te komen tot daadwerkelijke realisatie van een product of dienst.

Vertrouwen kunnen creëren

Wellicht is dit wel de belangrijkste skill die nodig is. Als er tussen stakeholders geen vertrouwen is, dan is het onmogelijk om een goed product neer te zetten. De Product Owner geeft, door zelf open en eerlijk te zijn, het voorbeeld hoe met elkaar omgegaan dient te worden. Ook respectvol elkaar aanspreken (feedback geven) hoort hierbij. Als er vertrouwen is dan zullen stakeholders makkelijker prioriteren omdat er niet voor het eigen belang wordt gegaan maar voor het algemeen belang.  

Welke Stakeholder management skills kan jij nog verder ontwikkelen?

Dit is geen uitputtend overzicht van de skills die nodig zijn voor goed stakeholder management. Het geeft een overzicht van de belangrijkste vaardigheden en kan bijvoorbeeld als startpunt worden gebruikt voor skill ontwikkeling.

Heb jij vragen over stakeholder management? Of wil je er gewoon eens over doorpraten? Neem dan contact op via info@agilescrumgroup.nl of 020 – 2614 195 en één van onze consultants helpt je graag verder.

Ook interessant:

Over de auteur: Fred Batten

Fred is Agile Coach en trainer bij Agile Scrum Group. Fred heeft veel ervaring met het trainen en coachen van management en leiderschap binnen diverse organisaties. Daarnaast is hij gespecialiseerd in persoonlijke effectiviteit en het verminderen van stress en burnout binnen teams. Deze combinatie van ervaringen maakt dat Fred organisaties en teams goed kan helpen met Agile werken.