slim
samen
werken

1-2-4-All – Liberating Structure

1-2-4-all-liberating-structures

Betrokken medewerkers

Engagement, oftewel betrokkenheid, is in organisaties een steeds belangrijker onderwerp. Sommige organisaties hebben er zelfs doelstellingen voor gedefinieerd. Betrokkenheid van medewerkers heeft veel positieve gevolgen. Betrokken medewerkers voelen dat zij ertoe doen, en dat motiveert. Daarnaast leidt het ook tot het nemen van verantwoordelijkheid en het tonen van commitment.

Te veel regels, een overvloed aan presentaties, status updates en gemanagede discussies kan de betrokkenheid doen afnemen. Het andere uiterste met overvloedige vrijheid, zoals open discussies en brainstorms zorgen er ook vaak voor dat mensen afhaken.

Hoe houd je de juiste balans tussen structuur en een open, creatief proces? Hoe zorgen we dat iedereen betrokken blijft? Hoe zorgen we ervoor dat iedereen actief deelneemt in meetings? Hoe moedigen we aan dat ook de mensen die zichzelf vaak op de achtergrond plaatsen, in hun kracht komen en betrokken raken?

Liberating Structures

Liberating Structures zijn ontwikkeld om participatie van alle medewerkers te stimuleren. Hierdoor komt de verantwoordelijkheid minder bij één of een selecte groep mensen te liggen. Dankzij deze manier van werken ontstaat innovatie, creativiteit, inclusie, duidelijkheid, plezier en intrinsieke motivatie. Liberating Structures kunnen perfect toegepast worden bij het faciliteren van vergaderingen, workshops en conversaties. Er zijn inmiddels 33 alternatieve structuren.

1-2-4-all

In deze blog beschrijven we 1 van de 33 Liberating Structures: 1-2-4-all. Deze vorm stelt een groep in staat om afzonderlijk een bijdrage te leveren aan de input. Bijvoorbeeld in vragen, ideeën en suggesties. Door de werkwijze wordt een veilige omgeving gecreëerd zodat mensen zich makkelijker uitdrukken. De ‘stille’ manier van individuele reflectie ligt daarbij aan de basis en bespoedigt een diversiteit aan oplossingen. Ook de kwaliteit gaat omhoog omdat op een natuurlijke manier consensus wordt bereikt waarbij de beste ideeën overblijven.

1-2-4-all-liberating-structures

1-2-4-all: het principe

De gedachte van 1-2-4-all is dat je vanuit individuele reflectie steeds verder opbouwt in groepsreflectie totdat je collectief de highlights bespreekt. Je kiest een bepaald onderwerp, vraagstuk of idee waarop je als individu reflecteert. Daarna discussieer je in paren, waarna je het in groepen van 4 bediscussieert. Hierna kom je samen met de gehele groep en deelt elke groep plenair de highlights.

1-2-4-all: de werkwijze

 • Start met een vraag over de presentatie, het onderwerp of het probleem dat je wilt oplossen
 • Zorg voor de benodigde faciliteiten, zoals fysieke ruimte, schrijfmateriaal, ruimtes om in groepen op te splitsen
 • Maak duidelijk dat iedereen participeert, iedereen in de groep is gelijk
 • Start alleen, dan in paren, dan in viertallen en uiteindelijk als groep
 • Zorg voor een duidelijk stappenplan en time-box:
  • In stilte zelfreflectie op het onderwerp/vraagstuk: 1 minuut
  • Idee-generatie in paren gebaseerd op de individuele reflectie: 3 minuten
  • Deel en ontwikkel ideeën vanuit de paren in groepen van vier: 4 minuten
  • Stel plenair de vraag ‘wat zijn de highlights in jullie conversatie’? Elke groep deelt één belangrijk idee met de hele groep: 4 minuten

1-2-4-all: tips en variaties

 • Zorg dat iedereen zijn individuele- en groep ideeën opschrijft, bijvoorbeeld op post-it’s
 • Blijf binnen de time-box of las een extra ronde in
 • Maak ideeën visueel of gebruik creativiteit. Leef je uit!
 • Doe nog een ronde als je niet diep genoeg bent gegaan
 • Indien er veel ideeën zijn, wijs een facilitator aan om de output die niet gedeeld is vast te leggen
 • Voeg een extra groep toe van 8, nadat de groep van 4 is geweest

Wil je meer weten over effectief samenwerken? Volg dan een van onze trainingen of neem eens contact met ons op om vrijblijvend telefonisch kennis te maken met een van onze ervaren Agile trainers & coaches. We beantwoorden je vragen graag, bel 020 2614 195.

Ook interessant:

Volg ons op LinkedIn (we delen onze blogs met je)

Over de auteur: Willemijn van Lier

Willemijn is Zelforganisatie- en Agile Coach. Haar passie om teams in beweging te krijgen is merkbaar zodra ze de ruimte binnen stapt. Zij benadrukt dat vertrouwen, autonomie en purpose de basis vormen voor succesvolle teams. Dit stimuleert dat teams zelf de verantwoordelijkheid voelen om gezamenlijke resultaten te behalen. Willemijn vertaalt makkelijk theorie naar praktijk; actie wakkert het leervermogen aan en daarmee de potentie om als team te groeien.