slim
samen
werken

Wat is de rol van de Scrum Master bij Stakeholder Management?

Scrum Masters bij Stakeholder Management? Dat is toch de verantwoordelijkheid van de Product Owner? Dat klopt. Het resultaat van de Product Owners werk is een Product Backlog die de behoeftes van de stakeholders weergeeft. Om tot dit resultaat te komen ontplooit de Product Owner verschillende activiteiten die we samenvatten onder de noemer Stakeholder Management. De vraag is nu welke rol de Scrum Master hierin speelt en hoe je de Product Owner kan helpen. We nemen de Scrum guide als leidraad.

Wat is eigenlijk de rol van de Scrum Master bij stakeholder management

Wat zegt de Scrum Guide over Scrum Masters bij Stakeholder Management

Als we de Scrum guide erbij pakken dan vinden we daarin het volgende:

  • Facilitating stakeholder collaboration as requested or needed;
  • Helping employees and stakeholders understand and enact an empirical approach for complex work;
  • Removing barriers between stakeholders and Scrum Teams.

Facilitating stakeholder collaboration as requested or needed

Zoals gezegd is de Product Owner verantwoordelijk voor stakeholder management. Het plannen en opzetten van het stakeholderoverleg hoort hierbij. Het faciliteren van dergelijke overleggen kan de Product Owner zelf doen. Echter, de Scrum Master kan de Product Owner hierbij helpen vanuit zijn/haar rol als facilitator.

Als de Scrum Master de stakeholderoverleggen faciliteert, geeft dit de Product Owner het voordeel dat deze zich maximaal kan concentreren op de inhoud. Dit is met name handig bij grote groepen stakeholders. Scrum Masters hebben ervaring met het faciliteren van dergelijke meetings met behulp van werkvormen die hier naadloos bij aansluiten. Echter, ook bij kleinere groepen is het een groot voordeel als de Product Owner zich op één ding kan concentreren.

Een andere reden om de Scrum Master om hulp te vragen, is als het stakeholderoverleg minder soepel verloopt. De Scrum Master kan in een dergelijke situatie, als een onafhankelijke derde, de interactie in de groep analyseren en de oorzaak helder krijgen en helpen oplossen. Feitelijk neemt de Scrum Master hierbij de rol van coach op zich.

Helping stakeholders understand and enact an empirical approach for complex work

Scrum is gebaseerd op empirisme. Empirisme gaat ervan uit dat kennis ontstaat door het opdoen van ervaringen en dat beslissingen worden genomen op basis van hetgeen bekend is.
Het is belangrijk dat stakeholders een goed begrip hebben van empirisme. Vooral in complexe omgevingen met veel aannames en zaken die nog onbekend zijn. Experimenterend je route vinden naar wat waarde toevoegt, is hierbij belangrijk maar vergt wel een bijpassende mindset. De Scrum Master kan een belangrijke rol spelen bij het initieel uitleggen van wat empirisme is en wat dit betekent voor de stakeholders. Vooral de mindset, dat niet alles van tevoren bekend is, heeft tijd nodig voordat iedereen zich daar comfortabel bij voelt. De Scrum Master helpt bij het ontwikkelen van deze mindset. Vervolgens houdt de Scrum Master de vinger aan de pols of het empirisch denken ook daadwerkelijk wordt toegepast.

Removing barriers between stakeholders and Scrum Teams

De Product Owner onderhoud primair het contact met de stakeholders. Daarnaast hebben developers contact met stakeholders tijdens de Sprint Review en eventueel op willekeurige momenten voor afstemming over details.

De Scrum Master helpt om het contact soepel te laten verlopen. Dit gebeurt door bijvoorbeeld aan de stakeholders uit te leggen hoe een Scrum Team werkt en wat zij over en weer van elkaar kunnen verwachten. Als het contact stroef verloopt dan helpt de Scrum Master met behulp van verschillende werkvormen om de interactie te verbeteren door onder andere het onderlinge vertrouwen en respect te vergroten.

Conclusie

Feitelijk heeft de Scrum Master in grote lijnen dezelfde rol in relatie tot de stakeholders als tot het Scrum team. De verantwoordelijkheid is niet formeel vastgelegd maar deze is in grote mate vergelijkbaar.

Nieuwsgierig geworden naar stakeholder management of de rol als Scrum Master? Heb je vragen naar aanleiding van dit artikel? Neem contact op via info@agilescrumgroup.nl of 020 2614 195 en een van onze experts helpen je graag verder. 

Ook interessant:

Over de auteur: Fred Batten

Fred is Agile Coach en trainer bij Agile Scrum Group. Fred heeft veel ervaring met het trainen en coachen van management en leiderschap binnen diverse organisaties. Daarnaast is hij gespecialiseerd in persoonlijke effectiviteit en het verminderen van stress en burnout binnen teams. Deze combinatie van ervaringen maakt dat Fred organisaties en teams goed kan helpen met Agile werken.