slim
samen
werken

Waarom is commitment belangrijk in Scrum?

Menig Scrummer onder ons is bekend met de 5 Scrum waarden zoals deze omschreven zijn in de Scrumguide: openness, focus, commitment, respect en courage. Nadrukkelijk ‘bekend met’ want daar blijft het vaak ook bij. Met name de Scrum waarde commitment is nogal eens lastig te begrijpen. Waarom is Commitment eigenlijk zo belangrijk binnen Scrum? En hoe breng je het in de praktijk? In deze blog duiken we erin.

Waarom commitment belangrijk is in Scrum

Wat betekent commitment?

Als je online op zoek gaat naar de letterlijke betekenis van het woord commitment, dan kan deze je best afschrikken. Vertalingen zoals verplichting, de onherroepelijke vastlegging van beloften of dreigingen en bevel tot in hechtenisneming, zijn nou niet bepaald aanlokkelijk te noemen. De Van Dale omschrijft het iets losser: sterke betrokkenheid bij een besluit, een project enz. Hoe je het ook wendt of keert, zo’n begrip kan dus vooraf al veel ruis veroorzaken. Blindelings een woord overnemen zonder met elkaar een dialoog te voeren over de gezamenlijke betekenis ervan, kan meer averechts werken dan je lief is.

Daarnaast is het mooie van waarden, dat zij vaak helemaal niet in woorden te omvatten zijn. Dit heeft alles te maken met het feit dat we het hier over cultuuraspecten hebben en díe zijn nou juist abstract. De vraag is dus, hoe kan je het abstractie-niveau met elkaar bereiken, om bewust te worden van de invloed van commitment op het team? Vanuit deze belangrijke waarde kan je door reflectie verder bouwen aan een teamcultuur van samenwerken en resultaten halen.

In ons blog over Scrum Commitments hebben we al eens uitgelegd wat commitment op afspraken betekent. Aanvullend daarop zijn er dus nog een aantal inzichten over de betekenis vanuit een meer abstract niveau. Deze betekenis zie je terug in het gedrag dat mensen daadwerkelijk laten zien en van de manier waarop zij zich energetisch committeren.

Commitment als cultuurwaarde

Iedereen heeft het wel eens meegemaakt; een commitment op papier aangaan, terwijl je in de praktijk merkt dat het helemaal niet zo voelt of tot uiting komt. Waar ligt dit aan? Hoe kan het dat als we nog duidelijker afspraken maken, dit niet per sé effect heeft op de daadwerkelijke commitment die we in de praktijk zien?
Hiervoor is het belangrijk om een ander vlak van commitment beter te begrijpen; die van de onzichtbare en onuitgesproken perspectieven. Klinkt vaag, dus tijd om dit toe te lichten.

In haar boek ‘Onzichtbare interactie‘ heeft Marie José Falke het over verschillende communicatieniveaus, waarbij commitment een belangrijk aspect vormt. Zij maakt een onderscheid tussen de buitenkant en de binnenkant van communicatieniveaus. De buitenkant kennen wij in de vorm van gedrag. Dat gedrag kan verbaal zijn (commitment door middel van mondelinge/schriftelijke afspraken) of non-verbaal (commitment door een open en onderzoekende houding).

Hoe weet je of een commitment echt is?

Op dit niveau is er al een risico van discongruentie. Stel je voor, jouw team is in een Sprint Planning en je maakt een afspraak met betrekking tot het Sprintdoel. Alle teamleden committeren zich verbaal aan het Sprintdoel terwijl je merkt dat een van de Developers een nonchalante houding aanneemt en een beetje mompelend “ja” zegt. De vraag is dan, hoeveel commitment is hier nu écht? Andersom geldt hetzelfde. Als deze Developer op een blije en enthousiaste manier aanwezig is, hoe zeker kan je dan zijn dat er ook daadwerkelijk commitment op het Sprintdoel is?

We gaan nog een stapje verder. Want bovenstaande is een voorbeeld van de buitenkant. De buitenkant die jou in staat stelt dit door goed opletten op te merken om er vervolgens iets mee te doen. Soms is het helemaal niet zo duidelijk, dan gaat het vaak over de binnenkant. Als we het hebben over de binnenkant, dan gaat het over innerlijke drijfveren, intrinsieke motivatie, persoonlijke betrokkenheid en onze allermooiste sleutel: het hart. Vanuit het hart kan pas echte commitment ontstaan, die er voor zorgt dat een daadwerkelijke intrinsieke verbinding ontstaat met datgene waarvoor je je committeert. Denk maar aan dat waar jij elke dag je bed voor uitkomt of je favoriete hobby. Heb je hiervoor een rationele commitment nodig of is het iets waar je intrinsiek door aangestuurd wordt?

Commitment vanuit het hart

Als het gaat over hartcommitment vinden we het vaak zweverig of spannend. Dit komt mede omdat we het een beetje verleerd zijn hiernaar te luisteren. Dat maakt het dus ook een stuk lastiger om opeens zomaar weer te activeren. Laat staan te begrijpen dat het nu juist niet te rationaliseren valt. Het gaat hier namelijk over voelen, ervaren en beleven.

Nu kan er dus niet alleen op het niveau van de buitenkant (non-verbaal en verbaal) discongruentie ontstaan, maar juist ook op het niveau binnenkant-buitenkant!
De vraag is nu, hoe kan je het hart weer gebruiken om een optimaal niveau van commitment te bereiken? Het is eigenlijk vrij simpel: door het (wat meer) te openen. Want communicatie vanuit het hart zorgt voor de verbinding die in een teamcultuur nodig is.

Met haar conclusie omschrijft Marie José Falke waar het daadwerkelijk om draait: ‘door bewuster in de interactie te staan en de focus te leggen op een optimaal commitment – het openen van je hart – word je bewuster van jezelf. Dan groei je qua persoonlijke ontwikkeling, zonder dat je uitsluitend met jezelf bezig bent. Zowel jijzelf als de omgeving hebben daar profijt van.’
Als wij dit iets meer toepassen naast de harde afspraken over commitment, dan kan commitment daadwerkelijk in de teamcultuur ontplooien, zowel vanuit het hoofd als uit het hart.

Waarom is commitment zo belangrijk?

Aandacht geven aan commitment is zoals omschreven belangrijk omdat er heel veel meer achterzit dan het letterlijke woord doet denken. De vraag die nog resteert is; waarom is commitment zo belangrijk?

Belangrijke redenen zijn:

  • Het draagt bij aan het behalen van teamresultaten
  • Het geeft veiligheid, geborgenheid en erkenning
  • Het leidt tot betere samenwerking
  • Het zorgt voor een uniform kader
  • Het geeft richting
  • Het zorgt voor verbinding onderling
  • Het creëert harmonie
  • Het geeft ruimte aan creatie

Kortom, behoorlijk wat urgentie om commitment verder te ontplooien! Een goed moment hiervoor is bijvoorbeeld je volgende Retrospective. Gezamenlijk reflecteren op de betekenis, bepalen hoe jullie hier vorm aan willen geven en dit vervolgens in de komende Sprint uitvoeren. Om daarna te blijven doorontwikkelen, want ook voor commitment geldt; het is nooit af. Behandel het dus niet als iets statisch, maar iets wat continue bewustzijn en reflectie nodig heeft.

Ben jij na het lezen van deze blog benieuwd hoe de Agile Scrum Group jouw organisatie verder kan helpen? Aarzel dan niet en neem contact op via info@agilescrumgroup.nl of 020 2614 195 en één van onze consultants helpt je graag verder.

Ook interessant:

Over de auteur: Willemijn van Lier

Willemijn is Zelforganisatie- en Agile Coach. Haar passie om teams in beweging te krijgen is merkbaar zodra ze de ruimte binnen stapt. Zij benadrukt dat vertrouwen, autonomie en purpose de basis vormen voor succesvolle teams. Dit stimuleert dat teams zelf de verantwoordelijkheid voelen om gezamenlijke resultaten te behalen. Willemijn vertaalt makkelijk theorie naar praktijk; actie wakkert het leervermogen aan en daarmee de potentie om als team te groeien.