slim
samen
werken

De 9 Kanban values als fundament

Wist jij dat Kanban evenals Agile expliciete waardes kent? De waardes vormen het fundament van Kanban en zijn daarom een ‘Must-know’ voor iedereen die Kanban werkt. In deze blog leggen we de 9 Kanban values uit.

Illustratie van Kanban values

Respect

De eerste Kanban value is Respect, wat direct het fundament van het raamwerk is. Kanban vindt het belangrijk dat mensen elkaar waarderen en begrijpen en dat ze elkaar respect tonen. Mensen hebben verschillende behoeftes, verschillende achtergronden en verschillende meningen. Door hier oog voor te hebben, wordt samenwerking en alle andere waarden mogelijk. Hierdoor kom je tot betere resultaten.

Samenwerking

Een van de belangrijkste aandachtspunten van Kanban is om de samenwerking te verbeteren. Samenwerking is nodig om tot resultaten te komen, efficiënt en effectief. Kanban stelt de mens centraal, zoals al blijkt uit de eerste Kanban value, respect. Samenwerking volgt hier direct op.

Transparantie

Kanban is ervan overtuigd dat goede samenwerking ontstaat vanuit transparantie. Transparantie wil zeggen dat informatie inzichtelijk en duidelijk is, voor iedereen. Geen verborgen agenda’s, geen wazige omschrijvingen, maar openheid en duidelijke taal. Door het werk en het proces transparant te maken, zijn we bovendien in staat het telkens te inspecteren en aan te passen, zo wordt het geleidelijk beter.

Klantgerichtheid

Transparantie helpt in duidelijkheid, maar het is ook nodig dat iedereen weet wat het doel van het werk is. Of het nu een interne of een externe klant is, het werk is erop gericht waarde aan die klant te leveren. Onze richting wordt bepaald door wat een klant wil of nodig heeft. Door telkens weer terug te gaan naar de behoefte van die klant zorgen we voor focus en voorkomen we silovorming of willekeur.

Overeenstemming

Klantgerichtheid zorgt voor overeenstemming over het doel van het werk, en zorgt voor gezamenlijk commitment. Het wil niet zeggen dat we het altijd eens moeten zijn over de weg ernaartoe. Verschil van mening hierover wordt binnen het Kanban raamwerk gerespecteerd en zelfs aangemoedigd, omdat het leidt tot nieuwe, betere inzichten. En Kanban gaat immers over continu verbeteren.

Flow

Vanuit overeenstemming over het doel kunnen we stappen zetten. Kanban ziet werk als een stroom van waarde, waarbij elke stap werk verricht en waarde toevoegt. Het zien van flow is een essentieel uitgangspunt bij het gebruik van Kanban. Er wordt continu naar deze flow gestreefd om het werk zo constant en ongestoord mogelijk te laten verlopen.

Balans

Om de Flow die aanwezig is in een Kanbansysteem zo optimaal mogelijk te maken, is de Kanban value: balans nodig. Het gaat hierbij om een balans tussen het werk en de capaciteit. Dit is één voorbeeld van balans, maar Kanban ziet het als waarde die geldt voor allerlei aspecten en gezichtspunten. Zij zullen allemaal in balans moeten zijn voor effectiviteit. Onbalans tussen vraag en capaciteit kan voor bottlenecks zorgen in het systeem. Langdurige onbalans kan zelfs uitval veroorzaken.

Leiderschap

Kanban ziet leiderschap als het vermogen om anderen tot actie te inspireren. Dit kan door middel van handelen, het goede voorbeeld geven, uitleggen en reflectie. De meeste organisaties hebben een zekere mate van hiërarchische structuur, maar in Kanban is leiderschap nodig op alle niveaus om waarde te leveren en te verbeteren. Leiderschap zorgt ervoor dat mensen de leiding nemen over hun stukje en misschien wel ietsje meer. Daarvoor is het nodig dat ze daar ook de ruimte voor krijgen. Deze Kanban value vereist dus een cultuur van vertrouwen en eigenaarschap. En daar werk je samen aan.

Begrip

Kanban is in essentie een verbetermethode, die uitgaat van evolutionaire verandering. Met andere woorden, we beginnen bij de huidige situatie en veranderen in kleine stapjes. Hierbij is begrip, en dan bedoelen we voornamelijk zelfkennis (zowel van het individu als van de organisatie) belangrijk om vooruit te komen. Begrijpen we onze processen, onze organisatie en onze mensen? Wat wil onze klant precies? Hoe gaan we dat precies bereiken? Alleen als we dat goed begrijpen, kunnen we effectief en efficiënt waarde leveren.

Zonder Kanban values is het geen Kanban

Deze Kanban values vormen het fundament van het raamwerk. Kanban kent bovendien agenda’s, principes en practices. Vanzelfsprekend zijn die allemaal gebouwd op de waarden. Zonder de waarden te volgen, kun je Kanban niet ‘echt’ toepassen.

Ben je naar aanleiding van dit artikel nieuwsgierig geworden hoe Kanban jouw organisatie verder kan helpen? Je kunt al je vragen stellen aan één van onze consultants, neem contact op via 020 2614 195 of info@agilescrumgroup.nl

Ook interessant:

Over de auteur: Bart Schrap

Bart is Agile coach en trainer bij Agile Scrum Group. Hij wordt er blij van om praktische dingen te maken, die echt van waarde zijn. En deze vervolgens continu te verbeteren. Vanuit een brede praktijkervaring traint en coacht hij mensen en teams om Agile te werken. Als Bart niet aan het werk is, rijdt hij op zijn motor of op zijn mountainbike. Hij houdt ervan om de natuur in te trekken.