slim
samen
werken

Wat is een Kanban Master?

Misschien ben je de term “Kanban Master” wel eens tegengekomen en vraag je je af wat dat precies is. Wat doet zo iemand? Is het een soort Scrum Master, maar dan voor Kanban? Deze blog legt het je uit.

De verantwoordelijkheden van de Kanban Master

De officiële definitie?

De term Kanban Master wordt vaak gebruikt in de context van teams die de Kanban-methode toepassen. Een Kanban Master is een persoon die diepgaande kennis en expertise heeft op het gebied van Kanban. Deze persoon fungeert als facilitator, coach en mentor voor het Kanban team. De Kanban Master heeft als doel het team te begeleiden bij het begrijpen en implementeren van de principes en praktijken van Kanban, evenals het oplossen van eventuele uitdagingen die zich voordoen tijdens het proces. Eigenlijk een soort Scrum Master, maar dan voor Kanban.

Geen rollen in Kanban

Maar Kanban schrijft helemaal geen rollen voor! Kanban Master is helemaal geen officiële of formele titel binnen Kanban. In tegenstelling tot Scrum, waar de rol van Scrum Master heel duidelijk gedefinieerd is, pakt Kanban de zaken flexibeler aan. Maar Kanban verbiedt het ook niet. Kanban stelt: Manage het werk, laat mensen zichzelf daaromheen organiseren. Als het team een Kanban Master wil aanstellen, dan mag dat dus. Is het een goed idee? Scrum vindt dat er een Scrum Master moet zijn, iemand die ervoor verantwoordelijk is (samen met het hele team overigens) dat het team Scrum op de juiste manier toepast. Kanban laat je daar vrij in, maar misschien is het een goed idee om dit concept van Scrum te “lenen”.

Kanban is een methode voor workflowbeheer dat is ontstaan in de productie-industrie, maar nu wordt toegepast in uiteenlopende vakgebieden. Vaak gaat het hier om kenniswerk. Het is gericht op het visualiseren van werkstromen, het beperken van work-in-progress (WIP) en het bevorderen van continue verbetering. Kanban legt de nadruk op samenwerking binnen het team om de workflow te optimaliseren en obstakels weg te nemen.

Overeenkomsten Scrum en Kanban Master

Logischerwijs (we lenen immers het concept “Master” van Scrum) delen de Kanban Master en de Scrum Master een aantal overeenkomsten. Beide rollen hebben als doel het team te ondersteunen en te begeleiden bij het toepassen van de respectievelijke frameworks. Ze fungeren als facilitators en coaches, waarbij ze helpen bij het implementeren van best practices en het oplossen van problemen. Ze spelen een essentiële rol bij het bevorderen van een cultuur van samenwerking, zelforganisatie en continue verbetering, en dat doen ze in beide gevallen als deel van een zelforganiserend team.

Verschillen Scrum en Kanban Master

Inhoudelijk kan de rol van een Kanban Master verschillen van een Scrum Master. Een Scrum Master is een cruciale speler binnen het Scrum framework, met als hoofdverantwoordelijkheid het waarborgen van de toepassing van Scrum principes en processen. De Scrum Master fungeert als facilitator, coach en dienend leider voor het Scrum team. Hij of zij helpt bij het organiseren van Scrum evenementen, zoals Sprint Planning, Daily Scrum en Sprint Review. Bovendien focust hij of zij zich op het verwijderen van impediments en het bevorderen van zelforganisatie binnen het team.

Een belangrijk verschil tussen beide rollen komt voort uit het feit dat Kanban minder voorschrijft dan Scrum. Scrum definieert vaste onderdelen: De rollen, events en artefacten. In plaats daarvan ligt de focus bij Kanban op het visueel beheren van werkstromen en het verminderen van verspilling. De Kanban Master kan het team helpen bij het opzetten en onderhouden van het Kanban bord en het identificeren van knelpunten in de workflow.

Scrum heeft goed nagedacht over de onderdelen en ze hebben allemaal hun belang in het framework. De Kanban Master kan een belangrijke rol vervullen door met het team te kijken welke verantwoordelijkheden (rollen) moeten worden ingevuld en welke meetings en artefacten er nodig zijn. Dat maakt de rol van Kanban Master misschien wel moeilijker dan die van Scrum Master, want er is veel meer vrijheid, maar die moet wel goed worden ingevuld.

Conclusie

Hoewel er geen officiële rol van Kanban Master bestaat, kan een persoon met diepgaande kennis en ervaring in Kanban fungeren als een promotor of facilitator van de Kanban methode binnen het team. De focus van deze rol ligt op het begeleiden en ondersteunen van het team bij het begrijpen en toepassen van Kanban-principes. Hoewel er enige overlap is met de rol van Scrum Master, verschillen de frameworks in hun benadering. De belangrijkste overeenkomst is dat beide rollen zich richten op het ondersteunen van teams om effectiever en efficiënter te werken in hun specifieke context.

Wil je meer leren over Kanban? Of heb je wellicht vragen over Kanban of een ander Agile framework? Neem dan vrijblijvend contact met een van onze consultants op, die helpen je graag verder. Mail naar info@agilescrumgroup.nl of bellen naar 020 2614 195.

Ook interessant:

Over de auteur: Bart Schrap

Bart is Agile coach en trainer bij Agile Scrum Group. Hij wordt er blij van om praktische dingen te maken, die echt van waarde zijn. En deze vervolgens continu te verbeteren. Vanuit een brede praktijkervaring traint en coacht hij mensen en teams om Agile te werken. Als Bart niet aan het werk is, rijdt hij op zijn motor of op zijn mountainbike. Hij houdt ervan om de natuur in te trekken.